PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Z historii Politechniki Gdańskiej 1904-1945

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
History of Gdansk University of Technology 1904-1945
Konferencja
I Sympozjum Historia Elektryki. Część 1 (I; 29-30.06.2015; Gdańsk, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Politechnika Gdańska rozpoczęła swoją działalność 6 października 1904 r., jako Königliche Techniche Hochschule zu Danzig. Zadaniem uczelni było szerzenie wiedzy technicznej na terenie Prus Zachodnich oraz Pomorza. Od początku działalności kadrę uczelni tworzyło wielu wybitnych uczonych. Na sześciu wydziałach studia rozpoczęło blisko 200 studentów. W 1921 r. została oddana w jurysdykcję Senatu Wolnego Miasta Gdańska. 5 kwietnia 1945 r. grupa operacyjna Ministerstwa Oświaty rozpoczęła odbudowę oraz uruchomienie uczelni. 24 maja 1945 r. Dekretem Rady Ministrów politechnika została przekształcona w polską państwową szkołę akademicką. W pierwszym roku po wojnie studia podjęło 1647 studentów. Kadrę dydaktyczną stanowili pracownicy naukowi z Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej oraz Uniwersytetu Wileńskiego, w tym wielu wybitnych profesorów oraz liczni polscy absolwenci przedwojennej politechniki.
EN
Gdansk University of Technology - the oldest technical university in Pomerania region - its foundation is inscribed in a centuries–old tradition of scientific life in Gdansk. On 6th October 1904, the university began its activity as Königliche Technische Hochschule zu Danzig. The main task of the university was to spread technical knowledge in the area of West Prussia and Pomerania. Since the very beginning nearly 200 students began to study at six faculties taught by university staff consisted of many distinguished scientists. In 1921 the technical university was subjected to the jurisdiction of the Senate of the Free City of Danzig. In the mid – twenties Polish students amounted to more than 30% of all students. Among them were many graduates who became later professors and famous scientists at Polish HEI’s after the Second World War. On 24th May 1945 the technical university was legally transformed into a Polish state academic university by Decree of the Council of Ministers. But already since 5th April, the Ministry of Education operational group started reconstructions of the buildings and launched the university activity. In the first year after the Second World War 1647 students began to study at six university faculties. University academic staff consisted mainly of scientists from the prominent universities and technical universities of Lviv, Vilnius and Warsaw. Among them were many outstanding professors and numerous Polish graduates of Gdansk University of Technology who completed their studies and received a degree before the Second World War.
Twórcy
 • Politechnika Gdańska, Biblioteka Główna PG, tel.: 58 347 2995
Bibliografia
 • 1. Doerffer J.: Studia specjalności okrętowej w latach 1904 do 1939 na politechnice w Gdańsku, [w:] Studia okrętowe w Gdańsku, Gdańsk 2004, s. 23.
 • 2. Januszajtis A.: Zarys historii PG do 1945 r., [w:] Politechnika Gdańska. Wczoraj, dziś, jutro. Rok jubileuszowy 1994/1995, Gdańsk, 1994, s. 5.
 • 3. Mikos S.: Polacy na politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939, Warszawa 1987, s. 21-22.
 • 4. Januszajtis A.: Zarys historii PG…, s. 9.
 • 5. Januszajtis A.: Tamże, s. 7.
 • 6. Tamże, s. 13.
 • 7. Musiał E.: Dzieje Wydziału Elektrotechniki Automatyki (1904-2004) [w:] Wydział Elektrotechniki i Automatyki wczoraj i dziś, Księga jubileuszowa 1904-2004, Gdańsk 2004, s. 77.
 • 8. Umowa zawarta między Towarzystwem Przyrodniczym w Gdańsku, reprezentowanym przez jego Zarząd, a Wolnym Miastem Gdańskiem, reprezentowanym przez Senat, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge, Bd. 16 (1922), H.1, s. 1-4. [tł. Andrzej Januszajtis].
 • 9. Musiał E.: Dzieje Wydziału Elektrotechniki…, s. 56.
 • 10. Musiał E.: Tamże, s. 56.
 • 11. Mazurkiewicz B.: Początki politechniki w Gdańsku, [w:] Wydział Elektrotechniki i Automatyki wczoraj i dziś, Księga jubileuszowa 1904-2004, Gdańsk 2004, s. 24.
 • 12. Personal-Verzeichnis der Kӧniglichen Technischen Hochschule zu Danzig: Danzig-Langfuhr, Gossler-Allee für das Sommer-Halbjahr 1905, Danzig 1905, s.18-19.
 • 13. Bukowski B., Szkic historyczny Polskiej Korporacji Akademickiej „Z.A.G. WISŁA” w Gdańsku od sem. zim. 1904 r. do sem. letn. 1921 r., Warszawa 1927, s. 4.
 • 14. Bukowski B., Szkic historyczny, s.4-5.
 • 15. Polak H.: Młodzież polska na Politechnice Gdańskiej w latach 1920-1939, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, 1965, Nr 13, s. 95.
 • 16. Mikos S.: Polacy na politechnice…, s.57.
 • 17. Tamże, s. 83-84.
 • 18. Bukowski B., Szkic historyczny…, s. 12.
 • 19. Fert M.: Wspomnienia z pracy w Bratniej Pomocy, organizacji studentów Polaków na Politechnice Gdańskiej do 1939 roku [w:] Jednodniówka Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej 1923-1948, Gdańsk 1949, s. 23.
 • 20. Księga Pamiątkowa studentów Polaków Politechniki Gdańskiej w latach 1904-1939. Gdańsk 1993, s. 7.
 • 21. Włodarski J.: Politechnika w Gdańsku w latach 1904-1945, [w:] Zarys dziejów politechniki w Gdańsku 1904-2004, Gdańsk 2004, s. 33.
 • 22.Kopecki K.: Politechnika Gdańska w okresie dziesięciolecia 1945-1955, [w:] Politechnika Gdańska, 1945-1955. Księga pamiątkowa, pod. red. Mariana desLoges, Gdańsk 1958, s. 11.
 • 23. Januszajtis A.: Zarys historii, s. 15.
 • 24.Bukowski B., Odbudowa Politechniki Gdańskiej. [w]: „Politechnika. Czasopismo Naukowo Techniczne Studentów Politechnik Krajowych”, Warszawa 1947, Nr 5/6, s. 180-187.
 • 25.Huber M.T.: „Technika współczesna a wiedza przyrodnicza” [w]: „Politechnika. Czasopismo Naukowo Techniczne Studentów Politechniki Warszawskiej”, Warszawa 1946, Nr 2, s. 38-44.
 • 26. Trzetrzewiński S.: Wydział Elektryczny, [w:] Politechnika Gdańska 1945-1955. Księga pamiątkowa, pod. red. Mariana Des Loges, Gdańsk 1958, s.209.
 • 27.Mazurkiewicz Okres międzywojenny politechniki w Gdańsku [w:] Wydział Elektrotechniki i Automatyki wczoraj i dziś, Księga jubileuszowa 1904-2004, Gdańsk 2004, s. 37.
 • 28.Musiał E.: Dzieje Wydziału Elektrotechniki …, s. 77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0ecb7895-73cf-4311-b196-e142b602dc86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.