Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0c89fd78-bd1a-464f-8a77-6bc69c836e8c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wymagania formalno-prawne oceny ryzyka w transporcie kolejowym

Autorzy Wyraz, E.  Szkoda, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The requirements of the formal and legal risk assessment in rail transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano podstawowe wymagania formalno-prawne oceny ryzyka w transporcie kolejowym. Na podstawie studium literatury zdefiniowano wybrane pojęcia związane z oceną bezpieczeństwa. Opisano obowiązujące akty prawne oraz scharakteryzowano poszczególne etapy tzw. wspólnej metodę oceny bezpieczeństwa (CSM).
EN This article presents issues related to the safety assessment and the risk of rail transport. Based on the study of the literature defines the concept of risk and danger. Describes the requirements and formal-legal joint methods for the evaluation of security (CSM) and characterized each of its stages.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   ocean ryzyka   ryzyko   CSM   wspólna metoda oceny bezpieczeństwa   zarządzanie bezpieczeństwem  
EN rail transport   risk assessment   CSM   Common Safety Method   safety management  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1430--1435, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Wyraz, E.
autor Szkoda, M.
Bibliografia
1. https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/6283,Przewodniki-dotyczace-praktycznego-stosowania-CSM-M-i-CSM-RA.html (dostęp z dnia: 30.04.2017).
2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Tekst mający znaczenie na EOG) z późniejszymi zmianami.
3. Biała Księga, Kolejowy transport towarowy 2015, RAILWAY BUSINESS FORUM, Warszawa, październik 2015.
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. U. UE L 191, 18.7.2008).
5. Jedynak M., Młynarski S., Sowa A., “Ryzyko i jego miary w transporcie kolejowym,” Logistyka, Nr 6, s. 1071-1085, 2015.
6. IEC 60300-3-9 - Dependability management - Part 3: Application guide - Section 9: Risk assessment of technological systems.
7. Młyńczak M., Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
8. Szkoda M., Kaczor G., “Reliability and availability assessment of diesel locomotive using Fault Tree Analysis”. Archives of Transport, 2016, Vol. 40, Issue 4, s. 79-89.
9. PKN-CLC/TR 50126-2 - Railway applications. The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS). Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety.
10. PN-EN 50126:2002 - Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa.
11. http://mib.bip.gov.pl/obwieszczenia-mib/76857_ogloszenie.html (dostęp dnia 25.03.2017).
12. Szkoda M., Kaczor G., “Application of FMEA analysis to assess the safety of rail vehicles”, Proceedings of 23rd International Symposium EURO - ZEL 2015, June 2015, Żilina, Słowacja.
13. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. II Tom. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Praca zbiorowa red. R. Krystek, Politechnika Gdańska. Podrozdział 7.3.2. Kadziński A., Gill A., Integracja pojęć, s. 285÷288, WKŁ, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0c89fd78-bd1a-464f-8a77-6bc69c836e8c
Identyfikatory