PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sposoby zapobiegania wyrzutom metanu i skał w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methods of methane and rock outburst prevention in mines of the Jastrzębska Coal Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono czynniki wpływające na występowanie zjawisk gazogeodynamicznych oraz objawy wskazujące na możliwość wystąpienia takich zjawisk w kopalniach węgla. Na podstawie nabytych doświadczeń przy drążeniu wyrobisk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zwrócono uwagę, że zjawiska gazogeodynamiczne mogą występować również w warunkach nie świadczących o wysokim stanie zagrożenia wyrzutowego. Umiejętne rozpoznanie tego zagrożenia, jego przyczyn i mechanizmu powstawania jest podstawą efektywnej prognozy i skutecznej profilaktyki zapobiegającej wyrzutom, a w następstwie stworzenia bezpiecznych warunków pracy. Prowadzona skuteczna profilaktyka wyrzutowa, w tym rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz dodatkowych wewnętrznych ustaleń Spółki w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożenia wyrzutami metanu i skał potwierdzają właściwy kierunek działań, dzięki którym uniknięto prawdopodobnie w kilku przypadkach wyrzutu metanu i skał.
EN
In the work factors influencing the occurrence of gasogeodynamic phenomena and symptoms indicating the possibility of occurrence of such phenomena in coal mines were presented. On the basis of acquired experiences during the drilling of workings in mines of the Jastrzębska Coal Company attention was drawn to the fact that gasogeodynamic phenomena can occur also in conditions which do not indicate a high outburst hazard state. Competent recognition of this hazard, its reasons and mechanism of origination is the basis of effective prediction and efficient prophylaxis preventing outbursts, and in consequence of the creation of safe work conditions. The conducted efficient outburst prophylaxis, including rigorous compliance with binding regulations and additional internal settlements of the Company with respect to the recognition and control of the methane and rock outburst hazard confirm the appropriate direction of actions, owing to which in several cases methane and rock outbursts were avoided.
Czasopismo
Rocznik
Strony
242--249
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
autor
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Bibliografia
 • 1. Araszczuk D., Wierzbiński, K., Profilaktyka wyrzutowa w rejonie strefy uskokowej na przykładzie chodnika podścianowego F-21 w pokładzie 404/4 KWK „Zofiówka” JSW S.A. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2009”.
 • 2. Bodziony J. i in.: Analiza i ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał oraz stosowanych metod profilaktyki w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., IMG PAN Kraków, [niepublik.] 1997.
 • 3. Dokumentacja pracy badawczo-usługowej KD Barbara GIG pt.: Wyniki badania i opinia dotycząca zagrożenia wyrzutami metanu i skał pokładu 404/4 w chodniku podścianowym F-21 w KWK „Zofiówka”, czerwiec, 2008 (niepublik).
 • 4. Jakubów A., Tor A., Tobiczyk St.: Wyrzut metanu i skał w drążonej lunecie rurowej do szybu II na poziomie 1000 m w KWK Pniówek – okoliczności , przyczyny i skutki. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wyd. CPPGSMiE ,PAN. Wykłady, nr 25. Kraków, 2003.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dziennik Ustaw nr 94, poz. 841.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych z dnia 28.06.2002 r. (Dz.U Nr 139,poz.1169).
 • 7. Sprawozdanie Komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności wyrzutu metanu i skał oraz wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 22 listopada 2005r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju. Katowice, luty 2006, [materiały niepublik.].
 • 8. Tor. A., Jakubów A., Wierzbicki M.: Zagrożenie wyrzutem metanu i skał przy drążeniu wyrobisk korytarzowych w pokładzie 409/4 partia D KWK „Zofiówka”. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo--Techniczna „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2009”.
 • 9. Wierzbicki M., Młynarczyk M.: Strukturalne badania mikroskopowe prób pobranych z mas powyrzutowych w chodniku transportowym D-6 w pokładzie 409/4 KWK „Zofiówka”, Archives of Mining Sciences, Vol. 51, Issue 4, pp. 577÷588.
 • 10. Zarządzenie nr 10/V/2006 Dyrektora Naczelnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 13.03.2006r. [Materiały niepublik].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0c0e4b87-43e6-4bea-ad93-a1f6d080fd3f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.