Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0c718d34-e02b-4bb5-9aea-058357ecb40b

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Zastosowanie ceramicznych materiałów odpadowych w zaprawach cementowych

Autorzy Jura, J.  Ulewicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Application of ceramic waste in cement mortars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania poużytkowych ceramicznych materiałów odpadowych (ceramiki użytkowej i sanitarnej) do wykonania zapraw cementowych. Scharakteryzowano wpływ ilości użytego materiału odpadowego na właściwości fizyczne i mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość) zapraw. W badaniach piasek normowy zastąpiony został mieszanką ceramiki użytkowej oraz sanitarnej (w proporcjach 50:50) w ilości 10-30% masy cementu. Badania wykonano zgodnie z normami, a morfologię powierzchni uzyskanych materiałów scharakteryzowano z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. Wykazano, że najlepsze właściwości mechaniczne uzyskały próbki zapraw z zastosowaniem 30% ceramicznych materiałów odpadowych. Zaprawy te charakteryzują się największą wytrzymałością na ściskanie, najmniejszym spadkiem wytrzymałości po badaniach mrozoodporności oraz nieznacznie większą nasiąkliwością w porównaniu z zaprawą normową.
EN In this article, the possibility of using post-consumer waste ceramic (pottery and sanitary) to produce of the cement mortars was reported. The influence of the amount used of the waste material on the physical and mechanical properties (compressive strength, frost resistance, water absorption) the synthesized building materials was determined. In studies, the sand was replaced by a mixture of pottery and sanitary materials (in the ratio 50:50) in an amount of 10-30% by weight of cement. The tests were performed according to the mandatory standards. The surface morphology of the obtained materials was characterized by means of scanning microscope. The best mechanical properties were found for a mortars made with the addition of 30% ceramic waste. Also, for these mixes were obtained the highest compressive strength, the smallest decline in strength after frost resistance tests and the slightly higher the water absorption than standard mortar.
Słowa kluczowe
PL odpad ceramiczny   gospodarowanie odpadami   wykorzystanie odpadów   zaprawa cementowa   dodatek do zapraw  
EN ceramic waste   waste management   waste utilization   cement mortar   mortar additive  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 12
Strony 22--23
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
autor Jura, J.
autor Ulewicz, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Bibliografia
[1] Aggarwal Yogesh, Rafal Siddique. 2014. „Microstructure and properties of concrete using bottom ash and waste foundry sand as partial replacement of fine aggregates”. Construction and Building Materials 54: 210 – 223.
[2] Adamczyk Janusz, Robert Dylewski. 2010. „Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego”. Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development 2: 125 – 131.
[3] Chao-Lung H., B. L. Anh-Tuan, Ch. Chun-Tsun. 2011. „Effect of rice husk ash on the strength and durability characteristics of concrete”. Construction and Building Materials 25: 3768 – 3772.
[4] Halbiniak Jacek. 2012. „Projektowanie składu betonów z dodatkiem popiołów lotnych oraz ich wpływ na tempo przyrostu wytrzymałości”. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2 (10): 29 – 36.
[5] Halicka Anna, Bartosz Zegardło. 2011. „Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu”. Przegląd Budowlany (7– 8): 50 – 55.
[6] Khatib J. M., D. J. Ellis. 2001. Mechanical properties of concrete containing foundry sand, ACI Spl. Pub SP-200: 733 – 48.
[7] Medina C., M. Frías, M. I. Sánchez de Rojas, C. Thomas, J.A. Polanco. 2012. „Gas permeability in concrete containing recycled ceramic sanitary ware aggregate”. Construction and Building Materials (37): 597 – 605.
[8] Sekar T., N. Ganesan. 2011. NVN. Nampoothire, Studies on strength characterization on utilization of waste materials as coarse aggregate in concrete. International Journal of Engineering Science and Technology (3): 5436 – 5440.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0c718d34-e02b-4bb5-9aea-058357ecb40b
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.12.07