Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0f1971ee-c46b-4ee2-a6f7-3518d7f6647f

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w przewozach naturalnego gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG) statkiem śródlądowym z terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu

Autorzy Semenov, I. N.  Ignalewski, W.  Chmielewska-Przybysz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Probability of appearance of emergency situations during the CNG transport in the inland shipping from the terminal LNG in Świnoujście
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu do odbiorcy końcowego z terminalu LNG w Świnoujściu należy rozpatrzyć możliwość zastosowania różnych technik i technologii przewozu i załadunku gazu. Nadwyżki gazu w postaci płynnej (LNG) po przejściu procesu regazyfikacji mogą być skompresowane i w elastycznym łańcuchu dostaw dystrybuowane jako CNG. Wariantem zasługującym na uwagę jest wykorzystanie statku śródlądowego do przewozu gazu ziemnego w postaci sprężonej. W związku z dynamicznym rozwojem sektora CNG uzasadnionym jest ciągłe podwyższanie bezpieczeństwa i funkcjonalności systemów przewozowych, a w szczególności systemów transportu ładunków niebezpiecznych. Systemy te powinny być zorientowane na terminowe dostawy surowca do odbiorcy końcowego, być ekonomicznie uzasadnione oraz spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
EN In order to guarantee continuous gas supply from the LNG terminal in Świnoujście to final consumer, possibility of application of different means of transport should be considered. Surplus of liquefied natural gas (LNG) after the re-gasification process might be compressed and then distributed as CNG. Transport of a compressed natural gas (CNG) should be taken under consideration. Because of dynamic development of technologies related to the sector of compressed natural gas (CNG) continuous improvement of safety and functionality of transport systems – with special regard to dangerous goods freight - is essential. These systems should be oriented at term delivery of materials to final consumer, should be also economically reasonable and meet all safety requirements. All ships, regardless of a size of freighted shipment have to meet safety requirements according to legal regulations of specific country and guidelines of classifying institutions, specially ships for dangerous goods as compressed natural gas (CNG) or liquefied natural gas (LNG). International classifying associations, including Polish Ship Register (Polski Rejestr Statków), Lloyd Register, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd or American Bureau of Shipping are issuing own construction and classification of ships guidelines. Precise risk assessment for ships in sea and inland navigation will contribute with joint safety system based on the measures for safety assessment.
Słowa kluczowe
PL CNG   bezpieczeństwo   transport   żegluga śródlądowa  
EN CNG   safety   transport   inland shipping  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2014
Tom nr 10
Strony 37--40
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Semenov, I. N.
autor Ignalewski, W.
autor Chmielewska-Przybysz, M.
Bibliografia
1. Diagnoza polskiego transportu, Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, 2011.
2. Lausen G., Vossen G., Obiektowe bazy danych – modele danych i języki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000.
3. Mansurow M., Economic safety of marine oil and gas industry, Proc., RAO-97,1997, Vol.II.
4. Semenov I. N., Making practical decision with consideration for ship service reliability, Polish Academy of Sciences – Branch in Gdańsk, Marine Technology Transaction, 1997, Vol. 8.
5. Semenov I.N., Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, Tom I: Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych, Wydawnictwo PS, Szczecin 2003.
6. Semenov I.N., Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, Tom II: Zarządzanie ryzykiem innowacji w transporcie morskim, Wydawnictwo PS, Szczecin 2004.
7. The Annual Report, AMT, SPb, 2010.
8. The UNEP 2009 Annual Report, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0f1971ee-c46b-4ee2-a6f7-3518d7f6647f
Identyfikatory