Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0c97772a-4617-475a-8172-7cde7d4a6aec

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Hałas drogowy a skuteczność ekranów z oktagonalnymi reduktorami dźwięku

Autorzy Galińska, B.  Kopania, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Noise road and effectiveness of noise barrier with octagonals sound reductor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został wpływ dyfraktorów w postaci oktagonów, montowanych na szczytowej krawędzi ekranu akustycznego, na ich skuteczność. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002 „Akustyka. Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów”. Zastosowano dwa typy dyfraktorów oktagonalnych, o różnych średnicach 280mm i 600mm, zbudowanych z perforowanej blachy aluminiowej, wypełnionych wełną mineralną. Zainstalowanie oktagonu pozwala zredukować wysokość ekranu, przy zachowaniu tego samego lub lepszego efektu akustycznego. Porównane zostały efektywności tłumienia ekranów akustycznych tej samej wysokości, z zainstalowanymi dwoma rodzajami oktagonów i bez nich. Ekran z reduktorem oktagonalnym otrzymał wyniki lepsze o średnio 1-3 dB, w zależności od średnicy oktagonu.
EN The mail goal of article was the impact mounted of the edge of noise barrier elements on the effectiveness of damping of the noise barrier. The study was conducted according to the standard ISO 10847:2002 "Acoustics. Determination "in situ" the effectiveness of external noise barriers of all kinds. " Two types of these elements as a octagonal with different diameters 280mm and 600mm were used. The octagons elements were made from perforated aluminum sheets and filled mineral wool. Installing these elements can reduce the height of the screen while maintaining the same or better effect sound. The noise barrier with installed element like octagons received better results in damping by an average of 1-3 dB, depending on the diameter of the octagon.
Słowa kluczowe
PL hałas drogowy   ochrona przed hałasem   ekran akustyczny   tłumienie hałasu   efektywność tłumienia   dyfraktor ortagonalny   oktagon   ortagonalny reduktor dźwięku  
EN road noise   noise barrier   noise protection   sound reduction   octagon   octagonals sound reductors  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 168--171
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Galińska, B.
  • Politechnika Łódzka, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej , barbara.galinska@p.lodz.pl
autor Kopania, J.
  • Politechnika Łódzka, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej , joanna.kopania@p.lodz.pl
Bibliografia
1. Marczak P., Zagrożenie hałasem. Wybrane zagadnienia. Kancelaria Senatu, Warszawa 2012
2. Noise. Data and statistics. Strona internetowa WHO, http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-andhealth/noise/data-and-statistics. Aktualne na dzień 24.02.2016r.
3. Report from the comission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Environmental Noise Directive in accordance with Article 11 of Directive 2002/49/EC, COM(2011) 321 final. European Comission, Brussels 2011
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
6. WPolityce.pl strona internetowa, http://wpolityce.pl/polityka/142072-ekrany-dzwiekoszczelne-w-szczerym-polu-nawalke-z-halasem-przy-drogach-wydano-czesto-bez-sensu-prawie-miliard-zlotych. Aktualne 24.02.2016r.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
8. Piechowicz J., Sound diffraction over noise barriers with added devices installed on the top edge. Acta Physica Polonica 1-A, vol. 128, A36-A40, 2015
9. Liu Y., Sound transmission through triple-panel structures lined with poroelastic materials. Journal of Sound and Vibration 339, 376–395, 2015
10. Koussa F., Defrance J., Jean P., Blanc-Benon P., Acoustic performance of gabions noise barriers: Numerical and experimental approaches. Applied Acoustics 74, 189–197, 2013
11. Engel Z., Zawieska W., Hałas i drgania w procesach pracy: źródła, ocena, zagrożenia. CIOP – PIB, Warszawa 2010
12. Biedrońska J. i In., Projektowanie obiektów motoryzacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
13. Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Instytut Technologii Eksploatacji, Poznań – Radom 2003
14. Kucharski R., Szymański Z., Wytyczne stosowania i projektowania ekranów akustycznych. Instytut Ochrony Środowiska. Zakład Akustyki Środowiska, Warszawa 2008 15. PN-ISO 10847:2002 „Akustyka. Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów”
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0c97772a-4617-475a-8172-7cde7d4a6aec
Identyfikatory