Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e388fba-4d10-44fa-b3b3-39cb0aaa8c16

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo autobusowego systemu transportu publicznego miast metropolitalnych Wrocławia i Rzeszowa w 2014 roku

Autorzy Wojewoda, P.  Woś, P.  Michalski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The safety of bus public transport system in Metropolitan cities of Wroclaw and Rzeszow in 2014
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano bezpieczeństwo zrównoważonego autobusowego transportu publicznego miast oraz politykę powoływania metropolii w Polsce. Przedstawiono wyniki badań i ich charakterystykę dla bezpieczeństwo systemu transportu miast metropolitalnych Wrocławia i Rzeszowa. Oceniono stopień zagrożenia bezpieczeństwa publicznej komunikacji autobusowej oceną ekspertów O oraz wskaźnikami zagrożenia bezpieczeństwa W3 i W4. Stosowane wskaźniki charakteryzują bezpieczeństwo systemu transportu wynikające z uszkodzenia układu (zespołu, podsystemu) autobusu w ciągu jednego roku. Obliczono także procentowy udział uszkodzeń układów autobusów Mercedes-Benz O530 Citaro oraz Jelcz 120 MM jako przyczyna powstawania kolizji i wypadków w MPK Wrocław.
EN The safety of the sustainable public bus transport of cities and policy toward metropolis appointment in Poland is characterized in the article. The results of the research and characterization for the safety of the transport system in metropolitan cities of Wroclaw and Rzeszow are shown. The experts’ assessment of security risk of the public bus O and indicators of security threats W3 and W4 are rated. The factors characterize security of transport system resulting from damage to the bus assembly during one year of operation. Percentage share of bus system damages for Mercedes-Benz Citaro O530 and Jelcz 120 MM as a cause of collisions and accidents in MPK Wroclaw is also calculated.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   miasta metropolitalne   Wrocław   Rzeszów   systemy transportu publicznego   bezpieczeństwo systemu transportowego   zrównoważony transport publiczny   publiczny transport autobusowy  
EN metropolitan cities   Wrocław   Rzeszów   public transport system   sustainable public transport   safety of bus public transport system   urban bus transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 481--487
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wojewoda, P.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów; Al. Powstańców Warszawy 8, pwojewod@prz.edu.p
autor Woś, P.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów; Al. Powstańców Warszawy 8, pwos@prz.edu.pl
autor Michalski, J.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów; Al. Powstańców Warszawy 8, jmichals@prz.edu.pl
Bibliografia
1. Albertsson, P., Falkmer, T.: Is there a pattern in European bus and coach incidents? A literature analysis with special focus on injury causation and injury mechanisms. Accident Analysis and Prevention 37, 2005, 225-233.
2. Analiza przepustowości szlaków komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej oraz badanie potrzeb transportowych przedsiębiorców Aglomeracji Wrocławskiej. Program Central Europe, Wrocław 2012.
3. Dostępna komunikacja miejska. Samorząd równych szans. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
4. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2008.
5. Global status report on road safety 2013. Supporting a decade of action. World Health Organization 2013.
6. Jamroz K.: Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2011.
7. Kaplan S., Prato, C.G.: Risk factors associated with bus accident severity in the United States: A generalized ordered logit model. Journal of Safety Research 43 (3), 2012, 71-180.
8. Kiba-Janik M.: Znaczenie logistyki w strategii rozwoju miasta. Logistyka 1, 2015, 18-24.
9. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
10. Kotarski H., Malicki K.: Stolica Podkarpacia wczoraj i dziś. Studium socjologiczne społecznych aspektów przemian w Rzeszowie w latach 1989-2009. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
11. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
12. Materiały wewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie nt. wpływu uszkodzeń autobusów na bezpieczeństwo transportu miejskiego z roku 2014. Materiały wewnętrzne, niepublikowane.
13. Materiały wewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Wrocławiu nt. wpływu uszkodzeń autobusów na bezpieczeństwo transportu miejskiego z roku 2014. Materiał wewnętrzne, niepublikowane.
14. Michalski J.: Wpływ uszkodzeń układów autobusów na zagrożenie działania i bezpieczeństwo systemu transportowego. Archiwum Motoryzacji (2009) 2, 127-141.
15. Murray W., Newnam S., Watson B., Davey J., Schonfeld C.: Evaluating and improving fleet safety in Australia. Department of Transport and Regional Services Australian Transport Safety Bureau. Road Safety Research Grant Report 2003.
16. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego. Projekt do konsultacji społecznych. Blue Ocean Business Consulting Sp. z o. o., Warszawa, sierpień 2013.
17. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego. Public transport consulting, Marcin Grodzki, Rzeszów, 2014.
18. Przybyłowski A.: Mierniki zrównoważonego rozwoju transportu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport z. 80 Nr kol. 1895, 2013, 79-87.
19. Reński A.: Bezpieczeństwo czynne samochodu: Zawieszenia oraz układy hamulcowe i kierownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
20. SafetyNet Work Package 3. State-of-the-art Report on Road Safety Performance Indicators. SafetyNet 2005.
21. Sandecki T.: Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Cz. 1 i Cz. 2. Zagadnienia techniczne. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt. GDDiA, Wydanie 2 uaktualnione i uzupełnione, Warszawa 2002-2003.
22. Świątecki P., Wojucka D. (red.): Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym. Kancelaria Senatu 2013. Konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury, Zeszyt 15/2013.
23. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
24. Traktaty. Wersja skonsolidowana. Karta praw podstawowych. Unia Europejska, PL marzec 2010.
25. Warczewska B., Mastalska-Cetera B.: Charakterystyka wrocławskiego obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem systemu przyrodniczego. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 245, 2010, 157-167.
26. Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wydanie 3 rozszerzone, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2012.
27. Załoga E., Gozdek A.: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju transportu w Unii Europejskiej - analiza zmian. Logistyka 6, 12710-12723, 2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0e388fba-4d10-44fa-b3b3-39cb0aaa8c16
Identyfikatory