Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e07d7d7-4f69-4d4c-be13-c0ead6609a3b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena wpływu położenia punktu poboru spalin na wartość stężenia związków szkodliwych w strudze gazów wylotowych silnika odrzutowego

Autorzy Markowski, J.  Pielecha, J.  Jasiński, R.  Ślusarz, G.  Wirkowski, P.  Benedict, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact assessment of probe positioning for the exhaust gases concentration of the jet engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Emisja związków szkodliwych zawartych w spalinach zależy w od warunków eksploatacji silnika oraz jego stanu technicznego. W związku z tym działalność ustawodawcza ukierunkowana jest na wprowadzanie nowych procedur diagnostycznych i badawczych. Preferowana jest metoda z wykorzystaniem wielootworowych sond pomiarowych do wielopunktowego poboru spalin z całego przekroju strugi wypływających spalin. Taki pobór próbki spalin wydaje się obarczony błędem uśrednienia i rozcieńczenia pobranej próbki gazu już na samym początku drogi pomiarowej. Dlatego w artykule przedstawiono pomiary związane ze zmianą stężenia związków szkodliwych w spalinach w zależności od odległości od osi strugi. Podkreślono wady metody i przedstawiono propozycję pomiaru jednopunktowego.
EN Emission of harmful compounds in the exhaust gases depends on the operating conditions of the engine and its technical condition. Therefore, the legislative activity is focused on the introduction of new diagnostic and research procedures. The preferred method is using probes with plurality of holes for multi-gas sampling from the entire cross-section of exhaust stream. This method appears to vitiated by an error caused by averaging dilution and sampling gas from the very beginning of the measurement path. The results of measurements contained in the article are related to changes in the concentration of harmful substances in exhaust gases depending on the distance from the axis of the jet. In the article the disadvantages of this the methods were highlighted and the single-point measurement method was proposed.
Słowa kluczowe
PL emisja spalin   silnik odrzutowy   sonda pomiarowa  
EN emission exhausts   jet engine   probe  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1195--1198
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Markowski, J.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Polska, jaroslaw.markowski@put.poznan.pl
autor Pielecha, J.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Polska, jacek.pielecha@put.poznan.pl
autor Jasiński, R.
autor Ślusarz, G.
autor Wirkowski, P.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, Polska, p.wirkowski@amw.gdynia.pl
autor Benedict, P.
Bibliografia
1. Merkisz J., Markowski J., Pielecha J., Selected Issues in Exhaust Emissions from Aviation Engines. Nova Science Publishers, New York 2014.
2. Merkisz J., Markowski J., Pielecha J., Karpinski D., Galant M., The Investigation of the Influence of the Oxygen Additive to Fuel on the Particle Emissions from a Small Turbine Engine. 18 ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich 2014.
3. Capoccitti S., Khare A., Mildenberger U., Aviation Industry – Mitigating Climate Change Impacts Through Technology and Policy. Journal of Technology Management & Innovation 2010, vol. 5, no. 2.
4. Chaturvedi A.K., Aviation Combustion Toxicology: An Overview. Journal of Analytical Toxicology 2010, vol. 34.
5. Masiol M., Harrison R.M., Aircraft Engine Exhaust Emissions and other Airport-Related Contributions to Ambient Air Pollution: A Review. Atmospheric Environment 2014, vol. 95.
6. Ramanathan V., Feng Y., Air Pollution, Greenhouse Gases and Climate Change: Global and Regional Perspectives. Atmospheric Environment 2009, vol. 43.
7. Załącznik 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Ochrona środowiska, Tom II – Emisje z silników statków powietrznych. Wydanie 3, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0e07d7d7-4f69-4d4c-be13-c0ead6609a3b
Identyfikatory