Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0f3c5a6d-1d63-477f-af3c-a3ae9aadc6af

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Zastosowanie mocy chwilowej do wykrywania ekscentryczności wirnika w silniku synchronicznym

Autorzy Weinreb, K.  Sułowicz, M.  Dziechciarz, A. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Application of instantaneous power for rotor eccentricity detection in synchronous motor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem pracy jest analiza skuteczności wykrywania ekscentrycznego ułożenia wirnika w synchronicznym stanie pracy wydatnobiegunowego silnika synchronicznego poprzez ocenę widma mocy chwilowej. Na specjalnie adaptowanej, obciążonej maszynie zostały wykonane badania ekscentryczności: statycznej, dynamicznej i mieszanej. W każdym przypadku były porównywane wybrane harmoniczne widma: mocy chwilowej, prądu fazowego uzwojenia stojana i prądu wzbudzenia. Wykazano różną wrażliwość przyjętych wskaźników oceny uszkodzenia dla różnych rodzajów ekscentryczności.
EN The subject of this paper is the analysis of effectiveness of eccentric rotor’s placement detection in salient synchronous machine, while operating at synchronous speed by investigating instantaneous power spectrum. On a specially adapted machine, investigation of static, dynamic and mixed eccentricities were made during operation of the machine with load. In each case, selected spectrum harmonics of instantaneous power, phase current and field current were compared. Sensitivity of specific machine’s faults’ factors to different type of eccentricity was proved.
Słowa kluczowe
PL silnik synchroniczny   ekscentryczność   wykrywanie uszkodzenia   moc chwilowa  
EN synchronous motor   eccentricity   fault detection   instantaneous power  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 301--306
Opis fizyczny Bibliogr.10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Weinreb, K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, peweinre@cyf-kr.edu.pl
autor Sułowicz, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pesulowi@cyf-kr.edu.pl
autor Dziechciarz, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, arkadiusz.dziechciarz@gmail.com
Bibliografia
[1]. Bruzzese C., Giordani A., Santini E. Static and Dynamic Rotor Eccentricity On-Line Detection and Discrimination in Synchronous Generators By No-Load E.M.F. Space Vector Loci Analysis, SPEEDAM 2008, pp. 1259 – 1264
[2]. Faiz J., Ebrahimi B. M., Valavi M., Toliyat H. A. Mixed eccentricity fault diagnosis in salient-pole synchronous generator using modified Winding function method, Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 11, 2009, pp. 155–172
[3]. Głowacz Z., J. Kozik J. Detection of synchronous motor inter-turn faults based on spectral analysis of Park’s vector, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, Issue 1, pp.19-23
[4]. Weinreb K., Sułowicz M. Nieinwazyjna diagnostyka wewnętrznych niesymetrii uzwojeń maszyny synchronicznej, Zeszyty Problemowe - Maszyny elektryczne, nr 77, 2007, s. 59-64
[5]. Rodriguez P., Rzeszucinski P., Sulowicz M. and others: Stator circulating currents as media of fault detection in synchronous motors, SDEMPED 2013, Proceedings, pp. 207-214
[6]. Kowalski Cz. T., Wolkiewicz M.: Analiza możliwości zastosowania sygnałów mocy chwilowej i momentu elektromagnetycznego do diagnostyki silników indukcyjnych, Prace Naukowe IMNiPE Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, Vol. 60, nr 27, 2007, s. 248-259
[7]. Faiz J. Instantaneous-Power Harmonics as Indexes for Mixed Eccentricity Fault in Mains-Fed and Open/Closed-Loop Drive-Connected Squirrel- Cage Induction Motors, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 56, No. 11, 2009, pp. 4718 – 4726
[8]. Skwarczyński J., Weinreb K. Model matematyczny maszyny synchronicznej jawnobiegunowej dla analizy harmonicznej ustalonych wielkości elektrycznych, Elektrotechnika. Kwartalnik AGH, tom 8, z. 2, Kraków1989, s. 175-203
[9]. Skwarczyński J., Weinreb K., Matras A. Modelowanie zjawisk wywołanych użłobkowaniem twornika w jawnobiegunowej maszynie synchronicznej, ZN AGH Nr 1190, Elektrotechnika. z. 12, Kraków 1988, s. 71-90
[10]. Drozdowski P., Weinreb K. Węgiel T. Wykrywanie ekscentryczności wirnika w maszynach synchronicznych poprzez analizę harmoniczną prądów, Materiały SME’95, 1995, s. 206-211
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0f3c5a6d-1d63-477f-af3c-a3ae9aadc6af
Identyfikatory