PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Changes in maintenance of railway vehicles as the sources of threats in the railway system

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zmiany w utrzymaniu pojazdów kolejowych źródłami zagrożeń w systemie kolejowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Proper operation of railway vehicles is the basis for the functioning of a safe railway system. At the same time, it is not possible to talk about the safe use of a vehicle without adequately carried out maintenance processes. Due to legislative changes in August 2017, the maintenance system of railway vehicles has changed significantly. In most cases, it is the entities responsible for maintenance that are fully liable for the shape of the maintenance documentation, not the national security authority (in Poland the President of the Rail Transport Office) as has been the case so far. That is a big challenge for everyone involved in maintaining railway vehicles. The article presents the system of maintenance of railway vehicles as critical for the railway system safety, with the division into those registered in the National Railway Register and the unregistered ones. National and EU requirements for maintenance systems as well as the conditions for the implementation of "changes" in these systems have been presented, based, among others, on the results of the risk assessment of the threats they generate.
PL
Prawidłowa eksploatacja pojazdów kolejowych jest podstawą funkcjonowania bezpiecznego systemu kolejowego. Jednocześnie nie można mówić o bezpiecznym użytkowaniu pojazdu bez prawidłowego przeprowadzenia procesów utrzymaniowych W związku ze zmianami legislacyjnymi w sierpniu 2017 r. system utrzymania pojazdów kolejowych uległ istotnym zmianom. W większości przypadków to na podmiotach odpowiedzialnych za utrzymanie spoczęła pełna odpowiedzialność za kształt dokumentacji utrzymaniowej, nie zaś na krajowej władzy bezpieczeństwa (w przypadku Polski na Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego), jak było do tej pory. To duże wyzwanie dla wszystkich zajmujących się utrzymywaniem pojazdów kolejowych. Artykuł przedstawia krytyczny dla bezpieczeństwa systemu kolejowego system utrzymania pojazdów kolejowych, z podziałem na pojazdy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych i niezarejestrowane. Zaprezentowano wymagania krajowe i unijne dla systemów utrzymania, jak również warunki wdrażania „zmian” w tych systemach, oparte m.in. na wynikach oceny ryzyka generowanych przez nie zagrożeń.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Gill A, Kadziński A. Identyfikacja zagrożeń w domenach analiz systemu kolejowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. 2017;115:47-56.
 • 2. Gill A, Kadziński A. Rejestr zagrożeń. Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2016; 12:158-61.
 • 3. Gill A, Kadziński A. Hazard identification model. Proceedings of 20th International Scientific Conference Transport Means 2016, 2016 Oct 5-7, Juodkrante, Lithuania, Part 3, Kaunas University of Technology. 2016:885-90.
 • 4. Kadziński A. Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; 2013.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 1525).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771).
 • 7. Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie 4486 alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz. Urz. UE L 164/44 z 30.04.2004).
 • 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE L 122/22 z 11.05.2011).
 • 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 326/11 z 10.12.2010).
 • 10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 327/13 z 11.12.2010).
 • 11. Helak M. System Zarządzania Utrzymaniem w praktyce, [online]. Available at: https://akademia.utk.gov.pl/index.php?page=szkolenie&id=14 [Accessed: 1 November 2017].
 • 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 988).
 • 13. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Raport roczny za rok 2015 z działalności komisji badania wypadków kolejowych. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; 2016.
 • 14. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Raport roczny za rok 2016 z działalności komisji badania wypadków kolejowych. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; 2017.
 • 15. Zięba M, Helak M. Utrzymywanie pojazdów kolejowych po zmianach rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, [online]. Available at: https://akademia.utk.gov.pl/index.php?page=szkolenie&id=14 [Accessed: 1 November 2017].
 • 16. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 60, poz. 407).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0c96a747-5538-4b9c-b9ab-a2221798a73c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.