PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza procesu transestryfikacji olejów pod kątem emisji gazów cieplarnianych dla różnych wariantów pozyskania energii dla instalacji

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the transesterification process of oils from the point of GHG emission for various options to obtain the energy for installation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki najpowszechniej stosowanej metody produkcji biodiesla – transestryfikacji zasadowej olejów i tłuszczów. Na podstawie zaczerpniętych z literatury danych na temat bilansu masowego i energetycznego transestryfikacji dokonano oszacowania emisji gazów cieplarnianych w tym procesie. Emisję gazów cieplarnianych wyliczono dla czterech wariantów, różniących się od siebie rodzajem paliw kotłowych zużywanych przez instalację. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisja z transestryfikacji w przypadku użycia wysokoemisyjnych paliw może być niemal dwukrotnie wyższa od emisji wynikającej z użycia paliw o stosunkowo niskich wskaźnikach. Największa emisja gazów cieplarnianych występuje na etapie produkcji surowców do procesu, zaś emisja z samej transestryfikacji nie przekracza poziomu 10% całkowitej emisji.
EN
The article describes the most popular method of biodiesel production – alkaline transesterification of oils and fats. GHG data from a transesterification process was estimated, based on materials and energy balance. Emissions were estimated for four variants, differing only in the type of energy used in the installation. The using of high-emission fuels causes emission in the process to be almost two times higher than emission for low-emission fuels. The largest greenhouse gas emission is generated by production of raw materials for the process, whilst emission from the transesterification itself does not exceed 10% of total GHG emissions.
Czasopismo
Rocznik
Strony
173--177
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
 • Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych, Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
 • [1] BioGrace biofuel GHG calculation tool, version 4b – Public – program do obliczania emisji GHG, www.biograce.net
 • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z 23.04.2009 roku zmieniającą dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG.
 • [4] Kiwjaroun C., Tubtimdee C., Piumsomboon P.: LCA studies comparing biodiesel synthesized by conventional and supercritical methanol methods. „Journal of Cleaner Production” 2009, nr 17, s. 143–153.
 • [5] Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.05.2011 roku w sprawie NCW na lata 2011–2016.
 • [6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7.12.2007 roku w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i biopaliw ciekłych.
 • [7] Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.06.2007 roku w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008–2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 757).
 • [8] Schopf N., Schmidt T., Sokolski D.: Utylizacja termiczna ciekłych paliw biogenicznych – wykorzystanie gliceryny jako taniego paliwa alternatywnego. XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Chemia 2007”. Płock, 24–26.01.2007.
 • [9] Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012.
 • [10] Wasiak W., Wawrzyniak R.: Biopaliwa wczoraj i dziś. „Czysta energia” 2006, nr 1, s. 53
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0c6c4e02-7f1c-4382-ba67-7ae0461d11d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.