Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0c858224-89d0-498d-9f93-c6094eb7ee61

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Zmodyfikowana metoda doboru średnic przewodów w wieloobwodowych sieciach wodociągowych

Autorzy Pawlak, A.  Łuźniak, M.  Kotowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modified method of selecting pipe diameters in multi-circuit water supply networks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono metodologiczne problemy projektowania i wymiarowania sieci wodociągowych. Na tej podstawie zaproponowano modyfikację metody doboru średnic rurociągów w obwodowych sieciach wodociągowych, która polega na zastąpieniu arbitralnie rozdzielanych przez projektanta strumieni przepływów, strumieniami wyznaczonymi w wyniku rozwiązania układu równań I i II prawa Kirchhoffa, przy wstępnym założeniu jednakowych, domyślnych średnic na wszystkich przewodach projektowanej sieci. Metoda ta pozwala na powtarzalność wyznaczania przepływów obliczeniowych, miarodajnych do doboru średnic rurociągów i jest niezależna od preferencji projektanta.
EN In this paper the methodological problems of designing and dimensioning of water supply networks has been discussed. On this basis, a modification of the method for the selection of pipe diameters in peripheral water networks has been proposed, which consists in replacing arbitrarily separated flow streams by the designer, streams determined as a result of the solution of Kirchhoff’s system of equations I and II, with initial assumption of the same default diameters on all pipes of the designed network. This method allows for the repeatability of determination of computational flows, reliable for the selection of pipe diameters and is independent of the designer’s preferences.
Słowa kluczowe
PL wodociąg   wymiarowanie   modelowanie  
EN water supply   dimensioning   modeling  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2018
Tom Nr 6 (62)
Strony 30--36
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pawlak, A.
autor Łuźniak, M.
autor Kotowski, A.
Bibliografia
1. Mielcarzewicz E.W.: Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Arkady, Warszawa 1977, 2000.
2. Knapik K., Bajer J.: Wodociągi. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
3. Kowalski D.: Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania i eksploatacji. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2011.
4. Kutyłowska M.D.: Forecasting failure rate of water pipes. Water Science and Technology-Water Supply 2018, s. 1-10, https://doi.org/10.2166/ws.2018.078.
5. MGK: Wytyczne techniczne projektowania komunalnych sieci wodociągowych. Dz. Bud. nr 8 z 17 kwietnia 1967 roku.
6. Kotowski A., Pawlak A., Wójtowicz P.: Modelowanie miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę na przykładzie osiedla mieszkaniowego Baranówka w Rzeszowie. Ochrona Środowiska 2010, vol. 32, nr 2, s. 43-48.
7. Łuźniak M., Kotowski A.: Analiza możliwości modernizacji Sudeckiego Systemu Wodociągowego eksploatowanego przez ZWiK w Nowej Rudzie. W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych (red. K. Kuś i F. Piechurski). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 245-260.
8. Pawlak A., Strempski A.: Analiza porównawcza stosowanych modeli przestrzennej nierówno-mierności zużycia wody w sieci wodociągowej. Technologia Wody 2013, nr 7/8, s. 16-23.
9. Kruskal J.B.: On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem. Proceedings of the American Mathematical Society 1956, vol. 7 (1), s. 48-50.
10. Niederlińska T.: Program WODA – Dobór średnic i symulacja sieci wodociągowych. http://www.uktn.com/woda.html.
11. Petrozolin W.: Projektowanie sieci wodociągowych. Arkady, Warszawa 1974.
12. PIPELIFE. Obliczenia hydrauliczne przewodów wodociągowych v. 2.07. https://www.pipelife.com/pl/Pobierz/programy.php.
13. WAVIN. Kalkulator doboru średnic. https://www.wavin.com/pl-pl/Katalogty/Woda-pitna/Sieci/PE-100.
14. Rossman L.A.: EpaNet 2 User Manual. National Risk Management Research Laboratory. EPA, Cincinnati 2000.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0c858224-89d0-498d-9f93-c6094eb7ee61
Identyfikatory