Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0d7bf260-9320-4bd1-ab7a-e301d0eeee66

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Wpływ nośności normowej drogowych obiektów mostowych na budowę europejskiej przestrzeni transportu

Autorzy Rymsza, J. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Effect of the load -carrying capacity of bridges for the building the European transport area
Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS 2012 pt.: „Europejska przestrzeń transportu - koncepcja i rzeczywistość”; 24-25.09.2012; Szczecin; Polska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest porównanie w wybranych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej obciążenia normowego, które może stanowić podstawę do projektowania obiektów mostowych w ciągu transeuropejskiej sieci transportowej. Ponadto celem jest porównanie obciążenia normowego, przyjętego na podstawie zapisów normy europejskiej, z obciążeniem eksploatacyjnym.
EN Bridges are designed in accordance with the load standards. Since April 1 st 2010, the European standard EN 1991–2: 2007 Eurocode 1 can be applied in more than 30 European countries. The models of the characteristics load given in the standard correspond to the international road traffic with a significant involvement of heavy vehicles on major European roads – the transport networks TEN-T. However, at the national level, the standard includes the possibility of accepting the values of coefficients enlarging or reducing the design load. Thus the coefficients established in the European countries have values, that (regarding the frequently applied bridge span length equaled 30 m) the normative load of the first traffic lane will be 18% smaller in France than the recommended European level, but in Germany it will be 13% larger. On the contrary, the load of the second traffic lane be 15% smaller in France, but in Germany it will be 25% larger than the European level. Taking the above into consideration, it seems that the development of the single transport area in Europe is still at an early stage. From a technical point of view it is obvious the equally safe and durable bridges in the European transport area are the ones which been designed for the same load, and then loaded by the same European traffic.
Słowa kluczowe
PL normowy model obciążenia   system normalizacyjny   współczynnik dostosowawczy   mosty   Europa  
EN load standard   standardization system   adjustment coefficient   load carrying capacity   bridges  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2012
Tom Nr 20
Strony 159--171
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Rymsza, J.
Bibliografia
1. Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.
2. Polska Norma PN-EN 1990: 2004 Eurokod, Podstawy projektowania konstrukcji.
3. Polska Norma PN-EN 1991–2: 2007 Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów.
4. Siwowski T., Czy w Polsce można projektować mosty drogowe według Eurokodów?, „Drogownictwo” 2012, nr 2.
5. Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0d7bf260-9320-4bd1-ab7a-e301d0eeee66
Identyfikatory