Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e2596d0-d606-4b31-8f42-1d4bab55c713

Czasopismo

Camera Separatoria

Tytuł artykułu

Zastosowania chromatografii wykluczania (GPC/SEC). Część II – Wykorzystanie GPC/SEC w rozdzielaniu tłuszczów i produktów ich konwersji – artykuł przeglądowy

Autorzy Kosińska, J.  Martysiak-Żurowska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Applications of Size Exclusion Chromatography (GPC/SEC). Part II – Usefulness of GPC/SEC in separation of fats and their conversion products – review
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tłuszcze i produkty ich konwersji stanowią złożoną grupę związków organicznych, o różnorodnej i skomplikowanej strukturze. Istotnym problemem, zwłaszcza w rozdzielaniu szczegółowym tak złożonych i zróżnicowanych analitów na poszczególne indywidua chemiczne jest ogromna różnorodność budowy związków chemicznych przynależnych do poszczególnych klas lipidów. Z drugiej strony, poszczególne klasy lipidów wykazują charakterystyczne cechy pod względem swoich właściwości fizykochemicznych, w tym, pod względem oddziaływań sorpcyjnych, co umożliwia ich rozdzielanie grupowe. Uzyskanie właściwego rozdzielenia związków lipidowych na grupy warunkuje możliwość ich dalszego rozdzielania oraz prawidłową identyfikację poszczególnych związków chemicznych występujących w danej grupie. Niniejsza praca przeglądowa przedstawia współczesny stan wiedzy opisany w literaturze, dotyczący jednej z szeroko stosowanych technik wstępnego rozdzielenia grupowego tłuszczów oraz produktów ubocznych ich rafinacji lub konwersji, tj. chromatografii wykluczania (ang. GPC/SEC, Gel Permeation Chromatography/ Size Exclusion Chromatography).
EN Fats and their conversion products are a complex group of organic compounds with diverse and complicated structure. A major problem, especially in “detailed” separation of such complex and varied mixtures into individual chemical compounds, is a huge variety of chemical structure of chemical substances that belong to various classes of lipids. On the other hand, particular lipid classes have characteristic features in terms of their physicochemical properties, including sorption interactions, which allows for the group separation. A proper group separation of lipid compounds allows for their further separation and identification of particular chemical compounds present in given class. This review discusses state of the art described in the literature, concerning one of the widely used technique for gro up separation of fats and refining or conversion by-products, ie. Gel Permeation Chromatography/Size Exclusion Chromatography (GPC/SEC).
Słowa kluczowe
PL chromatografia wykluczania (GPC/SEC)   lipidy   acyloglicerole   rozdzielanie tłuszczów   kolumny z wypełnieniem styren-diwinylobenzen (SDVB)  
EN size exclusion chromatography (GPC/SEC)   lipids   acylglycerols   separation of fats   columns with styrene -divinylbenzene stationary phase (SDVB)  
Wydawca Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Czasopismo Camera Separatoria
Rocznik 2015
Tom Vol. 7, No. 2
Strony 137--157
Opis fizyczny Bibliogr. 49 poz., tab.
Twórcy
autor Kosińska, J.
  • Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska , judkosin@pg.gda.pl
autor Martysiak-Żurowska, D.
  • Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,Polska
Bibliografia
1. E. Fahy, S. Subramaniam, H. A. Brown, Ch. K. Glass, A. H. Merrill, Jr., R. C. Murphy, Ch. R. H. Raetz, D. W. Russell, Y. Seyama, W. Shaw, T. Shimizu, F. Spener, G. van Meer, M. S. VanNieuwenhze, S. H. White, J. L. Witztum, E. A. Dennis, A comprehensive classification system for lipids, Journal of Lipid Research, 46 (2005) 839-861.
2. J. Kowalska, A. Bzducha, D. Dereniaka, K. Kopańska, A. Nitek, Ocena autentyczności wybranych czekolad, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 4(59) (2008) 74-79. Tekst dostępny 14.04.2016r. na stronie internetowej: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%204%2859%29/08_Kowalska.pdf.
3. H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, Lipids (chapter 3) in: Food Chemistry, 4th revised and extended edition, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2009.
4. R. Yuhas, K. Pramuk, E.L. Lien, Human milk fatty acid composition from nine countries varies most in DHA, Lipids 4(9) (2006) 851-858.
5. B. Drozdowski, Lipidy. W: Chemia żywności. Tom 2. Sacharydy, lipidy i białka. pod red. Z. E. Sikorski, WNT, Warszawa 2012.
6. B. Bałasińska, M. Jank, G. Kulasek, Właściwości i rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w utrzymaniu zdrowia ludzi i zwierząt, Życie Weterynaryjne 85(9) (2010) 749-756.
7. R. Korzeniowska-Ginter, E. Czarniecka-Skubina, Wyk. tłuszczów do przygotowania potraw smażonych w warunkach domowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLV(3) (2012) 1117-1122.
8. PN-EN 14105:2012, Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Oznaczanie zawartości wolnego i ogólnego glicerolu oraz mono-, di- i triacylogliceroli, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2012.
9. M. Berek, M. Dressler, M. Kubin, K. Marcinka, Chromatografia żelowa, PWN, Warszawa 1989.
10. M. Kamiński, Chromatografia żelowa w układach lipofilowych i hydrofilowych. W: Praca zbiorowa pod redakcją M. Kamińskiego, Chromatografia cieczowa. Tekst dostępny 14.04.2016r. na stronie internetowej:http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/images/data/mk/kniga/05 - chromatografia%20zelowa%20SEC%20GPC.pdf.
11. G. Kiełbowicz, Zastosowanie hydrolizy enzymatycznej do ustalania struktury naturalnych fosfolipidów, praca doktorska, Wrocław 2012. Tekst dostępny 14.04.2016r. na stronie internetowej: http://www.dbc.wroc.pl/Content/17077/Kielbowicz_G_doktor_053_DBC.pdf?handler=pdf.
12. R. Pawłowicz, B. Drozdowski, Analiza jakościowa i ilościowa tłuszczów smażalniczych metodą HPSEC, Tłuszcze Jadalne 32(2-3) (1997) 71-80.
13. A. I. Hopia, A.-M. Lampi, V. I. Piironen, L. E. T. Hyvönen, P. E. Koivistoinen, Application of highperformance size-exclusion chromatography to study the autoxidation of unsaturated triacyloglycerols, Journal of the American Oil Chemists' Society 70(8) (1993) 779-784.
14. A. I. Hopia, V. I. Piironen, P. E. Koivistoinen, L. E. T. Hyvönen, Analysis of lipid classes by solid-phase extraction and high-performance size-exclusion chromatography, Journal of the American Oil Chemists' Society 69(8) (1992) 772-776.
15. ISO 18395:2008, Animal and vegetable fats and oils -- Determination of monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC), International Organization for Standardization, Switzerland, Geneva, 2005.
16. ISO 16931:2009, Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polymerized triacylglycerols by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC), International Organization for Standardization, Switzerland, Geneva, 2009.
17. G. Márquez-Ruiz G, F. Holgado, M.C. García-Martínez, M.C. Dobarganes, A direct fast method to monitor lipid oxidation progress in model fatty acid methyl esters by high-performance size-exclusion chromatography, Journal of Chromatography A 1165 (2007) 122-127.
18. PN-EN ISO 16931, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości spolimeryzowanych triacylogliceroli metodą wysokosprawnej chromatografii sitowej (HPSEC), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2003.
19. R. Fillières, B. Benjelloun-Mlayah, M. Delmas, Ethanolysis of rapeseed oil: quantitation of ethyl esters, mono-, di-, and triglycerides and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography, Journal of the American Oil Chemists' Society 72(4) (1995) 427-432.
20. J. D. Caldwell, B. S. Cooke, M. K. Greer, High performance liquid chromatography-size exclusion chromatography for rapid analysis of total polar compounds in used frying oils , Journal of the American Oil Chemists' Society 88 (2011) 1669-1674.
21. C. Cuesta, F.J. Sànchez-Muniz, C. Garrido-Polonio, S. López-Varela, R. Arroyo, Thermoxidative and hydrolytic changes in sunflower oil used in fryings with a fast turnover of fresh oil, Journal of the American Oil Chemists' Society 70(11) (1993) 1069-1073.
22. A. Romero, C. Cuesta, F. J. Sánchez-Muniz, Effect of replenishment during deep-fat frying of frozen foods in sunflower oil and high-oleic acid sunflower oil, Journal of the American Oil Chemists' Society 75(2) (1998) 161-167.
23. R. Arroyo, C. Cuesta, C. Garrido-Polonio, S. López-Varela, F.J. Sànchez-Muniz, High performance size-exclusion chromatographic studies on polar components formed in sunflower oil used for frying, Journal of the American Oil Chemists' Society 69(6) (1992) 557-563.
24. F. J. Sánchez-Muniz, C. Cuesta, C. Garrido-Polonio, Sunflower oil used for frying: combination of column, gas and high-performance size-exclusion chromatography for its evaluation, Journal of the American Oil Chemists' Society 70(3) (1993) 235-240.
25. A. Romero, F. J. Sánchez-Muniz, C. Tulasne, C. Cuesta, High-performance size-exclusion chromatographic studies on a high-oleic acid sunflower oil during potato frying, Journal of the American Oil Chemists' Society 72(12) (1995) 1513-1517.
26. M. C. Dobarganes, M. C. Pérez-Camino, G. Márquez-Ruíz, High performance size exclusion chromatography of polar compounds in heated and non-heated fats, Fat Science Technology 8 (1988) 308-310. 157 Vol. 7, No 2/2015 Camera Separatoria
27. M. Tasioula-Margari, G. Márquez-Ruíz, M. C. Dobarganes, Fractionation of oligomeric triacyloglycerides and the relation to rejection limits for used frying oils, Journal of the American Oil Chemists' Society 73(11) (1996) 1579-1584.
28. G. Márquez-Ruiz, M. Tasioula-Margari, M. C. Dobarganes, Quantitation and distribution of altered fatty acids in frying oils, Journal of the American Oil Chemists' Society 72(10) (1995) 1171-1176.
29. S. L. Hansen, W. E. Artz, Supercritical fluid fractionation of thermally oxidized canola oil, Journal of the American Oil Chemists' Society 71(6) (1994) 615-618.
30. S. L. Hansen, Michelle R. Myers, William E. Artz, Nonvolatile components produced in triolein during deep-fat frying, Journal of the American Oil Chemists' Society 71(11) (1994) 1239-1243.
31. A. Singh, Sitosterol as an antioxidant in frying oils, Food Chemistry 137 (2013) 62-67.
32. M. Rudzinska, R. Przybylski, Y. Y. Zhao, J. M. Curtis, Sitosterol thermo-oxidative degradation leads to the formation of dimmers, trimers and oligomers: a study using combined size exclusion chromatography/mass spectrometry, Lipids 45 (2010) 549-558.
33. W. Schoenfelder, Determination of monoglycerides, diglycerides, triglycerides and glycerol in fats by means of gel permeation chromatography [C-VI 5b(02)], European Journal of Lipid Science and Technology 105 (2003) 45-48.
34. G. Márquez-Ruiz, M. Martín-Polvillo, M. C. Dobarganes, Quantitation of oxidized triglyceride monomers and dimers as an useful measurement for early and advanced stages of oxidation, Grasas y Aceites 47(1-2) (1996) 48-53.
35. G. Márquez -Ruiz, N. Jorge, M. Martín-Polvillo, M.C. Dobarganes, Rapid, quantitative determination of polar compounds in fats and oils by solid-phase extraction and size-exclusion chromatography using monostearin as internal standard, Journal of Chromatography A 749 (1996) 55-60.
36. Application compendium – Analysis of food by GPC/SEC, Agilent Technologies, dostępne 07.01.2016r na stronie: https://www.agilent.com/cs/library/applications/ApplicationCompendium_GPC_Food_5991-2029EN.pdf.
37. J. P. Wolff, F. X. Mordret, A. Dieffenbacher, Determination of polymerized triglycerides in oils and fats by high performance liquid chromatography, Results of a collaborative study and the standardized method, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Applied Chemistry Division Commission on oils, fats and derivatives, Pure and Applied Chemistry 63(8) (1991) 1163-1171.
38. J. C. Martin, M. C. Dobarganes, M. Nour, G. Marquez-Ruiz, W. W. Christie, F. Lavillonnière, J.L Sébédio, Effect of fatty acid positional distribution and triacylglycerol composition on l ipid byproducts formation during heat treatment: I. polymer formation, Journal of the American Oil Chemists' Society 75(9) (1998) 1065-1071.
39. F. Caponio, T. Gomes, A. Pasqualone, C. Summo, Use of high performance size exclusion chromatography analysis for the measurement of the degree of hydrolytic and oxidative degradation of the lipid fraction of biscuits, Food Chemistry 102 (2007) 232-236.
40. P. J. White, Y.-Ch. Wang, A high performance size-exclusion chromatographic method for evaluating heated oils, Journal of the American Oil Chemists' Society 63(7) (1986) 914-920.
41. C. N. Christopoulou, E. G. Perkins, High performance size exclusion chromatography of fatty acids, mono-, di-, and triglyceride mixtures, Journal of the American Oil Chemists' Society 63(5) 679-684.
42. C. N. Christopoulou, E. G. Perkins, High performance size exclusion chromatography of monomer, dimer and trimer mixtures, Journal of the American Oil Chemists' Society 66(9) (1989) 1338-1343.
43. T. Gomes, Oligopolymer, diglyceride and oxidized triglyceride contents as measures of olive oil quality, Journal of the American Oil Chemists' Society 69(12) (1992) 1219-1223.
44. F. Caponio, C. Summo, M. T. Bilancia, V. M. Paradiso, E. Sikorska, T. Gomes, High performance sizeexclusion chromatography analysis of polar compounds applied to refined, mild deodorized, extra virgin olive oils and their blends: an approach to their differentiation, LWT – Food Science and Technology 44 (2011) 1726-1730.
45. R. Ap. Ferrari R., E. Schulte, W. Esteves, L. Brühl, K. D. Mukherjee, Minor constituents of vegetable oils during industrial processing, Journal of the American Oil Chemists' Society 73(5) (1996) 587-592.
46. J. A. Rojo, E. G. Perkins, Cylic fatty acid monomer formation in frying fats. I. Determination and structural study, Journal of the American Oil Chemists' Society 64(3) (1987) 414-421.
47. U. Aulwum, J. Barthel, C. Gottschalk, G. Engelhardt, K. Meyer, J. Bauer, Application of a GPC-LC– MS/MS Method for the Determination of 31 Mycotoxins in Edible Oils, The Application Notebook, 2009. Tekst dostępny 14.04.2016r. na stronie internetowej: http://www.chromatographyonline.com/application-gpc-lc-msms-method-determination-31-mycotoxinsedible-oils.
48. A. Stołyhwo, Separacja i detekcja w chromatografii cieczowej lipidów (rozprawa habilitacyjna), Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1986.
49. M. Kamiński, wyniki niepublikowanych badań własnych, the results of own unpublished studies.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0e2596d0-d606-4b31-8f42-1d4bab55c713
Identyfikatory