Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0dea7f44-a631-4885-a17c-89050559cc46

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Problematyka doboru współczynnika czułości algorytmu rekonfiguracji sieci dystrybucyjnej SN

Autorzy Rekowski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The issue of sensivity factor selection for reconfiguration algorithm of the MV distribution network
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dynamiczny rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych umożliwia wykorzystanie sterowalnych łączników do zmiany konfiguracji sieci rozdzielczej SN. W artykule omówiono wpływ rekonfiguracji systemu dystrybucyjnego SN na wartość strat mocy czynnej z uwzględnieniem dobowej zmienności obciążenia. Bazując na zmodyfikowanym przez autora 33-węzłowym testowym systemie dystrybucyjnym IEEE przedstawiono problem doboru odpowiedniej czułości algorytmu oraz zaproponowano metodykę wyboru konfiguracji pracy sieci rozdzielczej SN w cyklu dobowym. Jako funkcję celu zastosowano kryterium minimalizacji strat mocy czynnej. Badania przeprowadzono w programie rozpływowym DIgSILENT Powerfactory dla dwóch wariantów krzywych obciążenia i dla różnych wartości współczynnika czułości. Wyniki obliczeń dowodzą, że zapewnienie odpowiedniej konfiguracji pracy sieci dystrybucyjnej SN umożliwia zmniejszenie strat mocy czynnej.
EN The dynamic development of smart grids allows the use of remote controllable switches to change the configuration of the MV distribution network. The article discusses the impact of distribution system reconfiguration on active power losses, taking into account the typical daily load profiles. Based on modified IEEE 33-bus test distribution system the article presents the method of selection the appropriate sensitivity coefficient and the configuration of the MV network. The objective function is to minimize active power losses. Studies were performed in DIgSILENT Powerfactory application for two variants of the daily load curve and for different values of sensitivity coefficient. The calculation results indicate, that ensuring adequate working configuration of MV distribution network, helps to reduce active power losses.
Słowa kluczowe
PL sieci rozdzielcze   rekonfiguracja sieci   minimalizacja strat mocy  
EN distribution system   optimal reconfiguration   active power losses  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 103--106
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr., rys., tab.
Twórcy
autor Rekowski, R.
Bibliografia
1. Kot A., Kulczycki J., Szpyra W.: Możliwości redukcji strat w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia poprzez optymalną lokalizację rozcięć, Acta Energ., pp. 43-59, 2009.
2. Sultana B., Mustafa MW., Sultana U., Bhatti AR.: Review on reliability improvement and power loss reduction in distribution system via network reconfiguration. Renew Sustain Energy Rev, December 2016; 66:297–310.
3. Arasteh H., Sepasian MS., Vahidinasab V.: An aggregated model for coordinated planning and reconfiguration of electric distribution networks, Energy. January 2016, 94:786–98.
4. Helt P., Zduńczyk P.: Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration, Acta Energ., pp. 79-85, 2014.
5. Coroamă I., Chicco G., Gavrilaş M., Russo A., Distribution system optimisation with intra-day network reconfiguration and demand reduction procurement. Electr Power Syst Res. maj 2013; 98:29–38.
6. Lubośny Z., Klucznik J.: A Paradigm for HV, MV, LV Distribution Grid Development Planning. Acta Energ. 2012;(4):42–74
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0dea7f44-a631-4885-a17c-89050559cc46
Identyfikatory