PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Porównanie oddziaływania wybranych metali ciężkich i zasolenia na aktywność enzymatyczną podłoży ogrodniczych stosowanych w technologii pojemnikowej produkcji lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Comparison of some heavy metal and salinity effects on enzymatic activity in horticultural growing media used in pot technology of lavender (Lavandula angustifolia Mill.) production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanego zasolenia oraz zwiększonych ilości metali ciężkich na aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej oraz dehydrogenaz w podłożach ogrodniczych stosowanych w pojemnikowej uprawie lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.). Doświadczenia wazonowe prowadzono w hali wegetacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Materiał stanowiło podłoże w postaci substratu torfowego jednorazowo wzbogaconego Azofoską w dawce 5 g·dm-3. Przeprowadzono dwa doświadczenia, w których czynnikami doświadczalnymi było zasolenie i obecność metali ciężkich w podłożu. Zanieczyszczenie podłoży ogrodniczych stosowanych w pojemnikowej uprawie lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) metalami ciężkimi, jak również ich zasolenie spowodowało istotne zmiany aktywności fosfataz oraz dehydrogenaz. Niewielkie stężenie miedzi, ołowiu i cynku aktywowało fosfatazę kwaśną, podczas gdy aktywność fosfatazy zasadowej oraz dehydrogenaz uległa podwyższeniu jedynie po wprowadzeniu do podłoża cynku. Większe stężenie metali ciężkich działało inhibitująco na aktywność fosfatazową i dehydrogenazową podłoża. Zasolenie podłoża przede wszystkim hamowało aktywność fosfataz i dehydrogenaz, a stwierdzony efekt był większy po aplikacji NaCl niż CaCl2.
EN
The aim of the study was to assess the effect of variable salinity and amounts of heavy metals on the activity of acid and alkaline phosphatase and dehydrogenases in horticultural growing media used in pot cultivation of lavender. Pot experiments were carried out in a greenhouse of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.. Peat horticultural growing medium enriched with 5 g·dm-3 of Azofoska at the time of transplanting plants was used as substrate. In parallel, two experiments were conducted where experimental salinity and the presence of heavy metals were the factors. Contamination of growing medium with heavy metals and its salinity significantly changed the activity of phosphatases and dehydrogenases. Small concentrations of copper, lead and zinc activated acid phosphatase, while the alkaline phosphatase and dehydrogenase activities increased only after the introduction of zinc. Higher concentrations of heavy metals decreased the phosphatase and dehydrogenase activities. Salinity of substrates inhibited phosphatase and dehydrogenase activity and the observed effect was greater after application of NaCl than CaCl2.
Wydawca
Rocznik
Strony
123–--132
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys.
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ogrodnictwa
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
Bibliografia
 • 1. AHMAD I., KHAN K.M. 1988. Studies on enzymes activity in normal and saline soils. Pakistan Journal of Agricultural Research. Vol. 9. Iss. 4 s. 506–508.
 • 2. BANACH J., SKRZYSZEWSKA K., ŚWIEBODA Ł. 2013. Wpływ podłoża na wzrost jednoletnich i dwuletnich sadzonek jodły pospolitej i buka zwyczajnego produkowanych w kontenerach styropianowych. Leśne Prace Badawcze. Nr 74 s. 117–125.
 • 3. BIELIŃSKA E.J. 2005. Zastosowanie testów enzymatycznych do oceny jakości gleb ogrodów działkowych z terenów o różnym oddziaływaniu antropopresji. W: Problemy monitoringu i analityki środowiska. Pr. zbior. Red. L. Pawłowski, M.R. Dudzińska, A. Pawłowski. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Nr 33. T. 2. Lublin. Wyd. LiberDuo s. 301–308.
 • 4. BIELIŃSKA E.J. 2006. Charakterystyka ekologiczna gleb ogrodów działkowych z terenów zurbanizowanych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Nr 51 s. 13–16.
 • 5. BIELIŃSKA E.J. 2007. Aktywność enzymów glebowych w ryzosferze mniszka lekarskiego jako wskaźnik stanu ekochemicznego gleb miejskich. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 52. Iss. 3 s. 10–14.
 • 6. CHRISTENSEN G.M., OLSON D., RIEDEL B. 1982. Chemical effects on the activity of eight enzymes. A review and a discussion relevant to environmental monitoring. Environmental Research Vol. 29 s. 247–255.
 • 7. CORDOVILLA M.P., BUENO M., APARICIO C., URRESTARAZU M. 2014. Effect of salinity and the interaction between Thymus vulgaris and Lavandula angustifolia on growth, ethylene production and essential oil contens. Journal of Plant Nutrition. Vol. 37. Iss. 6 s. 875–888.
 • 8. DOBROWOLSKA A., ZAWADZIŃSKA A. 2014. The influence of stratification on seedling emergence and growth of narrow-leaved lavender and its cultivars. International Journal of Plant and Soil Science. Vol. 3. Iss. 8 s. 948–958.
 • 9. EHRLICH H.L. 1997. Microbes and metals. Applied Microbiology and Biotechnology. Vol. 48 s. 687– 692.
 • 10. GAO Y., ZHOU P., MAO L., ZHI Y., SHI W. 2010. Assessment of effects of heavy metals combined pollution on soil enzyme activities and microbial community structure: modified ecological doseresponse model and PCR-RAPD. Environmental Earth Sciences. Vol. 60 s. 603–612.
 • 11. GREENWAY H., MUNNS R. 1980. Mechanisms of salt tolerance in nonhalophytes. The Annual Review of Plant Biology. Vol. 31 s. 149–190.
 • 12. JANICKA D., DOBROWOLSKA A. 2012. Wpływ zasolenia wybranych podłoży na wzrost i kwitnienie krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) i krwawnika wiązówkowatego (Achillea filipendulina Lam.). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinenesis, Agriciltura, Alimentaria, Piscaria et. Zootechnica. Nr 296. Z. 23 s. 19–26.
 • 13. JONIEC M., DUDKIEWICZ M. 2011. Możliwości zastosowania wybranych gatunków roślin okrywowych w architekturze krajobrazu. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN. Nr 7 s. 13–21.
 • 14. KUBIAK J. 2007. Przyszłościowa technologia mikoryzacji masowej produkcji ogrodniczej. Inżynieria Rolnicza. Nr 9(97) s. 73–77.
 • 15. KUCHARSKI J., WYSZKOWSKA J. 2000. Microbiological properties of soil contaminated with chromium. Natural Science. Vol. 7 s. 7–16.
 • 16. LIU S., YANG Z., WANG X., ZHANG X., GAO R., LIU X. 2007. Effect of Cd and Pb pollution on soil enzymatic activities and soil microbiota. Frontiers of Agriculture in China. Vol. 1. Iss. 1 s. 85–89.
 • 17. MARGESIN R. 1996. Acid and alkaline phosphomonoesterase with the substrate p-nitrophenyl phosphate. W: Methods in soil biology. Pr. zbior. Red. F. Schinner, E. Öhlinger, E. Kandeler, R. Margesin. Berlin. Springer Verl. s. 213–217.
 • 18. NIU G., RODRIGUEZ D.S. 2006. Relative salt tolerance of selected herbaceous perenials and grouncovers. Scientia Horticulturae. Vol. 110 s. 352–358.
 • 19. NOWAK J., TYRAKOWSKA-BIELEC U., SZYMCZAK J. 2000. Wpływ chlorku rtęci i niklu na zmiany aktywności fosfataz w czarnych ziemiach. Roczniki Gleboznawcze. Nr 51 s. 5–16.
 • 20. OLIVEIRA A., PAMPULHA M.E. 2006. Effects of long-term heavy metal contamination on soil microbial characteristics. Journal of Bioscience and Bioengineering. Vol. 102. No. 3 s. 157–161.
 • 21. PARIDA A.K., DAS A.B. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: A review. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 60 s. 324–349.
 • 22. RIETZ D.N., HAYNES R.J. 2003. Effect of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity. Soil Biology and Biochemistry. Vol. 35. Iss. 9 s. 845–854.
 • 23. SHI W., CHENG M., LI C., MA G. 1994. Effect of Cl– on behavior of fertilizer nitrogen, number of microorganisms and enzyme activities in soils. Pedosphere. Vol. 4. Iss. 4 s. 357–364.
 • 24. TABATABAI M.A., BREMNER J.M. 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay soil phosphatase activity. Soil Biology and Biochemistry. Vol. 1. Iss. 4 s. 307–310.
 • 25. TELESIŃSKI A. 2012. Wpływ zasolenia na wybrane biochemiczne wskaźniki żyzności gleby. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T 12. Z. 1(37) s. 209–217.
 • 26. TELESIŃSKI A., ONYSZKO M., PŁATKOWSKI M., STRĘK M. 2014. Wpływ zasolenia na aktywność dehydrogenaz w odniesieniu do ekologicznego znaczenia skażenia gleby. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinenesis, Agriciltura, Alimentaria, Piscaria et. Zootechnica. Nr 306. Z. 29 s. 115–122.
 • 27. THALMANN A. 1968. Zur Methodik der Bestimmund der Dehydrogenaseaktivität im Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtschaftliche Forschung. No 21 s. 249–258.
 • 28. ZOLLINGER N., KOENIG R., CERNY-KOENIG T., KJELGREN R. 2007. Relative salinity tolerance of intermountain western United States native herbaceous perennials. HortScience. Vol. 42. Iss. 3 s. 529–534.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0d1a031b-9183-419f-9163-ea06e4a3ca2e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.