Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0eb5efc6-23b8-4c5f-92ba-14ad68a09503

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Wytwarzanie bimetalowych prętów magnez-aluminium metodą zgrzewania wybuchowego

Autorzy Mróz, S.  Zaskórska, A.  Bajor, T.  Gałka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Production of Mg-Al bimetallic bars using the explosive cladding method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań otrzymywania metodą zgrzewania wybuchowego półwyrobów w postaci okrągłych prętów bimetalowych Mg-Al. Do badań przygotowano układ próbek składających się z rury aluminiowej (gatunek 1050A) i pręta magnezowego (gatunek AZ31). W pracy wykonano badania analizy mikrostruktury oraz prób wytrzymałościowych granicy złącza. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że zastosowane parametry zgrzewania wybuchowego zapewniły otrzymanie półwyrobu bimetalowego charakteryzującego się nieznaczną owalnością oraz mechanicznym połączeniem poszczególnych warstw.
EN This paper presents the preliminary results of the preparation of semi-finished products in the form of round bimetallic Mg- Al bars by the explosive cladding method. The system of samples consisted of an aluminum tube (1050 grade) and magnesium bar (grade AZ31) was prepared. The analysis of the microstructure and mechanical tests of connecting border was carried out. On the base of obtained results it was found that the explosive cladding parameters used to obtain the semifinished bimetallic product characterized by a slight ovality and mechanical connection of the individual layers were correct.
Słowa kluczowe
PL okrągły pręt bimetalowy   zgrzewanie wybuchowe   jakość połączenia  
EN round bimetallic bar   explosive cladding   quality of connection  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 664--667
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., tab.
Twórcy
autor Mróz, S.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa, mroz@wip.pcz.pl
autor Zaskórska, A.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa
autor Bajor, T.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa
autor Gałka, A.
  • Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet S.J., Opole
Bibliografia
1. Chepurko M. I. i in.: Proizvostvo bimetallicheskikh trub i prutkov. Metallurgija, Moskwa, 1986.
2. Dmitrov L. N., Kuznecov E. V., Kobolev A. G., Chegodajev B. A.: Bimetaly, Perm, 1991.
3. Dyja H., Maranda A., Trębiński R.: Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej. Politechnika Częstochowska, Prace Naukowe, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Seria: Metalurgia nr 20, Częstochowa, 2001.
4. Dyja H., Mróz S., Rydz D.: Technologia i modelowanie procesów walcowania wyrobów bimetalowych. Politechnika Częstochowska, Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Seria: Metalurgia nr 33, Częstochowa 2003.
5. Bala H.: Korozja materiałów — Teoria i Praktyka. Wydaw. Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa, 2002.
6. Pietrusiak A.: Ochrona przed korozją, 2010, nr 53, s. 298-301.
7. Dyja H., Stradomski Z., Mróz S.: Badania obszarów złącza w dwuwarstwowych prętach wstępnie zgrzanych wybuchowo. Archiwum Nauki o Materiałach, 2002, t. 23, nr 2, s. 165-188.
8. Dyja H., Mróz S., Stradomski Z.: Properties of joint in the bimetallic rods Cu-Al and Cu-steel after explosive cladding and the process of rolling. Metalurgija Metallurgy, 42nd year, br. 3, Zagreb, spranj/rujan, (July/September) 2003, t. 42, s. 185-191.
9. Wąsek S., Mróz S., Szyiński P.: Wytwarzanie okrągłych prętów bimetalowych Al-Cu metodą zgrzewania wybuchowego. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 2012, nr 5, s. 385-388.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0eb5efc6-23b8-4c5f-92ba-14ad68a09503
Identyfikatory