Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0ba30138-36db-4396-90c3-50118df7e007

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Skuteczność zastosowanych metod ochrony sprzętu technicznego przed korozją

Autorzy Kukiełka, L.  Ciekot, Z.  Woźniak, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The efficiency of methods used to protect technical equipment against corrosion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące przechowywania sprzętu technicznego o złożonej konstrukcji, jakimi są pojazdy kołowe i gąsienicowe. Omówiono wpływ zastosowanych metod ochrony sprzętu technicznego na skuteczność. Scharakteryzowano najważniejsze determinanty odnoszące się do sprzętu technicznego. Wykazano udział podstawowych czynności przygotowawczych w przygotowaniu sprzętu technicznego do przechowywania, w odniesieniu do zachowania jego sprawności technicznej, a tym samym skuteczności.
EN The article describes selected aspects of technical hardware store complex structures, such as wheeled vehicles and tracked. Discusses the impact of methods to protect the effectiveness of the technical equipment. Are the most important determinants of relating to technical equipment. Has been shown to share essential preparatory steps in the preparation of technical equipment for storage, in relation to the preservation of its technical prowess, and thus effectiveness.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja   korozja   ochrona przed korozją   sprzęt techniczny  
EN maintenance   corrosion   corrosion protection   technical equipment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 112--116
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Kukiełka, L.
  • Politechnika Koszalińska
autor Ciekot, Z.
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
autor Woźniak, D.
  • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie, Oddział w Koszalinie
Bibliografia
1. Decyzja nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2015r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.
2. Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne, DD/4.22.13.
3. Instrukcja o zasadach i organizacji przechowywania oraz konserwacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego DD/4.22.8.
4. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1997.
5. Ciekot Z., System ochrony czasowej sprzętu wojskowego w świetle wymagań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Starczewski L., Ciekot Z. (red. nauk.), Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, Wyd. BEL Studio -WITPiS, Warszawa-Sulejówek 2015.
6. Dyduch J., Szczygielski M., Model funkcjonalno-niezawodnościowy systemu SKZR [w:] Metody utrzymania gotowości systemów, Materiały Szkoły Niezawodności Polska Akademia Nauk, Wyd. Politechnika Warszawska, Szczyrk 2008.
7. Figurski J., Wieciński W., Modelowanie systemu eksploatacji, Wyd. Bellona, Warszawa 1996.
8. Jałowiec T., Efektywność w wojskowym systemie logistycznym. Zarys problemu, Wyd. BEL Studio, Warszawa 2013.
9. Woźniak D., Kubicki J.,Przechowywanie i obsługiwanie sprzętu wojskowego – wybrane aspekty. Monografia: Ochrona Sprzętu Wojskowego Przed Korozją. Wyd. BEL Studio - WITPiS, Warszawa-Sulejówek, 2015.
10. Woźniak D., Kukiełka L. Woźniak J.: Urządzenia techniczne w przechowywaniu sprzętu wojskowego, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 6, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, 2015, s. 284-291. Płyta CD.
11. Woźniak D., Kukiełka L.: Logistyka opakowań w transporcie drogowym. Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 5, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, 2011, s.430-438.
12. Woźniak D., Kukiełka L.: Niektóre aspekty logistyki transportu Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 5, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, 2011, s. 439-446.
13. Woźniak D., Kukiełka L.: Niektóre aspekty transportu kontenerowego w wojsku Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 5, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, 2011, s. 455-463.
14. Woźniak D., Kukiełka L., Woźniak J.: Praktyczna identyfikacja wybranych aspektów zużycia i awarii w wojskowych pojazdach mechanicznych Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 5, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, nr 5, 2012, s. 478-487.
15. Woźniak D., Kukiełka L., Woźniak J.: Ekologistyka w eksploatacji pojazdów wojskowych-niektóre aspekty Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, nr 5, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, nr 5, 2012, s. 500-507.
16. Woźniak D., Kukiełka L., Woźniak J.: Wybrane aspekty zużycia kawitacyjnego w silnikach spalinowych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 5, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, nr 5, 2012, s. 517-525.
17. Woźniak D., Kukiełka L.: Wybrane aspekty przewozu ładunków w transporcie Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 10, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, 2013, s. 298-302.
18. Woźniak D., Kukiełka L., Woźniak J.: Packaging logistics in road transport Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 10, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, 2013, s. 282-285.
19. Woźniak D., Kukiełka L., Woźniak J.: Some aspects of transport logistics, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 10, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, 2013, s. 278-281.
20. Woźniak D., Kukiełka L.: Eksploatacja pojazdów w warunkach terenowych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe nr 6, Wydawnictwo INW Spatium, Radom, 2014, s. 303-309.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0ba30138-36db-4396-90c3-50118df7e007
Identyfikatory