Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0ee59cc0-07e9-41c9-9573-95a9ac062cb0

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Geostatystyka jako narzędzie wspomagające badania polskich złóż – główne kierunki zastosowań

Autorzy Mucha, J.  Wasilewska-Błaszczyk, M. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN Geostatistics as a tool supporting research on mineral deposits of Poland – main directions of applications
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule skrótowo przedstawiono historię rozwoju geostatystyki w świecie i jej zastosowań w Polsce. Wymieniono i skomentowano główne kierunki wykorzystania geostatystyki w badaniu polskich złóż kopalin stałych, a w szczególności do szacowania zasobów kopaliny oraz modelowania rozkładu przestrzennego wartości parametrów złożowych. Wskazano na potrzebę i celowość wdrożenia metod geostatystycznych do praktyki rozpoznawania i dokumentowania złóż, projektowania ich eksploatacji i prognozy jakości urobku.
EN The history of development of geostatistical methods in the world and their applications in Poland are shortly presented. Main directions of the use of geostatistics in the evaluation of mineral deposits of Poland are discussed, especially with regard to resource estimation and modelling of spatial distribution of deposit parameters. The necessity of wider implementation of geostatistics for proving mineral deposits, exploitation planning, sampling pattern optimizing and output quality predicting is emphasized.
Słowa kluczowe
PL semiwariogram   kriging   geostatyka   złoża  
EN semivariogram   kriging   geostatistic   mineral deposits  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2010
Tom nr 439 (2)
Strony 409--415
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Mucha, J.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo–Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, mucha@geol.agh.edu.pl
autor Wasilewska-Błaszczyk, M.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo–Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, mwasilewska@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
[1] HUIJBREGTS C., MATHERON G., 1971 — Universal kriging (An optimal method for estimating and contouring in trend surface analysis). Can. Inst. Min. Metall., 12: 159–169.
[2] JOURNEL A.G., 1983 — Nonparametric estimation of spatial distribution. Math. Geol., 15, 3: 445–468.
[3] KOKESZ Z., 2006 — Application of linear geostatistics to evaluation of Polish mineral deposits. Gosp. Sur. Miner., 22, 2: 53–65.
[4] KOKESZ Z., NIEĆ M., 1992 — Metody geostatystyczne w rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż oraz w ochronie środowiska. Studia i Rozpr. CPPGSMiE PAN, 19.
[5] MATHERON G., 1962–1963 —Traité de géostatistique appliquée. T. 1 (1962), T. 2 (1963). Editions Technip., Paris.
[6] MATHERON G., 1976 — A simple substitute for conditional expectation: The disjunctive kriging. W: Advanced geostatistics in the mining industry (red. M. Guaracio i in.): 221–236. D. Reidel, Dordrecht.
[7] MUCHA J., 1978 — Geostatystyczny opis zmienności zawartości cynku i ołowiu na przykładzie fragmentu złoża kopalni Bolesław. Tech. Posz. Geol., 5: 20–26.
[8] MUCHA J., 1994 — Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Katedra Geologii Kopalnianej AGH, Kraków.
[9] MUCHA J., 2002 — Struktura zmienności zawartości Zn i Pb w śląsko-krakowskich złożach rud Zn–Pb. Studia, Rozprawy, Monografie, IGSMiE PAN, 108.
[10] MUCHA J., WASILEWSKA M., 2007 — Geostatystyka nieparametryczna w dokumentowaniu złóż. Symp. XI Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, Ślesin k. Konina, 4–6 czerwca, 2007.
[11] NAMYSŁOWSKA-WILCZYŃSKA B., 1993 — Zmienność złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej w świetle badań geostatystycznych. Pr. Nauk. Inst. Geotech. Hydrotech. PWroc., Monografie, 21.
[12] NAMYSŁOWSKA-WILCZYŃSKA B., 2006 — Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wyd. PWroc., Wrocław.
[13] SULLIVAN J., 1984 — Conditional recovery estimation through probability kriging – theory and practice. W: Geostatistics for natural resources characterization. Part I (red. G. Verly i in.): 365–384. D. Reidel, Dordrecht.
Uwagi
PL Artykuł w Część 6, Nowoczesne metody badań i dokumentowania złóż
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0ee59cc0-07e9-41c9-9573-95a9ac062cb0
Identyfikatory