Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0d3f7c44-c975-44e3-a02b-3b014a82cb93

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Analiza wykorzystania parkingów przy galerii handlowej na przykładzie Krakowa

Autorzy Dudek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the use of parking lot at the shopping mall – the example of Krakow
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł stanowi przykład analiz ruchu związanego z wybraną galerią handlową. Obiekty te stanowią bardzo duże generatory ruchu, wpływające na obciążenie sieci drogowo-ulicznej nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale także na większym obszarze. Przedstawiono w nim zmienność potoków ruchu klientów i samochodów korzystających z galerii, a także stopnia wykorzystania parkingu. Podjęta została próba zamodelowania udziału komunikacji indywidualnej (mającej bezpośredni związek z obciążeniem parkingu) oraz czasu pobytu w galerii w zależności od odległości przyjazdu jej klientów.
EN The article states an example of analysis of traffic associated with selected shopping mall. These objects are very large traffic generators, which affect the load on road and street network not only in the immediate vicinity, but also in a wider area. The article presents the variability of the customer traffic flows and cars travelling to the shopping mall, as well as the rate of parking lot utilization. The attempt to model the share of private cars (directly influencing on the load of parking lot), and the time of stay at the shopping mall with the reference to the distance of arrival of its customers have been carried out.
Słowa kluczowe
PL galeria handlowa   wykorzystanie parkingu   potoki ruchu  
EN shopping mall   car park usage   traffic flow  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 61--73
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dudek, M.
Bibliografia
[1] Badrow A., Verkehrsentwicklung deutscher Städte im Spiegel des Systems repräsentativer Verkehrsbefragungen unter besonderer Berücksichtigung des Freizeitverkehrs; Technischen Universität Dresden, 2000.
[2] Dudek M., Analiza zachowań transportowych użytkowników galerii handlowych na przykładzie Krakowa; X Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy transportowe – teoria i praktyka”, Katowice 2013.
[3] Follmer R. u.a., Mobilität in Deutschland 2008 Ergebnisbericht Struktur – Aufkommen – Emissionen – Trends; infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Bonn und Berlin, 2010.
[4] Romanowska A., Jamroz K., Ruchotwórczość wielko powierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta, Materiały III ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”, Kraków 2012.
[5] Szarata A., Modelowanie liczby pojazdów generowanych przez duże centra handlowe; Prace Naukowe Transport, zeszyt 97, Politechnika Warszawska, 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0d3f7c44-c975-44e3-a02b-3b014a82cb93
Identyfikatory