Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0ec4cac1-a985-4f1a-9511-a81326954bb9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Testy niskokosztowych czujników stężenia tlenku węgla, cząstek stałych oraz poziomu dźwięku na potrzeby monitoringu oddziaływania ruchu drogowego na środowisko

Autorzy Brzozowski, K.  Maczyński, A.  Ryguła, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Tests of low-cost sensors for measuring carbon monoxide, particulate matter and sound level for the purpose of monitoring traffic impact on environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został jeden z ważnych etapów prac związanych z opracowywanym system monitoringu wpływu ruchu drogowego na jakość powietrza i klimat akustyczny. Założeniem powstającego systemu jest oparcie go o rozwiązania niskokosztowe. Stąd do pomiaru stężenia tlenku węgla, cząstek stałych jak i poziomu dźwięku zaproponowano takie właśnie czujniki. Wybór konkretnego czujnika wymaga nie tylko dokładnych analiz jego właściwości techniczno-funkcjonalnych i kosztowych, ale przeprowadzenia szeregu testów, np. trwałościowych. Istotnym zagadnieniem jest także określenie wiarygodności wskazań czujnika niskokosztowego. W pracy przedstawiono porównanie wyników pomiarów uzyskanych przy użyciu niskokosztowych czujników stężenia tlenku węgla, cząstek stałych oraz poziomu dźwięku ze wskazaniami innych czujników dostępnych na rynku komercyjnym, dla których istnieją dowody na jakościową wiarygodność wskazań.
EN In the article authors discussed one of the important stages of the work which is related to the developed monitoring system of traffic impact on air quality and acoustic climate. The main assumption of the system is to base it on lowcost solutions. Hence, for measuring the concentration of carbon monoxide, particulate matter and sound level, such sensors were proposed. Selecting a proper sensor requires not only analysis of its technical and functional characteristics, but also a number of tests e.g. related to its durability. It is also important to determine the reliability of the low-cost sensor. This paper presents a comparison of results obtained using low-cost sensors for carbon monoxide concentration, particulate matter and sound level with other sensors available on the commercial market for which there is evidence of qualitative credibility.
Słowa kluczowe
PL ruch drogowy   jakość powietrza   klimat akustyczny   czujnik stężenia tlenku węgla   ekologia  
EN traffic   air quality   acoustic climate   carbon monoxide concentration sensor   ecology  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 42--45, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Brzozowski, K.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu
autor Maczyński, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu
autor Ryguła, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu
Bibliografia
1. https://smartcitizen.me (25.04.2017).
2. http://airqualityegg.com (25.04.2017).
3. Thompson J.E., Crowd-sourced air quality studies: A review of the literature & portable sensors, “Trends in Environmental Analytical Chemistry” 2016, vol. 11, 23-34.
4. Konior A., Brzozowski K., Maczyński A., Ryguła A., A concept of extension of the On Dynamic system with module for monitoring road traffic impact on the urban environment, “Archives of Transport System Telematics” 2016, vol. 9, iss. 2, 22-25.
5. Brzozowski K., Konior A., Maczyński A., Ryguła A., An extension of real-time traffic monitoring system with air quality module, Proceedings of International Scientific Conference on Transport Means, Lithuania, Part 1, 2016, 75-79.
6. Brzozowski K., Honkisz M., Maczyński A., Ryguła A., A procedure of sensor selection applied for development of a new functionality of the On Dynamic system, Proceedings of International Scientific Conference on Transport Means, Lithuania, Part 1, 2017, 100-105.
7. PN-EN 61672-1:2014-03, Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku - Część 1: Wymagania, 2014.
8. Łepkowski M., Walendzik M., Nowacki G., Wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne człowieka i zagrożenia występujące w transporcie drogowym rzeczy, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0ec4cac1-a985-4f1a-9511-a81326954bb9
Identyfikatory