Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0be4cf4d-6316-453f-8b14-114889ed295e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Praktyczne zastosowanie różnych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowań publicznych w zakupie autobusów

Autorzy Abramowicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Practical application of various choice criteria of the most attractive offer for public proceedings in buses purchase
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Większość przedsiębiorstw transportowych działających na polskim rynku podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych [12]. Stosowanie przepisów tej ustawy stwarza wiele trudności w zakresie ustalania przez zamawiającego kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Sporządzenie zatem specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, które muszą zwierać omówione w ustawie kryteria, nie stwarza większych trudności w przypadku zakupu nowych pojazdów. W przypadku zakupu pojazdów używanych ustalenie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty nastręcza jednak wiele trudności. Omówienie różnic w ustalaniu kryteriów jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN Most of Polish transport companies are regulated by rules of the Act from 29 January 2004 - public procurement law [1]. Application of the provisions of the law creates a lot of problems in establishing by a buyer the choice criteria of the most attractive offer. And therefore drafting SIWZ terms of reference - which mandatory must contain criteria discussed in the act - don’t pose major difficulties in case of purchasing new vehicles. However in case of the purchasing used vehicles establishing choice criteria the most attractive offer causes a lot of problems. Discussing the differences in establishing criteria in several cases applying various criteria is a subject of the present article.
Słowa kluczowe
PL przedsiębiorstwo transportowe   Prawo zamówień publicznych   podejmowanie decyzji   kryteria wyboru   zakup autobusu  
EN transport company   public procurement law   decision making   selection criteria   bus purchase  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 10
Strony 22--25
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Abramowicz, A.
  • Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Abramowicz A., Stosowanie prawa zamówień publicznych do zakupu autobusów używanych , „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2012, nr 3.
2. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
3. Dyr T., Gawroński P., Zamówienia publiczne jako instrument strategii odnowy taboru w przedsiębiorstwach pasażerskiego transportu zbiorowego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2000, nr 9.
4. http://www.bip.mzk.slupsk.pl/?mid=26 (dostęp z dnia 12.06.2015 r.).
5. http://www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1293 (dostęp z dnia 22.06.2015 r.).
6. http://www.mpk.swidnica.pl/news/82-przetarg-na-zakup-3-autobusow/ (dostęp z dnia 18.07.2015 r.).
7. http://www.mzk.boleslawiec.pl/przetarg-na-dostawe-uzywanego-autobusu-turystycznego/80 (dostęp z dnia 12.06.2015 r.).
8. Partyka M., Kryteria oceny ofert, „Zamówienia Publiczne Doradca” 2005, nr 6.
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych: Dz. U. 2011, Nr 96, poz. 559.
10. Szostak R., Glosa do wyroku SN z dnia 18 września 2002, III CZP 52/02 w OSP 2003 nr 5, poz. 57.
11. Urząd Zamówień Publicznych, Portal-Centralny (dostęp z dnia 12.07.2015 r.).
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: t.j. Dz. U. 2013, poz. 907.
13. Ziółkowska K., Restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych z wykorzystaniem pomocy publicznej na przykładzie PKS w Staszowie, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2012, nr 1–2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0be4cf4d-6316-453f-8b14-114889ed295e
Identyfikatory