Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e04f453-8060-4d9a-8f7b-95c7bc0a97ac

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nanotechnologia jako przyszłość rozwoju transportu samochodowego

Autorzy Mądziel, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Nanotechnology as a future of road transport development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy możliwości zastosowania nanotechnologii w środkach transportu samochodowego na podstawie aktualnych osiągnięć z tego zakresu. Przedstawione zostały trzy segmenty implementacji nanotechnologii: ogniwa paliwowe, akumulatory oraz superkondesatory. Praca porusza również problematykę magazynowania wodoru w zbiornikach ogniw paliwowych. Ponadto wskazano perspektywę wykorzystania opisanych technologii w przyszłości.
EN In the article examined the possibility of applying nano-technology to the transport vehicle based on the current achievements in this field. The three segments were shown regarding implementation of nanotechnology: fuel cells, batteries and supercapacitors. Work also moves issues of hydrogen storing in fuel cells tanks. In addition, it pointed the prospect of using described technology in the future.
Słowa kluczowe
PL ogniwa paliwowe   akumulatory   superkondensatory   magazynowanie wodoru  
EN fuel cells   batteries   supercapacitors   hydrogen storage  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1226--1228
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Mądziel, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
Bibliografia
1. Béguin, F., Frackowiak E., Nanotextured Carbons for Electrochemical Energy Storage, In: Carbon Nanomaterials, CRC Press, Florida, 2006.
2. Frattale Mascioli F.M., Pasquali, M., Mura F., Automotive application of lithium-ion batteries: A new generation of electrode materials, Industrial Electronics (ISIE), International Symposium, IEEE, Taipei, 2013.
3. Greeley J., Stephens I. E. L., Bondarenko A. S., Johansson T. P., Hansen H. A., Jaramillo T.F., Rossmeisl J., Chorkendorff I. &Nerskov, J. K., Alloys of Platinum and Early Transition Metals as Oxygen Reduction Electrocatalysts, Nat. Chem, London, 2009.
4. Jacobson, M. Z., Colella, W. G. & Golden, D. M., Cleaning the Air and Improving Health with Hydrogen Fuel-Cell Vehicles, Science vol.308, Cambridge, 2005.
5. Lejda K., Wodór w aplikacjach do środków napędu w transporcie drogowym, Wydawnictwo KORAW, Rzeszów 2013.
6. Lejda K., Siedlecka S., Wodór jako proekologiczne źródło energii w aplikacjach do pojazdów samochodowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Czasopismo Logistyka nr 6/2014, Poznań 2014.
7. Mohseni M., Ramezanzadeh B.,Yari H., Moazzami Gudarzi M., The Role of Nanotechnology in Automotive Industries. New Advances in Vehicular Technology and Automotive Engineering, Intech, Rijeka, 2012.
8. Posmyk A., Wpływ nowych technologii i materiałów na poprawę jakości transportu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport z.78, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.
9. Serrano, E., Rus, G., Garcea-Martenez, J., Nanotechnology for Sustainable Energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 13, Amsterdam, 2009.
10. Subrahmanyam, K. S., Kumar, P., Maitra, U., Govindaraj, A., Hembram, K. P. S. S., Waghmare, U. V. & Rao, C. N. R., Chemical Storage of Hydrogen in Few-Layer Graphene, Proceedings of the National Academy of Sciences vol. 108, Boston, 2011.
11. Werner, M., Igel, V. Wondrak, W., Nanotechnology and Nanoelectronics for Automotive Applications, in The Nano-Micro Interface : Bridging the Micro and Nano World, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0e04f453-8060-4d9a-8f7b-95c7bc0a97ac
Identyfikatory