Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0cff246a-d7be-4cfa-94d2-a51153cd1aa8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wpływu rodzaju konstrukcji budynku na terenie osuwiskowym na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym

Autorzy Pilecka, E.  Winiarska, K.  Moskal, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of the building structure at the landslide area on the threat of the road by landslide movements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analizie poddana została skarpa wraz ze zlokalizowaną poniżej drogą. Przedmiotowe zbocze znajduje się w miejscowości Skawinki (gm. Lanckorona, pow. wadowicki). Skarpa została obciążona ciężarem od budynku drewnianego i żelbetowego. W programie MIDAS GTS NX wyznaczono współczynniki stateczności ogólnej FoS, które pokazują, że w analizowanym przypadku zarówno budynek o konstrukcji żelbetowej jak i drewnianej wpływają negatywnie na stateczność skarpy. Nieznacznie korzystniejszym wyborem okazuje się jednak wykonanie budynku w konstrukcji drewnianej.
EN The slope with a road located below was analysed. This area is located in Skawinki (Lanckorona community, Wadowice county). The slope was loaded by a wooden building (first case) and a reinforced concrete building (second case). In the MIDAS GTS NX the Factor of Safety FoS have been determined. The results show that in the analysed case both the reinforced concrete and the wooden structure affect negatively the stability of the slope. A slightly more favorable choice, however, is the construction of a wooden building.
Słowa kluczowe
PL ruchy osuwiskowe   konstrukcja budynku   stateczność nasypu   zagrożenia osuwiskowe  
EN landslide movements   building structure   stability of embankment   landslide hazard  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 381--386, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
autor Winiarska, K.
  • Struktura Sp. z o.o.
autor Moskal, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
Bibliografia
1. Chowaniec J., Wójcik A., Osuwiska w województwie małopolskim atlas - przewodnik, Kraków 2003;
2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie obszaru osuwiskowego w miejscowości Skawinki rejon: „Droga na Zadziele”, Przedsiębiorstwo wielobranżowe „GEOSERVICE”, Kraków maj 2006 r.
3. Osuwiska, Ministerstwo Środowiska, https://www.mos.gov.pl/-srodowisko/geologia/osuwiska/ [dostęp online: 27.08.2017].
4. Rączkowski W., Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach, „GEOZAGROŻENIA - zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości” - V Międzynarodowe Targi Geologiczne, Warszawa, 30 maja 2007.
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0cff246a-d7be-4cfa-94d2-a51153cd1aa8
Identyfikatory