Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0c4366ff-1ebd-49b7-9f27-5ef8f383ff5b

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Kierowcy zawodowi a amatorzy w sytuacji wypadkowej – wstępne wyniki badań na symulatorze jazdy samochodem

Autorzy Budziszewski, P.  Kędzior, K.  Łuczak, A.  Smoczyńska, E.  Kruszewski, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Professional and amateur drivers in the road accident – preliminary results of simulator study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań mających na celu określenie różnic w zakresie parametrów opisujących reakcję kierowcy w sytuacji wypadkowej pomiędzy kierowcami zawodowymi i amatorami. Badania prowadzone były z wykorzystaniem dynamicznego symulatora jazdy samochodem. W badaniach symulowana była sytuacja wypadkowa, w której bezpośrednio przed jadący samochód osoby badanej na jezdnię wybiegał z prawej strony pieszy. Dodatkowo zaaranżowanych zostało kilka sytuacji drogowych, które pozwoliły na zarejestrowanie parametrów opisujących styl jazdy kierowcy. Sytuacje te obejmowały skręt w lewo (kierowca musiał podjąć decyzję w którym momencie włączyć się do ruchu), podążanie za „uciążliwym pojazdem” (rejestrowany był dystans do poprzedzającego pojazdu poruszającego w sposób uciążliwy) oraz pomiar prędkości i toru ruchu podczas pokonywania łuku. Zaprezentowane wstępne wyniki nie pozwalają na wyciąganie dalej idących wniosków na temat różnic pomiędzy kierowcami zawodowymi i amatorami, pokazały jednak, że większa grupa kierowców zawodowych w stosunku do amatorów uniknęła uderzenia, a ich czas reakcji był krótszy. Kierowcy zawodowi spokojniej podeszli również do uciążliwego pojazdu, używając hamulca w mniejszym stopniu.
EN The paper presents the preliminary results of a study aimed at determining differences in the parameters describing the reaction of the driver in the accident situation between professional and amateur drivers. The study was conducted using a dynamic driving simulator. In the accident scenario pedestrian run in front of the driver’s car from the right-hand side. In addition, several road scenarios were arranged aimed at registration of the parameters describing the driving style. These situations include left turn (driver had to decide when to join the dense traffic), following the "nuisance vehicle" (recorded was the distance to the preceding nuisance vehicle) and measurement of the speed and trajectory on the curve road. Preliminary results presented in the paper do not allow to draw far-reaching conclusions about the differences between professional and amateur drivers. However they shown that the larger the group of professional drivers in relation to amateur managed to avoid the collision. In the same time their braking reaction time was shorter. Professional drivers also were using the brake pedal to a lesser extent when following the "nuisance vehicle".
Słowa kluczowe
PL kierowcy zawodowi   czas reakcji kierowcy   symulator jazdy samochodem   potrącenie pieszego  
EN professional drivers   driver’s reaction time   car simulator   pedestrian accident  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 2637--2648, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Budziszewski, P.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, pabud@ciop.pl
autor Kędzior, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, krked@ciop.pl
autor Łuczak, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, anluc@ciop.pl
autor Smoczyńska, E.
autor Kruszewski, M.
Bibliografia
1. K. Zużewicz, A. Łuczak, and M. Konarska, “Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002-2004 - wybrane aspekty,” Bezp. Pr. Nauka Prakt., vol. nr 5, pp. 24–26, 2007.
2. L. Dorn and B. Brown, “Making sense of invulnerability at work—a qualitative study of police drivers,” Saf. Sci., vol. 41, no. 10, pp. 837–859, Dec. 2003.
3. S. Otmani, J. Rogé, and A. Muzet, “Sleepiness in professional drivers: Effect of age and time of day,” Accid. Anal. Prev., vol. 37, no. 5, pp. 930–937, Sep. 2005.
4. B. Öz, T. Özkan, and T. Lajunen, “Professional and non-professional drivers’ stress reactions and risky driving,” Transp. Res. Part F Traffic Psychol. Behav., vol. 13, no. 1, pp. 32–40, Jan. 2010.
5. E. Adell, A. Várhelyi, and M. dalla Fontana, “The effects of a driver assistance system for safe speed and safe distance – A real-life field study,” Transp. Res. Part C Emerg. Technol., vol. 19, no. 1, pp. 145–155, Feb. 2011.
6. R. S. Jurecki and T. L. Stańczyk, “Driver reaction time to lateral entering pedestrian in a simulated crash traffic situation,” Transp. Res. Part F Traffic Psychol. Behav., vol. 27, Part A, pp. 22–36, Nov. 2014.
7. M. Guzek, Z. Lozia, P. Zdanowicz, R. S. Jurecki, T. L. Stańczyk, and W. Pieniążek, “Czasy reakcji kierowców. Środowiska badań, metodologia i przykładowe wyniki,” Logistyka, vol. nr 4, 2011.
8. P. Budziszewski and K. Kędzior, “Reakcja kierowcy w chwili poprzedzającej wypadek – badania z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem,” Mechanik, vol. R. 86, nr 7CD, 2013.
9. F. Bella, “Can Driving Simulators Contribute to Solving Critical Issues in Geometric Design?,” Transp. Res. Rec. J. Transp. Res. Board, vol. 2138, pp. 120–126, Dec. 2009.
10. J. Jenkins and L. Rilett, “Application of Distributed Traffic Simulation for Passing Behavior Study,” Transp. Res. Rec. J. Transp. Res. Board, vol. 1899, pp. 11–18, Jan. 2004.
11. A. H. Jamson, F. C. H. Lai, and O. M. J. Carsten, “Potential benefits of an adaptive forward collision warning system,” Transp. Res. Part C Emerg. Technol., vol. 16, no. 4, pp. 471–484, Aug. 2008.
12. F. Bella and R. Russo, “A Collision Warning System for rear-end collision: a driving simulator study,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 20, pp. 676–686, 2011.
13. K. Zużewicz, A. Saulewicz, M. Konarska, and Z. Kaczorowski, “Heart rate variability and motion sickness during forklift simulator driving,” Int. J. Occup. Saf. Ergon., vol. 17, no. 4, pp. 403–410, 2011.
14. E. Rosén, J.-E. Källhammer, D. Eriksson, M. Nentwich, R. Fredriksson, and K. Smith, “Pedestrian injury mitigation by autonomous braking,” Accid. Anal. Prev., vol. 42, no. 6, pp. 1949–1957, Nov. 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0c4366ff-1ebd-49b7-9f27-5ef8f383ff5b
Identyfikatory