Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0eef9e80-c9cb-44ff-864d-43050214bb5f

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Nowe aspekty i kierunki badań jakości wody basenowej

Autorzy Dudziak, M.  Łaskawiec, E.  Wyczarska-Kokot, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New aspects and directions of the research of quality swimming pool water
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Oprócz ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej współcześnie identyfikowane są również inne mikrozanieczyszczenia z makrogrupy PPCPs. Toksyczny charakter tych związków powoduje, że do oceny jakości wody basenowej można rozważyć analizę ekotoksykologiczną. W tym zakresie niezbędna jest również ponowna ocena technologii wody basenowej m.in. w aspekcie eliminacji mikrozanieczyszczeń. Wszystkie poruszone powyżej aspekty wymagają prowadzenia szeregu nowych badań podstawowych.
EN In addition to disinfection by-products in swimming pool water today are identified other micropollutants from macro group of PPCPs. The toxic nature of these compounds means that the assessment of the quality of the pool water should be included in the ecotoxicological analysis. In this respect, it is also necessary to re-evaluation of treatment technologies including swimming pool water in terms of the elimination of micropollutants. All aspects discussed above require one of a set of new basic research.
Słowa kluczowe
PL woda basenowa   mikrozanieczyszczenia   ocena ekotoksykologiczna   biotesty   uboczne produkty dezynfekcji  
EN swimming pool water   micropollutions   toxicological assessment   bioassays   disinfection by-products  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2017
Tom nr 6
Strony 46--50
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dudziak, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
autor Łaskawiec, E.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
autor Wyczarska-Kokot, J.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
[1] Judd S. J., Black S. H., Disinfection by-product formation in swimming pool waters: a simple mass balance. Water Research, 34, 2000,1611-1619.
[2] Judd S. J., Bullock G., The fate of chlorine and organic materials in swimming pools. Chemosphere, 51, 2003, 869-879.
[3] Kanan A., Karanfil T., Formation of disinfection by-products in indoor swimming pool water: the contribution from filling water natural organic matter and swimmer body fluids. Water Research, 45, 2011, 926-932.
[4] Negreira N., Canosa P., Rodriguez I., Ramil M., Rubi E., Cela R., Study of some UV filters stability in chlorinated water and identification of halogenated by-products by gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatogr A, 1178, 2008, 206–214.
[5] Ekowati Y i in.: Occurrence of pharmaceuticals and UV filters in swimming pools and spas. Environmental Science and Pollutant Research, 23, 2016,14431–4441.
[6] Lambropoulou D.A., Giokas D.L., Sakkas V.A., Albanis T.A., Karayannis M.I., Gas chromatographic determination of 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone and octyldimethyl-p-aminobenzoic acid sunscreen agents in swimming pool and bathing waters by solid phase microextraction. Journal of Chromatography A, 967, 2002, 243–253.
[7] Giokas P., Diaz-Cruz M.S., Barcelo D., UV filters bioaccumulation in fish from Iberian river basins. Science and Total Environmental, 518, 2015, 518-525.
[8] Cuderman P., Heath E., Determination of UV filters and antimicrobial agents in environmental water samples. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 387, 2007, 1343-1350.
[9] Zwiener C., Richardson S.D., De Marini D.M., Grummt T., Glauner T., Frimmel F.H., Drowning in disinfection byproducts? Assessing swimming pool water. Environmental Science and Technology, 41, 2007, 363–372.
[10] Vidal L., Chisvert A., Canals A., Salvador A., Ionic liquid-based single-drop microextraction followed by liquid chromatography ultraviolet spectrophotometry detection to determine typical UV filters in surface water samples. Talanta, 81, 2010, 549–555.
[11] Joly P., Bonnemoy F., Charvy J. Ch., Bohatier J., Mallet C., Toxicity assessment of the maize herbicides S-metolachlor, benoxacor, mesotrione and nicosulfuron, and their corresponding commercial formulations, alone and in mixtures, using the MicrotoxR test. Chemosphere, 93, 2013, 2444-2450.
[12] Wyczarska-Kokot J., Piechurski F.: Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej. INSTAL 7-8/2010, s. 14-19.
[13] Park A., Kim Y. J., Choi E. M., Brown M. T., Han T., A novel bioassay using root re-growth in Lemna. Aquatic Toxicology,140-141, 2013, 415-424.
[14] Kudlek E., Bohdziewicz J., Dudziak M., Rozkład wybranych związków farmaceutycznych w procesie UV bez i dodatkiem TiO2 [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Tom 5, red. Wiśniewski J., Kutyłowska M., Trusz-Zdybek A., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2015.
[15] Hsieh Ch. Y., Meng-Hsiun T., Ryan K., Pancorbo O., Toxicity of the 13 priority pollutant metals to Vibrio fisheri in the MicrotoxR chronic toxicity test. Science of the Total Environment, 320,1, 2004, 37-50.
[16] Łaskawiec E., Dudziak M., Wyczarska-Kokot J., Ocena toksykologiczna jakości wody krytego obiektu basenowego [w:] Współczesne problemy ochrony środowiska III. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice, 2015.
[17] Łaskawiec E., Kudlek E., Dudziak M., Wyczarska-Kokot J.: Zastosowanie biotestów we wstępnej ocenie jakości wody basenu szkolnego. Gaz Woda i Technika Sanitarna, 9, 2016, 330-334.
[18] Łaskawiec E., Dudziak M., Wyczarska-Kokot J.: Ocena oddziaływania wód basenowych na wzrost rzęsy drobnej Lemna minor [w:] Odpady Środowisko Atmosfera. OSA. II Ogólnopolska konferencja naukowa, 20-21 kwietnia 2016. Materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje. Pod red. Jarosława Mullera. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2016.
[19] Łaskawiec E., Dudziak M., Wyczarska-Kokot J., Ocena jakości wody basenowej pływalni krytych oraz kąpielisk sezonowych z wykorzystaniem testu MicrotoxR. Inżynieria Ekologiczna, 50, 2016, 210-216.
[20] Łaskawiec E., Dudziak M., Wyczarska-Kokot J., Nowe możliwości w zakresie badania jakości wód basenowych [w:] Inżynieria środowiska – młodym okiem. T. 22, Ekoinżynieria. Pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Katarzyny Dąbrowskiej, Łukasza Trybułowskiego. Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierow i Technikow Sanitarnych, Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2016.
[21] Łaskawiec E., Wyczarska-Kokot J., Dudziak M., Analiza jakości wody basenowej w obiegach o rożnych rozwiązaniach układów filtracyjnych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 2/I/16, 2016, 143-156.
[22] Persoone, G., Marsalek, B., Blinova, I., Torokne, A., Zarina, D., Manusadžianas, L., Nalecz-Jawecki, G., Tofan, L., Stepanova, N., Tothova, L., Kolar, B., A practical and user friendly toxicity classification system with microbiotests for natural waters and wastewaters. Environmental Toxicology 18, 6, 2003,395 – 402.
[23] Werle S., Dudziak M., Ocena toksyczności osadów ściekowych oraz produktów ubocznych powstających podczas ich zgazowania. Przemysł Chemiczny, 92, 7, 2013, 1350–1353.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0eef9e80-c9cb-44ff-864d-43050214bb5f
Identyfikatory