Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0bb73cfb-33c9-46df-b0e2-67a6d3fce17c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wyniki monitoringu warunków chłodniczych w transporcie mięsa i jego przetworów

Autorzy Tereszkiewicz, K.  Molenda, P.  Choroszy, K.  Kagan, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Results of the monitoring of cooling conditions in the transportation of meat and meat products
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny warunków chłodniczych w transporcie mięsa i jego przetworów. Analizowano transporty bezpośrednie i pośrednie, wykonywane w sezonie letnim i zimowym. Wykazano, że w przypadku dostaw hurtowych a zwłaszcza detalicznych do wielu odbiorców występują trudności w utrzymaniu obowiązujących w przewozie mięsa norm termicznych. Szczególny wpływ na nadmierny wzrost temperatury w nadwoziach izotermicznych mają operacje związane z wyładunkiem poszczególnych partii towarów w czasie, których zachodzi konieczność wielokrotnego otwierania drzwi komory chłodniczej. Stwierdzono, że pomimo ciągłej pracy agregatów chłodniczych występują trudności w osiągnięciu właściwego zakresu temperatury w przestrzeni ładunkowej. Problemy ulegają nasileniu w sezonie letnim.
EN The article presents results of the research concerning the evaluation of cooling conditions in the transportation of meat and meat products. Direct and indirect deliveries in the summer and winter season were analysed. It was shown that in the case of wholesale and retail delivery to many receivers there occurred difficulties in maintaining temperature norms applying to the transportation of meat. Activities associated with unloading particular parts of goods, when there is a necessity to open the door of the cooling chamber, had particular influence on the excessive increase in temperature in the isothermal body. It was stated that despite the continuous operation of the refrigeration units there occurred difficulties in reaching appropriate temperature in the loading space. A particular intensification of problems with maintaining appropriate temperature in the isothermals was observed in the summer season.
Słowa kluczowe
PL transport żywności   transport chłodniczy żywności   warunki chłodnicze  
EN food transport   refrigerated transport   refrigeration conditions  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1641--1644, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., wykr.
Twórcy
autor Tereszkiewicz, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, kteresz@prz.edu.pl
autor Molenda, P.
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, 35-601 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4
autor Choroszy, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu
autor Kagan, W.
  • student Wydziału Zarządzania, Kierunek Logistyka, Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. Bieńczak K., Zapewnienie bezpieczeństwa konsumentowi żywności w ogniwie transportowym łańcucha chłodniczego, „Eksploatacja i Niezawodność” 2011, nr 1.
2. Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W., Migracja powietrza do wnętrza nadwozia izotermicznego podczas otwarcia drzwi, „Inżynieria Rolnicza” 2006, nr 7.
3. Danyluk B., Pyrcz J., Bezpieczeństwo zdrowotne mięsa i wyrobów mięsnych, „Gospodarka Mięsna”, 2012, nr 1.
4. Gajewska T., Analiza transportu produktów żywnościowych, „Logistyka” 2014, nr 6.
5. Grabowska B., Transport chłodniczy półtusz, mięsa i wyrobów gotowych, „Gospodarka Mięsna”, 2014, nr 9.
6. Jarczyk, A., Transport chłodniczy - osiągnięcia i wyzwania, Przemysł Spożywczy, „SIGMA-NOT” 2006, nr 9.
7. Krzewińska, A. Matysek, K., Wymagania stawiane środkom transportu żywności. „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2012, nr 5.
8. Pawłowska A., Wpływ kontroli monitorowania warunków przechowywania i dostaw na optymalizację jakości mikrobiologicznej mięsa. „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, 2013, nr 80.
9. Piekarska J., Transport żywności - kluczowe ogniwo łańcucha chłodniczego. „Gospodarka Mięsna” 2012, nr 5.
10. Rymarz J., Dmowski A., Niewczas A., Systemy zarządzania bezpieczeństwem transportu żywności w świetle standardów krajowych i międzynarodowych, „Autobusy” 2010, nr 6.
11. Stachowiak A., Zwierzycki W., Bieńczak K., Rochatka T., Tyczewski P., Doskonalenie jakości drogowych środków oraz Procesu chłodniczego transportu żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2007, nr 3.
12. Steindel M., Schnotale J., Mrożona żywność i jej transport zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, Dodatek Specjalny, 2008, nr 3.
13. Szwajkajzer M., Kurtyna powietrzna w chłodni. Analiza oszczędności energii w eksploatacji komory chłodniczej z zastosowaniem kurtyny powietrznej w otworze drzwiowym, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” ,2016 nr 6.
14. Umowa ATP o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r., (DzU z 1984 r., nr 49, poz. 254).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0bb73cfb-33c9-46df-b0e2-67a6d3fce17c
Identyfikatory