Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0b2a4945-e41e-43e4-a062-2dc5eafe4006

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Nośniki mas aktywnych akumulatorów ołowiowych VRLA do zasilania rezerwowego

Autorzy Jankowska, E.  Kopczyk, M.  Baraniak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Grids of lead-acid batteries VRLA for back-up power systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono nośniki mas czynnych akumulatorów ołowiowych VRLA, wykonanych w technologii AGM różnych producentów. Nośniki płyt dodatnich i ujemnych badanych akumulatorów charakteryzowały się swoją indywidualną strukturę. Zauważono różnice w technologii produkcji nośników mas czynnych oraz w ich wymiarach. Do produkcji nośników płyty ujemnej zastosowano dwie technologie: ciętociągnioną i odlewanie grawitacyjne. W przypadku nośników płyt dodatnich zastosowano tylko jedną technologię wytwarzania czyli odlewanie grawitacyjne. Od dnia skonstruowania akumulatora ołowiowego przez francuskiego fizyka Gastona Planté jest on najpopularniejszym źródłem prądu stałego gromadzącym i uwalniającym energie elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie. Znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji, jak również w innych dziedzinach przemysłu m.in. do zasilania awaryjnego i systemów zasilania rezerwowego.
EN In the article a grids of lead-acid VRLA batteries made in AGM technology of various manufacturers have been described. Negative and positive grids of the examined batteries were characterized by their individual structure. The differences in the production technology of grids and in their dimensions were noticed. Two technologies were used for the production of negative grids: expanded technology and gravity casting. In the case of positive grids only one technology is used: the gravity casting. Since the day of constructing the lead-acid battery by Gaston Planté, this type of battery continues to be the most popular device for energy storage by means of reversible chemical reactions occurring on electrolyte/electrode interfaces. This battery widely finds application in the electromotive industry as well as for standby power systems and back-up power systems and other industries
Słowa kluczowe
PL akumulator ołowiowy VRLA   analiza konstrukcyjna   kratka akumulatorowa   odlewanie grawitacyjne   technologia cięto-ciągniona  
EN lead-acid battery VRLA   structural analysis   battery grid   gravity casting   expanded technology  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 5
Strony 245--253
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., fot., tab.
Twórcy
autor Jankowska, E.
  • Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Poznań
autor Kopczyk, M.
  • Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Poznań
autor Baraniak, M.
  • Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
1. May G., Lodi G.: The changing world of standby batteries in telecoms applications, Journal of Power Sources, 2003, t. 116, s. 236-242.
2. Rand D. A. J., Moseley P. T., Garche J., Parker C. D.: Valve-Regulated Lead-Acid Batteries, Amsterdam, Elsevier 2004.
3. Pavlov Z. D.: Lead-acid batteries: Science and Technology, Handbook Elsevier 2011.
4. Berndt D.: Valve-regulated lead — acid batteries, Journal of Power Sources 2001, t. 100, s. 29-46.
5. Onoda Y.: Development of a large-sized, long-life, valveregulated lead-acid battery. Journal of Power Sources, 2000, t. 88, s. 101-107.
6. May G. J., Standby battery requirements for telecommunications power. Journal of Power Sources 2006, t. 158, nr 2, s. 1117-1123.
7. Timmonsa J., Kurian R., Goodman A., Johnson W. R.: The sealed lead–acid battery: performance and present aircraft applications. Journal of Power Sources 2004, t. 136, nr 2, s. 372-375.
8. Culpin B.: Valve-Regulated Batteries: oxygen cycle, Encyclopedia of Power Sources pod redakcją J. Garche, Elsevier 2009 t. 4, s. 705-715.
9. Kopczyk M., Majchrzycki W., Baraniak M.: Ewolucja procesu wytwarzania kratek akumulatorowych do zastosowania w rozruchowych akumulatorach ołowiowych. Rudy Metale 2012, t. 57, nr 12, s. 811-818.
10. Baraniak M., Jankowska E., Budzyński M.: Prace materiałowo- technologiczne w zakresie akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Sprawozdanie z działalności statutowej w 2010.
11. Devitt J.: An account of the development of the first valveregulated lead/acid cell. J. Power Sources 1997, t. 64, s.153-156.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0b2a4945-e41e-43e4-a062-2dc5eafe4006
Identyfikatory