Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0b6437b9-bde4-4352-8923-adee313e3607

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koszty jakości jako czynnik determinujący działania projakościowe w transporcie publicznym

Autorzy Abramowicz, A.  Abramowicz, M.  Ziółkowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Quality costs as the determinant of pro-quality actions in the public transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z istotą jakości zarządzania w transporcie publicznym oraz w syntetycznym ujęciu przedstawiono czynniki mające wpływ na koszty jakości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty komfortu podróży. Zakres ujętych w artykule rozważań związany jest z tezą, że w Polsce w niedostatecznym stopniu uwzględnia się jakość w zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym, co wynika ze zbyt niskiego inwestowania w tabor po okresie transformacji ustrojowej (od początków lat 90. ubiegłego stulecia). W artykule omówiono również pojęcie kosztów jakości oraz cel ich ewidencjonowania. Ponadto przedstawiono rozważania na temat jakości produktu, jakim są usługi publicznego transportu zbiorowego - ze szczególnym uwzględnieniem przewozów autobusami.
EN In the article issues concerning nature of quality management in the public transport were discussed and in the synthetic way factors influencing quality costs, with a special focus on travel comfort costs were described. The scope of deliberations included in the article is associated with the thesis, that in Poland a quality is insufficiently implemented in management of public transport resulting from too low Investing in means of transporting after the period of political transformation (since the early 1990s of the last century). In the article the concept of quality costs and the aim of their inventorying were also discussed. Moreover dissertations regarding product quality, which include public transport services - with a particular consideration of public bus transport services were presented.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   działanie projakościowe   jakość zarządzania   koszty jakości   koszty komfortu podróży   komfort pasażerów  
EN public transport   proquality operations   quality management   quality costs   travel comfort costs   passenger comfort  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 9
Strony 32--36
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Abramowicz, A.
  • Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
autor Abramowicz, M.
  • Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
autor Ziółkowska, K.
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
1. Abramowicz A., Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Staszowie, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2005, nr 11.
2. Abramowicz A., Percepcja komunikacji miejskiej w Lodzi, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 1-2.
3. Abramowicz A., Pomoc publiczna dla Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej (PKS) w latach 2004-2013, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 4.
4. Borycka B., Łagowski E., Znaczenie kultury organizacji w TQM, „Rocznik Żyrardowski” 2010, T. VIII.
5. Crosby Ph. B., The absolutes of leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
6. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
7. Dyr T., Jakość usług jako instrument konkurencji na rynku przewozów pasażerskich, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2000, nr 6.
8. Dyr T., Wzorzec jakości jako element strategii produktu w przewozach pasażerskich, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2000, nr 7-8.
9. Fajczak-Kowalska A., Koszty jakości oraz ich rachunek, „Problemy Jakości” 2004, nr 8.
10. Foremna-Pilarska M., Decyzyjny rachunek kosztów jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej" 2007.
11. Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M., Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
12. Gryc J., Koszty jakości i ich liczenie w przedsiębiorstwie, „Problemy Jakości” 2004, nr 3.
13. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
14. Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
15. Koszty certyfikacji SZJ wg ISO 9001: http://isomnia.pl/koszty-certyfikacji-szj-wg-iso-9001/ (dostęp z dnia 07.06.2016 r.).
16. Menedżer jakości, pod red. J. Bagińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
17. Oyrzanowski B., Jakość dla konsumenta, producenta ¡gospodarki narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
18. PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. O firmie: http://pksostrowiec.pl/firm.php (dostęp z dnia 07.06.2016 r.).
19. PN-EN 13816:2002 Transport. Logistyka i usługi. Publiczny transport pasażerski. Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług.
20. Vahevanidis N. M., Petropouolos G. J., Avakumovic J., Mourlas A., Cost Of Quality Models And Their Implementation In Manufacturing Firms, „International Journal for Quality Research” 2009, Vol. 3, No. 1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0b6437b9-bde4-4352-8923-adee313e3607
Identyfikatory