Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0d9d962f-240b-4887-8ac9-e17dc55fa69b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Monitorowanie stanu geometrycznego przepraw mostowych z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej

Autorzy Wrona, M.  Piotrowska, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Condition monitoring geometric bridges using satellite navigation system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł opisuje problematykę geodezyjnych pomiarów konstrukcji mostowych. Ze względu na coraz większą skalę wznoszonych obiektów istnieje potrzeba dostarczania coraz lepszych narzędzi pozwalających na wiarygodną kontrolę odkształceń i przemieszczeń konstrukcji. Jest to niezbędne dla zweryfikowania faktycznego stanu technicznego obiektu oraz zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Oprócz opisu licznych instalacji monitoringu geodezyjnego na świecie, autorzy przedstawili przykłady pierwszych w Polsce testów pomiarowych na obiektach mostowych. Opisano próby wykorzystania wysokoczęstotliwościowych pomiarów GNSS w badaniu dynamiki konstrukcji Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.
EN The article describes issues of bridge construction measurements using new survey methods. Increasing scale of emergent constructions needs better measurement tools for reliable control of deformations and movements of the object. It is essential to verify condition of the construction and provide the highest level of safety. Authors characterize sample monitoring installations and first in Poland measurement tests on bridges. Integrated measurements techniques were used on Siekierkowski Bridge in Warsaw using high rate GNSS data for measurements dynamics of the construction.
Słowa kluczowe
PL system nawigacji satelitarnej   nawigacja satelitarna   pomiar geodezyjny   przeprawa mostowa  
EN satellite navigation system   geodetic measurement   crossing bridge  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 493--496
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wrona, M.
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Zakład Geomatyki Stosowanej, maciej.wrona@wat.edu.pl
autor Piotrowska, W.
Bibliografia
1. Brown. D. J.(2007): Mosty, Trzy tysiące lat zmagań z naturą, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa.
2. Brown N., Troyer L., Zelzer O., Van Cranenebroeck J. (2006): Advances in RTK and post Processed Monitoring with Single Frequency GPS, Journal of Global Positioning Systems, vol. 5, No. 1-2:145-151.
3. Chmielewski T., Zębaty Z., Podstawy dynamiki budowli, ARKADY, Warszawa, 1998.
4. Figurski M., Chmielewski M., Kroszczyński K., Kamiński P., Gałuszkiewicz M., Wrona M., System autorski WAT, GEODETA, nr. 12 (151), 2007.
5. Karsznia K.(2008): Wykrywanie słabych punktów, Geodezyjny i geotechniczny monitoring w ujęciu dynamicznym, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, lipiec-sierpień 2008, s. 44-47.
6. Karsznia K., Wrona M. (2009): Zintegrowane systemy monitoringu geodezyjnego w badaniu dynamiki konstrukcji inżynierskich obiektów budowlanych, GEODETA magazyn geoinformacyjny, nr 3(166), s. 20-24.
7. K. Karsznia, M. Wrona (2009): Łącząc brzegi czyli Ciągły monitoring zmian geometrycznych konstrukcji obiektów mostowych; Mosty (kwiecień-czerwiec) 2/2009.
8. Leica Geosystems TruStory (2005): Jiangyin Bridge, China: Monitoring with GPS RTK technology, www.leica-geosystems.com.
9. Lewandowski R., Dynamika konstrukcji budowlanych, WPP, Poznań, 2006.
10. Olaszek P., Łagoda M., Badania w trakcie budowy i odbioru mostu siekierkowskiego w Warszawie, II Sympozjum Badania i diagnostyka mostów, Opole, 2003.
11. Ołdziejewska A., Berger A. (2008): Budowa mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku, GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele, 03/2006 (10), s. 24-27.
12. Roberts G. W., Cosser E., Meng X., Dodson A., High frequency deflection monitoring of bridges by GPS, Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy, University of Nottingham, 2005.
13. Roberts G. W., Cosser E., Meng X., Dodson A. H., Morris A., Meo M., A remote Bridge Health Monitoring System Rising Computional Simulation and Single GPS Data, materiały konferencyjne Institute of Navigation, 2004-2006.
14. Rutledge D. R., Meyerholtz S. Z., Brown N. E., Baldwin C. S., Innovation: Dam Stability. Assessing the performance of a GPS Monitoring System; GPS World, 2006.
15. Uhl T., Hanc A., Rozproszone systemy monitoringu i diagnostyki obiektów, II Sympozjum Badania i diagnostyka mostów, Opole, 2003.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0d9d962f-240b-4887-8ac9-e17dc55fa69b
Identyfikatory