Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0ba66e3f-ad01-4e7e-9712-67312465d5b7

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Wykorzystanie krajobrazów dźwiękowych w jakościowej ocenie środowiska akustycznego miast – propozycja badań

Autorzy Paszkowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Using of soundscapes in acoustic environment quality of towns – proposal of research
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stosowana ilościowa ocena narażenia na hałas mieszkańców nie uwzględnia wpływu jakościowych czynników na percepcję dźwięku. Stosowane badania nad uwzględnieniem znaczenia i wpływu zróżnicowanych czynników jakościowych na percepcję dźwięku opierają się z reguły na metodach ankietowych. Nowe podejście kształtowania środowiska akustycznego zakłada uwzględnienie zobiektywizowanych cech percepcji dźwięku w połączeniu z ilościową oceną narażenia na hałas. Ważnym aspektem w nowym podejściu staje się reprezentacja subiektywnej oceny odbioru wrażeń akustycznych przez mieszkańców w sposób obiektywny. Punktem wyjścia do opracowania nowego podejścia będzie wykorzystanie idei krajobrazów dźwiękowych dla potrzeb kształtowania jakości akustycznej środowiska.
EN Quantitative assessment of the exposure of the inhabitants to noise does not comprise the influence of qualitative factors of perception of sound. Basically, the research on qualitative aspects of noise is conducted with the use of questionnaires. New approach to designing acoustic environment assumes taking into account objectivised features of noise perception combined with quantitative assessment of exposure. The key aspect in the new approach is representation of subjective assessment of reception of acoustic impressions by the inhabitants in the objective way. The starting point for development of the new approach is the use of idea of sound landscapes for the needs of shaping the quality of acoustic environment.
Słowa kluczowe
PL percepcja dźwięku   krajobraz dźwiękowy   środowisko akustyczne   jakościowa ocena środowiska  
EN perception of sound   soundscape   acoustic environment   quality of acoustic environment  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2014
Tom z. 2 (8)
Strony 164--173
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Paszkowski, W.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Waldemar.Paszkowski@polsl.pl
Bibliografia
1 Klawiter A., Preis A.: Hearing perception of objects. Sketch of the theory along with test. Psychological tests, issue 14. Institute of Psychology SAP, (2006).
2 Paszkowski W.: Aspects of relation of spatial planning with the acoustic map. Zimowa Szkoła Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Szczyrk 2011.
3 Paszkowski W.: Element of spatial planning in designing of acoustic environment on urban areas. Management systems in production engineering, scientific and technical quarterly Nr 3 (3), 2011.
4 Paszkowski W.: Shaping of soundscapes in designing of acoustic environment of cities. XL Zimowa Szkoła Zwalczania Zagrożeń, Szczyrk 2012.
5 Paszkowski W.: Supporting the design of acoustic environment in spatial planning in urban areas, Proceedings of the Acoustics 2012 Nantes Conference, (2012).
6 Paszkowski W.: Psychoacoustic aspects of shaping city soundscapes. Internoise Congress USA, bibliogr. 8 poz., 1-8 (2012).
7 Paszkowski W.: Próba identyfikacji jakości akustycznej w środowisku miejskim. 59 Otwarte Seminarium Akustyczne (OSA), Poznań-Boszkowo, 191-194 (2012).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0ba66e3f-ad01-4e7e-9712-67312465d5b7
Identyfikatory