Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0dd581ac-9408-4e85-b6d0-a6d6a3e49254

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

E-mobilność – wyzwanie teraźniejszości

Autorzy Burdzik, R.  Folęga, P.  Konieczny, Ł.  Jaworski, R. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN E-mobility - challenge of presence
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z aktualnych wyzwań w obszarze transportu w skali globalnej jest e-mobilność, rozumiana jako elektromobilność (electro-mobility), ekomobilność (ecology-mobility) i ekonomika mobilności (economy-mobility). W artykule przedstawiono uzasadnienie podejścia 3E do e-mobilności, czyli symultaniczne podejście jako elektromobilność, ekomobilność ale także ekonomika mobilności. Przedstawiono także pojazdy ekologiczne z podziałem na grupy konstrukcyjne. Zaprezentowano także rozwiązania w zakresie e-mobilności w publicznym transporcie zbiorowym z dyskusją barier i potencjalnych rozwiązań.
EN One of the current challenges in global transport is e-mobility, understood as electromobility, ecomobility and mobility economics. The paper presents grounds for the 3E approach to e-mobility, which means a simultaneous approach as electromobility, ecomobility but also mobility economics. It is also presented ecological vehicles divided into groups of construction. Also presented are e-mobility solutions in public transport with discussion of barriers and potential solutions.
Słowa kluczowe
PL e-mobilność   koncepcja 3E   pojazdy ekologiczne   transport publiczny  
EN e-mobility   concept 3E   eco vehicles   public transport  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 17--29
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Burdzik, R.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych
autor Folęga, P.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych
autor Konieczny, Ł.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych
autor Jaworski, R.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych
Bibliografia
1. Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, 2012.
2. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Projekt Ministerstwo Infrastruktury, wrzesień 2011.
3. Wołoszyn R.: „Spalanie CNG w silnikach wysokoprężnych”, Konferencja EcoFuel, Międzyzdroje, 25-27.01.2012.
4. Walczak B.: Źródła napędu w miejskiej komunikacji autobusowej –kierunki innowacyjności, Konferencja Miasto i Transport 2012 – Innowacyjność transportu – oszczędzanie energii, Politechnika Warszawska 2012.
5. Gis M.: Elektryfikacja transportu samochodowego. Transport Samochodowy 2-2016.
6. Bosch R.: Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne. WKiŁ, Warszawa, 2010.
7. Krawiec S., Łazar B., Markusik S., Karoń G., Sierpiński G., Krawiec K., Janecki R.: Urban public transport with the use of electric buses–development tendencies. Transport Problems 2016 Volume 11 Issue 4, p. 127-137.
8. https://cng.auto.pl/ekologia-cng/
9. http://www.verkehr-bs.de/unternehmen/forschungsprojekt-emil/termine/21012014.html
10. Gawron S., Bernatt, J.: Doświadczenia z eksploatacji samochodów elektrycznych w działalności gospodarczej, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114), p. 231-238.
11. Wydział ds. Ludności ONZ: Pespektywy demograficzne na świecie: The 2008 Revision Population Database.
12. „Plan rozwoju elektromobilności w Polsce – Energia dla przyszłości”; Ministerstwo Energii; Warszawa 2016.
13. Gis W., Menes M., Waśkiewicz J.: Przyszłość indywidualnej elektromobilności w Polsce w świetle badań użytkowników samochodów osobowych. Transport Samochodowy, vol. 4, 2016, p. 25-34.
14. Dyr T.: Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 11.
15. Molecki A., Elektryczne środki komunikacji miejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 9.
16. Krawiec S.: Wyzwania dotyczące kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach i aglomeracjach. Barometr Regionalny 14.4 (2016): 129-138.
17. Szumanowski A.: Pojazdy ekologiczne - przyszłość samochodów hybrydowych, Przegląd Mechaniczny (2010): 39-43.
18. Chłopek Z.: Badanie zużycia energii przez samochód elektryczny, Wydawnictwo Naukowe PIMOT, 2012, p. 105-117.
19. Łabędź K.: Analiza parametrów ekologicznych pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) w rzeczywistych warunkach eksploatacji, rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, 2014.
20. Gifford J.D.: Survey and sustainability of energy technologies. Graduate Theses and Dissertations, Iowa State University, 2011.
21. Gis W., Menes E., Waśkiewicz J.: Paliwa gazowe w miejskiej komunikacji autobusowej w Polsce, Transport Samochodowy 2 (2011), p. 71-95.
22. Michałowski R.: Zasilanie CNG alternatywą dywersyfikacji paliw silnikowych, V Seminarium Sieci Naukowo-Gospodarczej „Energia”; Wrocław, 2007.
23. Mackiewicz W.: Hybryda "made in Poland", http://gazeo.pl/samochody-hybrydoweelektryczne/samochody-hybrydowe/Hybryda-made-in-Poland
24. Sojka K., Burdzik R., Łazarz B., Domin J.: Research on economy of transport using fleet management systems, Pr. Nauk. PWarsz., Transp., 2016, vol. 111, pp. 511-519.
25. Merkisz J., Jacyna M., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J.: The parameters of passenger cars engine in terms of real drive emission test. Archives of Transport, 32, 2014.
26. Pielecha J., Merkisz-Guranowska A., Jacyna-Gołda I.: A new ecological research: real driving emissions. Journal of KONES, 21, 2014.
27. Jacyna M., Merkisz, J. Proecological approach to modelling traffic organization in national transport system. Archives of Transport, 30, 2014.
28. Burdzik R., Śmigalski G.: Analiza porównawcza hałasu komunikacyjnego dla różnych parametrów potoków ruchu. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2013, 78, 31- 38.
29. Łebkowski A.: Light electric vehicle powertrain analysis. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 94, 123-137.
30. http://www.ecomoto.info/punkty/nowe.html
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0dd581ac-9408-4e85-b6d0-a6d6a3e49254
Identyfikatory