Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0dc055f8-ae55-4976-8c31-dee5876aab6e

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Młyn elektromagnetyczny i jego zastosowanie do suszenia węgli

Autorzy Sławiński, K.  Gandor, M.  Knaś, K.  Balt, B.  Nowak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electromagnetic mill and its application for coal drying process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania młyna elektromagnetycznego zastosowanego do jednoczesnego procesu suszenia i mielenia węgla. Omówiono podstawowe procesy zachodzące w trakcie suszenia oraz dokonano przeglądu nowoczesnych technik redukcji wilgoci z paliw wraz z przedstawieniem przykładowych działających instalacji. Porównano zalety i wady różnych metod suszenia oraz zaproponowano alternatywę dla podanych metod w postaci młyna elektromagnetycznego. Przedstawiono koncepcyjny projekt budowy instalacji do jednoczesnego mielenia i suszenia węgli w której znalazł zastosowanie młyn elektromagnetyczny.
EN This paper presents the construction and operation principles for the electromagnetic mill. Basic processes taking place while drying of particulate matter were discussed, followed by a review of modern and innovative moisture reduction techniques and a demonstration of currently operating installations worldwide. A comparison of advantages and disadvantages was made for different drying methods and an alternative to those methods was proposed in a form of an electromagnetic mill. A viewpoint installation design for simultaneous drying and grinding was presented with the application of an electromagnetic mill.
Słowa kluczowe
PL mielenie   suszenie   węgiel brunatny   młyn elektromagnetyczny  
EN grinding   drying   brown coal   electromagnetic mill  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2014
Tom Nr 1
Strony 140--150
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Sławiński, K.
autor Gandor, M.
autor Knaś, K.
autor Balt, B.
autor Nowak, W.
Bibliografia
[1] Aziz M., Kansha Y., Kishimoto A., Kotani Y., Liu Y., Tsutsumi A.: Advanced energy saving in low rank coal dryling based on self-heat recuperation technology. Fuel Processing Technology 104 (2012) 16-22, Elsevier 2012.
[2] Bińczyk F., Polechoński W., Skrzypek S.J., Piątkowski J.: Zastosowanie młyna wysokoenergetycznego do mielenia i mechanicznego stopowania materiałów proszkowych. Inżynieria Materiałowa nr 3-4, Polska 1999.
[3] Feeco International, http://feeco.com/wp-content/uploads/2012/07/ROTARY-DRUM-ANATOMY.jpg, 2013
[4] Kruczek H.: Wybrane zagadnienia spalania młodych paliw kopalnych o małym stopniu metamorfizmu. Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, Seria: Monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
[5] Livingston J.T.; Livingston A.D.: Rotary drum dryer. U.S. Patent 5555639, 1996.
[6] Materiały firmy Allgeier-Group, www.allgeier.de, 2013.
[7] Materiały firmy AWE Group, www.awe.com.au, 2013.
[8] Materiały firmy Environmental Clean Technologies Limited, http://www.ectltd.com.au, 2013.
[9] Materiały firmy Great River Energy, DryFining facet sheet, “DryFining Fuel Enhancement Process”, www.greatriverenergy.com, 2013.
[10] Materiały firmy Imtech Ventilex, Seminarium „Najnowsze metody obróbki termicznej oraz mechanicznej materiałów sypkich”, Katowice 14.11.2013.
[11] Materiały firmy Kawasaki Heavy Industries, www.khi.co.jp, 2013.
[12] Materiały firmy RWE Power, Brochure WTA Technology – A modern process for treating and dryling lignite, http://www.rwe.com/web/cms/en/234614/rwe-power-international/mining-services/integrated-solutions/wta-technology/, 2013.
[13] Mujumdar A.S. i inni: Handbook of Industrial Drying. CRC Press Taylor & Francis Group, New York, 2007.
[14] Mujumdar A.S.: Mujumdar’s Practical Guide To Industrial Drying. Exergex Corporation, 2000 – 187.
[15] Prachayawarakorn S., Tia W., Poopaiboon K., Soponronnarit S.: Comparison of performances of pulse and conventional fluidised-bed dryers. Journal os Stored Products Research 2005, 41(5), 479-497.
[16] Revol D., Briens C. L., Chabagno J. M.: The design of flights in rotary dryers. Powder Technology, Volume 121, Issues 2 – 3, 26 November 2001, P. 230 – 238.
[17] Reyes A., Diaz, and Marquardt F.-H.: Analysis of mechanically agitated fluid-particle contact dryers. Drying Technology, Vol.19, No.9, 2001, pp. 2235-2259.
[18] Sosiński R., Szczypiorowski A., Szymanek P., Nowak W.: Aspekty wykorzystania młyna elektromagnetycznego w rozwoju węglowych technologii energetycznych. 24-Międzynarodowa Konferencja „Węgiel”, Pittsburg 2007.
[19] Sosiński R., Szymanek P., Nowak W.: Aspekty wykorzystania młyna elektromagnetycznego do aktywowania popiołów lotnych. XIII Międzynarodowa Konferencja “POPIOŁY W ENERGETYCE”, Kraków 2006.
[20] Strumiło Cz.: Kinetyka procesu suszenia. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0dc055f8-ae55-4976-8c31-dee5876aab6e
Identyfikatory