Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0b896f28-81bc-49cc-8487-50b1b4f11e60

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza ryzyka w aspekcie czasu oraz kosztu realizacji procesu wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych w ujęciu wariantowym

Autorzy Tokarski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Risk analysis in terms of time and cost of implementation the process of strengthening foundations of historical objects in terms of variant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wyniki analizy ryzyka projektu technologii i organizacji podbijania fundamentów obiektu zabytkowego metodami jet grouting oraz metodą tradycyjną przy użyciu współczesnych narzędzi wspomagania pracy inżyniera ze szczególnym wykorzystaniem metod komputerowych.
EN The article discusses the results of the analysis of the risk of the technology project and the organization of raising the foundations of the monumental object by jet grouting and the traditional method using modern tools to assist the work of an engineer with special use of computer methods.
Słowa kluczowe
PL obiekty zabytkowe   wzmacnianie fundamentów   analiza ryzyka   metoda jet grouting  
EN historical objects   strengthening foundations   risk analysis   jet grouting  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1790--1794, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Tokarski, D.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, d.tokarski@pswbp.pl
Bibliografia
1. Cios I., Garwacka-Piórkowska S., Projektowanie fundamentów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
2. Gwizdała K., Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
3. Martinek W., Nowak P., Wojciechowski P., Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
4. Miłosz M., Szyjewski Z., Harmonogramowanie przedsięwzięć: Microsoft Project 2000, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2001.
5. Obrycki M., Pisarczyk S., Wybrane zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
6. Pisarczyk S., Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
7. Puła O., Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012.
8. Puła O., Rybak Cz., SarniakW., Fundamentowanie. Projektowanie posadowień, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009.
9. www.ryzykoprojektowe.pl/poznaj-risky-project/informacje-podstawowe
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0b896f28-81bc-49cc-8487-50b1b4f11e60
Identyfikatory