Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0f359e9f-b5ad-4849-a273-174e33f0b608

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Transport jako czynnik regionalizacji produkcji górniczej surowców skalnych

Autorzy Stryszewski, M.  Łochańska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport as a regionalization factor of rock materials mining production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca poświęcona jest wyznaczeniu granic bilansowania produkcji kopalń surowców skalnych w odniesieniu do stref popytu celem minimalizacji pracy transportowej na jego pokrycie. Rozwiązanie tego problemu zależy od lokalizacji miejsc wydobycia i lokalizacji odbiorców, a także od kosztów transportu samochodowego i kolejowego.
EN The thesis is devoted to determining the boundaries of balancing the production of rock materials mines with the demand in order to minimize transportation work to cover it. The solution to this problem depends on the location of extraction sites and the location of recipients and also on the costs of railway and motor transport.
Słowa kluczowe
PL regionalizacja produkcji   popyt   podaż   kruszywa piaskowo-żwirowe   kruszywa łamane   transport kruszyw  
EN regionalization of production   demand   supply   sand-gravel aggregates   broken aggregates   transport of aggregates  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2013
Tom R. 54, nr 5-6
Strony 146--150
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Stryszewski, M.
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
autor Łochańska, D.
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
[1] Bilans zasobów złóż surowców mineralnych i wód podziemnych w Polsce, Stan na dzień 31.12.2011, PIG, Warszawa 2012
[2] Kopociński B., O podziale terytorialnym Polski na części. Zastosowania Matematyki V, 1960
[3] Łochańska D., Metoda dostosowania regionalnego wydobycia kruszyw piaskowo–żwirowych do struktury popytu – praca doktorska w przygotowaniu
[4] Łochańska D., Ocena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnych. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, z. 4, Kraków 2010
[5] Łochańska D., Stryszewski M., Uwarunkowania logistyczne pokrycia zapotrzebowania na surowce skalne w zależności od rodzaju, jakości oraz optymalizacji dróg i środków. Górnictwo Odkrywkowe nr 6, 2011
[6] Mynarski S. (red.), Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993
[7] Robinson G.R., Jr – Trends In availability of aggregate Geological Survey, Mining Engineering 2004, 954 National Center, Reston, VA 20192, 2004
[8] Steinhaus H., Sur la divisi on, des corps materials en perties. Bulletin de L’Academie Polonaise des sciences. 1956 CL. III, Vol. IV, Nr 12, 1956
[9] Stryszewski M., Metoda bilansowania popytu z produkcją w regionach eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kruszyw drogowych, Zeszyty Naukowe AGH Górnictwo Nr 162, Kraków 1993
[10] Stryszewski M., Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat Zachodnich, Monografia, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006
[11] Stryszewski M. (red.), Infrastruktura transportowa miejsc wydobycia w ich otoczeniu pod katem możliwości wywozu produkcji do odbiorców. Analiza kosztów transportu surowców skalnych do odbiorców Region Małopolski z Podkarpaciem (6.3.5). Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych, Kraków 2011a
[12] Stryszewski M. (red.), Infrastruktura transportowa otoczenia miejsc wydobycia pod katem możliwości wywozu produkcji do odbiorców. Analiza kosztów transportu surowców skalnych do odbiorców. Granice transportu samochodowego i kolejowego Region Górnego Śląska i Śląska Opolskiego (6.2.6).Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych, Kraków 2011b
[13] Stryszewski M., Łochańska D., Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce kraju, Górnictwo i geologia XVII, Wrocław 2012
[14] Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000 akład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000
[15] Szuba J., Ocena jakości kruszyw. Górażdze Kruszywa na tle konkurencji. I Sympozjum Naukowo-Techniczne Kruszywa właściwości i zastosowanie, Karpacz 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0f359e9f-b5ad-4849-a273-174e33f0b608
Identyfikatory