PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The presence of oxalates in the cocoa powder from organic and conventional plantations

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Obecność szczawianów w proszku kakaowym z plantacji ekologicznych i konwencjonalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of this study was to assess the content of oxalates in the samples of cocoa powder available on Polish market, obtained from the cocoa beans from organic and conventional farms. The cocoa is an important food product, which is used for immediate consumption as well as for chocolate production. It is also used in confectionery. The cocoa is of high sensory and nutritional value. However, it also contains antinutrients, including oxalates. It was hypothesised that cocoa beans from conventional cultivation contain more oxalates. The study is aimed to describe cocoa as a commodity product and discuss the presence of oxalates in food products as well as their toxicological aspects. The contents of soluble oxalates in cocoa powder with regard to the method of cocoa farming have been presented therein. The oxalates content in cocoa obtained from organic beans ranged from 322±10 to 1173.52 ± 21.28 mg/100g and from 727.5 ± 53.03 to 1477.5 ± 31.82 mg/100g in cocoa beans from a conventional farm. The statistical analysis showed that the method of farming significantly influenced the content of oxalates.
PL
Celem pracy była ocena zawartości rozpuszczalnych szczawianów w próbkach proszku kakaowego dostępnego na polskim rynku pochodzącego z ziarna kakaowego z plantacji ekologicznych i konwencjonalnych. Kakao jest ważnym produktem spożywczym, który służy do bezpośredniego spożycia, jak również jest składnikiem do produkcji czekolady oraz wykorzystywania w cukiernictwie. Jest to produkt atrakcyjny sensorycznie o wysokich walorach odżywczych. Trzeba jednak pamiętać, że zawiera on również związki antyodżywcze, do których należą szczawiany. Postawiono hipotezę iż ziarno kakaowe z konwencjonalnego systemu uprawy zawiera więcej szczawianów. W pracy dokonano charakterystyki towaroznawczej kakao i omówiono występowanie szczawianów w żywności oraz ich toksykologiczne aspekty. Zaprezentowano wyniki zawartości szczawianów rozpuszczalnych w proszku kakaowym w zależności od sposobu uprawy. Kakao z ziarna organicznego zawierało od 322±10 do 1173.52 ± 21.28 mg/100g, a kakao z ziarna konwencjonalnego od 727.5 ± 53.03 do 1477.5 ± 31.82 mg/100g szczawianów. Analiza statystyczna wykazała, że na zawartość szczawianów wpływał w sposób istotny sposób uprawy.
Twórcy
autor
 • Gdynia Maritime University, Department of Commodity and Quality Science, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland , p.witt@wpit.am.gdynia.pl
 • Medical University of Gdansk, Department of Chemistry, Ecology and Food Commodity Science, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, Polska , fklobukowski@gumed.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Tałałaj M., Toboła M., Marcinowska-Suchowierska E.: Kamica układu moczowego - prewencja i leczenie farmakologiczne. Post. Nauk Med, 2009, 5, 387-394.
 • [2] Noonan S.C., Savage G.P.: Oxalate content of foods and its effect on humans. Asia Pacific J. Clin. Nutr., 1999, 8(1), 6474.
 • [3] Sakhaee K.: Recent advances in the pathophysiology of nephrolithiasis. Kidney Int, 2009, 75, 585-595.
 • [4] Attalla K., De S., Monga M.: Oxalate Content of Food: A Tangled Web. Urology, 2014, 84 (3), 555-560.
 • [5] Kania-Lentes P.: Od ziarna kakaowego do czekolady, Przegl. Piek. Cukier, 2005, 10, 62-63.
 • [6] Świechowski C. Metody uszlachetniania ziarna kakaowego. Przegl. Piek. Cukier, 2000, 4, 50-53.
 • [7] http://cocoa-production-oacc-2013 [dostęp: 10.05.2015].
 • [8] http://www.icco.org/ [dostęp: 10.05.2015].
 • [9] Anga J.M.: The World Cocoa Economy: Current Status, Challenges and Prospects. Multi-year expert meeting on commodities and development 9-10 april 2014. http://unctad.org/meetings/en/Presentation/SUC_MEM2014_ 09042014_ICCO.pdf. [dostęp: 10.05.2015].
 • [10] Śmiechowska M., Dmowski P., Newerli-Guz J.: Używki. In: Towaroznawstwo artykułów spożywczych, część I. Red. P. Przybyłowski, Wyd. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2003.
 • [11] Śmiechowska M., Kłobukowski F.: Determination of total polyphenols content and antioxidant properties of cocoa powder. Tow. Probl. Jak, 2012, 1(30), 91-100.
 • [12] Trojanowska K., Trojan E., Aspekty surowcowe, technologiczne i mikrobiologiczne produkcji proszku kakaowego. Przegl. Piek. Cukier, 2000, 6, 32-35.
 • [13] Cooper, K. A., Donovan, J. L., Waterhouse, A. L., Williamson, G.: Cocoa and health: a decade of research. Br. J. Nutr, 2008, 99, 1-11.
 • [14] Sies, H., Schewe, T., Heiss, C., Kelm, M.: Cocoa polyphenols and inflammatory mediators. Am. J. Clin. Nutr, 2005, 81, 304S-312S.
 • [15] Krotki M., Stoparczyk B.: Właściwości przeciwutleniające kakao w zapobieganiu chorobom układu krążenia, Post. Fitoter, 2009, 1, 45-49.
 • [16] Giacometti J., Muhvić D., Pavletić A.: Cocoa polyphenols exhibit antioxidant, antiinflammatory, anticancerogenic, and antinecrotic activity in carbon tetrachlorideintoxicated mice. J. Funct. Foods, 2016, 23, 177-187.
 • [17] Baba S., Osakabe N., Kato Y., Natsume N., Yasuda A., Kido T., Fukuda K., Muto Y., Kondo K.: Continuous intake of polyphenolic compounds containing cocoa powder reduces LDL oxidative susceptibility and has beneficial effects on plasma HDL-cholesterol concentrations in humans. Am. J. Clin. Nutr, 2007, 85, 709-717.
 • [18] Kohlmünzer S.: Farmakognozja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
 • [19] Martínez-López S., Sarriá B., Gómez-Juaristi M., Goya L., Mateos R., Bravo-Clemente L.: Theobromine, caffeine, and theophylline metabolites in human plasma and urine after consumption of soluble cocoa products with different methylxanthine contents, Food Res. Int, 2014, 63, 446-455.
 • [20] De Sena A.R., Aparecida de Assis S., Branco A.: Analysis of theobromine and related compounds by reversed phase HighPerformance Liquid Chromatography with ultraviolet detection: An update (1992-2011). Food Technol. and Biotech, 2011, 49, 413-423.
 • [21] Mitchell E.S., Slettenaar M., Meer N., Transler C., Jans L., Quadt F., Berry M.: Differential contributions of theobromine and caffeine on mood, psychomotor performance and blood pressure. Physiol. Behav, 2011, 104, 816-822.
 • [22] Usmani O. S., Belvisi M. G., Patel H. J., Crispino N., Birrel M.A., Korbonits M., Korbonits D., Barnes P.J.: Theobromine inhibits sensory nerve activation and cough. The FASEB J, 2005, 19(2), 231-233.
 • [23] Steinberg F.M, Bearden M.M., Keen C.L.: Cocoa and chocolate flavonoids: Implications for cardiovascular health. J. Am. Diet Assoc, 2003, 103, 215-223.
 • [24] Lee K.W., Kim Y.J. , Lee H.J., Lee Ch.J.: Cocoa Has More Phenolic Phytochemicals and a Higher Antioxidant Capacity than Teas and Red Wine. J. Agric. Food Chem, 2003, 51, 7292-7295.
 • [25] Kostman T.A., Tarlyn N.M., Loewus F.A., Franceschi V.R., Plant Physiol, 2001, 125, 634-640.
 • [26] Siener R., Schade N., Nicolay C., von Unruh G.E., Hesse A.: The efficacy of dietary intervention on urinary risk factors for stone formation in recurrent calcium oxalate stone patients. J. Urol, 2005, 173, 1601-1605.
 • [27] Lewandowski S., Rodgers A.L.: Idiopathic calcium oxalate urolithiasis: risk factors and conservative treatment. Clinica Chim. Acta, 2004, 345, 17-34.
 • [28] Massey L.K.: Food oxalate: Factors affecting measurement, biological variation, and bioavailability. J. Am. Diet. Assoc, 2007, 107(7), 1191-1194.
 • [29] Robertson W.G.: Role of dietary intake and intestinal absorption of oxalate in calcium stone formation, Nephron. Physiol, 2004, 98, 64-71.
 • [30] Stamatelou K., Francis M., Jones C., Nyberg L., Curhan G.: Time trends in reported prevalence of kidney stones in the United States: 1976-1994. Kidney Int., 2003, 63, 1817-1823.
 • [31] Wierzbicka E.: Oznaczanie szczawianów rozpuszczalnych w wybranych używkach. W: Toksykologia Żywności. Przewodnik do ćwiczeń. red. Brzozowska A. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 • [32] Regulation (eu) no 1169/2011 of the European Parliament and of the council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF [dostęp: 10.05.2015].
 • [33] Schroder T., Vanhanen L., Savage G.P.: Oxalate content in commercially produced cocoa and dark chocolate. J. Food Comp. Anal, 2011, 24, 916-922.
 • [34] Hesse A, Siener R, Heynck H, Jahnen A.: The influence of dietary factors on the risk of urinary stone formation. Scan. Microsc, 1993, 7, 1119-1128.
 • [35] Holmes R.P., Assimos D.G.: The impact of dietary oxalate on kidney stone formation. Urol. Res, 2004, 32, 311-316.
 • [36] Tsai J.Y., Huang J.K., Wu T.T., Lee Y.H.: Comparison of Oxalate Content in Foods and Beverages in Taiwan. JTUA, 2005, 96 16(3), 93-98.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0ef65988-6979-4ab3-afd8-021759adf7d4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.