PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Globalizm kulturowy a bezpieczeństwo personalne człowieka

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cultural globalization and human security
EN
We live in a world of great opportunities, but also of boundless demands. It is generally agreed that the 21st century would be a century of culture. Globalization of culture is an important element of social globalization. This process should be understood as a formation of various relationships and dependencies between societies and their cultures. Globalization of culture entails a change in values and norms, a disturbance of social memory, and shallow culture. Presently culture has become a consumer culture, and it is created by the world of media and the Internet. The article is an important voice in a wider discussion on the impact of cultural globalism on human security. The author is convinced that cultural globalism to the greatest extent affects human personality and social hazards. An important part of it is the description of personal security, in which human subjectivity, freedom and responsibility of cultural threats play a significant role.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
Rocznik
Strony
125--143
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
 • Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • [1] Bielański S., Biernat T. (red.), Wokół problematyki integracji europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.
 • [2] Gross F., Wartości, nauka i świadectwa epoki, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002.
 • [3] Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006.
 • [4] Cybal-Michalska A., Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne, Wyd. „Wolumin”, Poznań – Koziegłowy 2001.
 • [5] Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa. Studium empiryczne na temat związków pomiędzy tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych, Wyd. KUL, Lublin 2003.
 • [6] Nikitorowicz J., Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości, Wyd. Impuls, Kraków 2018.
 • [7] Szczurek-Boruta A., Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 • [8] Fromm E., Ucieczka od wolności, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2000.
 • [9] Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Wyd. Znak, Kraków 2003.
 • [10] Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wyd. PWN, Warszawa 2010.
 • [11] Piotrowski A., Pojęcie tożsamości w tradycji interakcjonizmu symbolicznego, „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 3.
 • [12] Kłoskowska A., Kulturologiczna analiza biograficzna, „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 3.
 • [13] Mathews G., Supermarket kultury. Globalna kultura a tożsamość jednostki, Wyd. PIW, Warszawa 2003.
 • [14] Karłowski M., Epizody i tożsamość, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 4.
 • [15] Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, New York 1984.
 • [16] Tłokiński W., Lęk, zjawisko umotywowane, Wyd. Arx Regia, Warszawa 1995.
 • [17] Sztompka P., Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, „Master of Business Administration” 2000, nr 5.
 • [18] Jakubik A., Zaburzenia osobowości [w:] A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wyd. PZWL, Warszawa 2003.
 • [19] Lasch Ch., The Culture of Narcissism, Wyd. WW Norton&Co, New York 1990.
 • [20] Urbanek A., Ludzki wymiar bezpieczeństwa [w:] tenże (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, Wyd. Akademia Pomorska, Słupsk 2013.
 • [21] United Nations Development Program, Human Development Report 1994, New York 1994.
 • [22] Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., The Limits to Growth, Universe Books, New York 1972.
 • [23] Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Wyd. Bellona, Warszawa 1995.
 • [24] Drabik K., Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej, Wyd. Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016.
 • [25] Bajpai K., The Idea of a Human Security Audit, Joan B. Kroc Institute Report, No. 19, 2000.
 • [26] Alkire S., Conceplual Framework for Human Security, Queen Elizabeth House, University of Oxford 2003.
 • [27] Ricoeur P., Wyzwanie semiologiczne: problem podmiotu [w:] P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. E. Bieńkowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985.
 • [28] Majczyna M., Podmiotowość a tożsamość [w:] A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • [29] Urbanek A., Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2015.
 • [30] Michalak U., Przedfilozoficzne rozumienie rzeczywistości, „Człowiek w kulturze” 1994, nr 2.
 • [31] Barber B.R., W mackach McŚwiata, „Gazeta Wyborcza”, 15–16.03.1998.
 • [32] Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie 1999.
 • [33] Oz A., Zjadacze gadżetów, „Gazeta Wyborcza” 1–2.07.2000.
 • [34] Kowalik T., Kapitał globalny a tendencje egalitarne i antyegalitarne [w:] Globalizacja Mechanizmy i wyzwania, (red) B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • [35] Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, PWN, Warszawa 2003.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0ce45fb9-f4ce-42ef-a7ff-4b09abed2304
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.