PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Określenie przestrzennego rozkładu parametru ciepła radiogenicznego skał mezo-paleozoicznych zapadliska przedkarpackiego rejonu Tarnów—Dębica

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Estimation of the spatial distribution of radiogenic heat of mezo-paleozoic rocks from the Tarnów-Dębica area of the Carpathian foredeep
Konferencja
Geopetrol 2012 : Nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ciepło radiogeniczne A określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha, uwzględniającego wyniki gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Opracowane na bazie danych laboratoryjnych, pochodzących z odwiertów omawianego obszaru, w oparciu o metody statystyki matematycznej oraz sieci neuronowe, modele do ilościowej oceny ciepła radiogenicznego skał zostały zastosowane do wyliczenia parametru ciepła w odcinkach profili odwiertów, w których nie wykonano spektrometrycznego profilowania gamma. Były to: Ł-1, O-3 oraz Z-8K. Wygenerowanie wartości ciepła w pełnym profilu umożliwiło uzyskanie rzeczywistego obrazu jego zmian. Na podstawie profilowań ciepła radiogenicznego z następujących otworów wiertniczych: G-3, K-1, Ł-1, Ł-2, O-3, P-2, Z-7 oraz Z-8K wykonano przestrzenny, schematyczny model rozkładu tego parametru dla warstw odpowiadającym następującym jednostkom stratygraficznym: dewon, karbon, trias, jura oraz kreda. Model ten, przedstawiony poprzez dwa profile korelacyjne, określa hipotetyczną wartość ciepła w omawianym rejonie. W niniejszej pracy wykonano także korelację odcinkowych wartości strumienia cieplnego i średnich ważonych wartości ciepła radiogenicznego badanych skał.
EN
Radiogenic heat is conventionally estimated in well profiles by the means of Rybach equation using the results of density and spectral gamma logs. Models for quantitative estimation of radiogenic heat established with the use of laboratory data, statistical methods and neural network have been used for heat calculation in parts of well profiles (wells Ł-1, O-3, Z-8K) lacking in spectral gamma logs. A spatial, schematic model of radiogenic heat distribution for the stratigrafic units: Dewonian, Carboniferous, Triassic, Jurassic, and Cretaceous was constructed on the base of heat profiles from the wells: G-3, K-1, Ł-1, Ł-2, O-3, P-2, Z-7 and Z-8K. This model represented by two correlation profiles describes hypothetical values of heat in the investigated area. Additionally, correlation of average values of the radiogenic heat with heat flow values for each stratigraphic unit was conducted.
Rocznik
Strony
523--527
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
autor
 • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
 • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
 • [1] Chandler A. Sfanberg, Chessman M.D., Gene Simmons, Smithson S.B., Gronlie G., Heiler K.S. — Heat — flow — heat — generation studies in Norway. Tectonophysical 1974, p. 23
 • [2] Darłak B., Włodarczyk M. — Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do uzupełnienia danych zbiornikowych. Przegląd Geologiczny 2001, vol. 49, nr 9
 • [3] Gąsior I. — Ocena możliwości stosowania metod sztucznej inteligencji do określania parametrów zbiornikowych w utworach czerwonego spągowca. Nafta-Gaz 2007, nr 10
 • [4] Gąsior I., Przelaskowska A. — Charakterystyka parametrów termicznych skał mezo-paleozoicznych z rejonu Kraków—Dębica. Nafta-Gaz 2010, nr 8
 • [5] Gąsior I., Przelaskowska A. — Wykorzystanie metod statystyki matematycznej do oceny ciepła radiogenicznego skał mezo-paleozoicznych zapadliska przedkarpackiego rejonu Tarnów—Dębica. Nafta-Gaz 2012, nr 7
 • [6] Jarzyna J., Opyrchał A., Mozgowoj D. — Sztuczne sieci neuronowe dla uzupełnienia danych w geofizyce otworowej — wybrane przykłady Kwartalnik AGH 2O07, Geologia, t. 33, zesz. 4/1
 • [7] Jolivet J., Bienfait G., Vigneresse, Cuney M. — Heat flow and heat production in Brittany (Western France). Tectonophysics 1989, 159
 • [8] Majorowicz J. — Strumień cieplny na obszarze Niżu Polskiego. Acta Geophysica Polonica 973, vol. XXIII, nr 3
 • [9] Majorowicz J., Jessop M.M. — Regional heat flow patterns in the Western Canadian sedimentary basin. Tectonophysics 1981, 7
 • [10] Lachenbruch A.H. — Implication of linear heat flow relation. Journal of Geophysical Research 1970, vol. 76
 • [11] Roy R.F., Blackwell D.D., Birch F. — Heat generation of plutonic rocks and continental heat flow provinces. Earth Planet. Sci. Lett. 5, 1968
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0b66e858-7f22-4be3-9c78-3e512797c88b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.