PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Physical activity in the water accompanied by music

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Aktywność fizyczna w wodzie z muzyką
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Muzyka motywuje, relaksuje, pobudza do działania. Sprawia, iż człowiek odczuwa większą przyjemność z ruchu. Zatem z punktu widzenia psychofizycznego słuchanie muzyki jest ważnym elementem w sporcie i rekreacji. Dlatego celem badań było określenie zmian w sferze psychofizycznej człowieka wynikających ze słuchania muzyki podczas pływania. Sfera psychofizyczna wyrażona była skalą postrzegania wysiłku Borg’a (RPE) oraz skalą stanów uczuciowych Gauvin’a i Rejeskie’go (EFI). Materiał i Metody: W badaniach wzięły udział nie uprawiające zawodowo pływania osoby (n=10). Eksperyment złożony był z dwóch prób, w których uczestnicy wykonywali pływacki test Coopera. W pierwszej próbie nie przekazywano muzyki podczas wykonywania testu. W drugiej próbie indywidualnie dobrana muzyka była przekazywana w trakcie płynięcia. Wyniki: Analiza wariacji ANOVA (α=0.05) wykazała istotnie statystycznie różnice w skali RPE (p=0.04) oraz we wszystkich odczuciach skali EFI (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.01, p = 0.001). Wnioski: Słuchanie muzyki podczas pływania istotnie wpływa na sferę psychofizyczną człowieka, wyrażoną skalą odczuwania wysiłku oraz skalą stanów uczuciowych. Badani zwracali mniejszą uwagę na wykonywany wysiłek i towarzyszący temu dyskomfort. Ocena stanów uczuciowych, w tym pozytywnego zaangażowania, rewitalizacji i spokoju istotnie zwiększyła się, a wyczerpania fizycznego istotnie zmniejszyła.
EN
Music motivates, relaxes and stimulates action and is one factor which enhances the pleasure that people feel from a given movement. Thus, from a psychophysical point of view, listening to music is an important aspect in sport and recreation. With this in mind, the aim of the study was to determine any changes in the participants’ psychophysical sphere which resulted from listening to music while swimming. The psychophysical sphere was expressed in relation to the Borg RPE scale (Rating of Perceived Exertion) as well as the Rejeski and Gauvin Exercise-Induced Feeling Inventory (EFI) scale of emotional states. Material and methods: The participants in the study were not professional swimmers (n = 10). The experiment consisted of two trials in which participants performed the Swimming Cooper test. During the first trial there was no music transmitted while in the second trial specifically selected music was played as the participants swam. Results: An ANOVA variance analysis (α = 0.05) showed statistically significant differences in the RPE scale (p = 0.04) and across all sensations on the EFI scale (p = 0.001, p = 0.001, p = 0.001, p = 0.001). Conclusions: Listening to music while swimming has a significant impact on the human psychophysical sphere and is expressed by a perceived exertion scale and the scale of emotional states. Respondents paid less attention to the discomfort of physical exertion associated with exercise while listening to music. The rating of their emotional states, including positive engagement, revitalization and tranquility considerably increased though the physical exhaustion measures were significantly lower.
Rocznik
Tom
Strony
55--64
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz.
Twórcy
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Zakład Teorii i Metodyki Pływania al. I.J. Paderewski 35 51-612 Wrocław, Poland
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Zakład Teorii i Metodyki Pływania al. I.J. Paderewski 35 51-612 Wrocław, Poland, stefan.szczepan@awf.wroc.pl
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Zakład Teorii i Metodyki Pływania al. I.J. Paderewski 35 51-612 Wrocław, Poland
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Zakład Teorii i Metodyki Pływania al. I.J. Paderewski 35 51-612 Wrocław, Poland
Bibliografia
 • 1. Biddle S.J.H., Fox K.R., Boutcher S.H. Physical activity and psychological well-being. Washington D.C.: Taylor & Francis. 2000;
 • 2. Meyer K., Bucking J. Exercise in heart failure: Should aqua therapy and swimming be allowed? Medicine and science in sports and exercise. 2004, 36, 2017-2023;
 • 3. Stallman K.R. Reflections on philosophical issues on lifesaving. S. Avramidis (Ed.), Handbook on safety and lifesaving. Piraeus, Greece: European Lifeguard Academy. 2008, 444-450;
 • 4. Prins J., Cutner D. Aquatic therapy in the rehabilitation of athletic injuries. Clinics in sports medicine. 1999, 18(2), 447-61;
 • 5. Davis B., Harrison R. (1998). Hydrotherapy in Practice. New York: Churchill Livingstone;
 • 6. Walsh M. Hydrotherapy: The Use of Water as a Therapeutic Agent. In S. Michlovitz (Ed.), Thermal Agents in Rehabilitation. (3rd Ed.). F.A. Philadelphia, PA: Davis Co. 1995;
 • 7. Lee T., Swinnen S., Serrien J. Cognitive effort and motor learning. Quest. 1994, 46, 328-344;
 • 8. Chu D.A. Athletic training issues in synchronized swimming. Clinics in Sports Medicine. 1999, 18(2) 437-445;
 • 9. Driscoll H., Gaviria S., Goodwill S. Analysing Splash in Competitive Diving. Procedia Engineering. 2014, 72, 26-31;
 • 10. Zatoń K., Kwaśna A. Wartości rekreacyjne, jako aspekt aktywności ruchowej w wodzie/Recreational values of water exercise. Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu, 2011, 34, 176-180;
 • 11. Neil R., Hanton, S., Mellalieu S.D., Fletcher D. Competition stress and emotions in sport performers: The role of further appraisals. Psychology of Sport and Exercise. 2011, 12, 4, 460-470;
 • 12. Kosiewicz J. Sport and Social Deviations - a Prognostic Attitude. Physical Culture and Sport Studies and Research. 2014, 62 (1), 63-72;
 • 13. Hanson M.A., Gluckman P.D. Developmental origins of health and disease - Global public health implications. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2015, 29, (1) 24-31;
 • 14. Zatoń K., Szczepan S., Kazimirów R., Rejman M. Advisability on the shift from standard front crawl swimming technique to the "kayaking" and "loping" variants. Human Movement. 2012, 13(3) 225-235;
 • 15. Barbosa T.M., Keskinen K.L., Fernandes R., Colaco P., Lima A.B., Vilas-Boas J.P. Energy cost and intracyclic variation of the velocity of the centre of mass in butterfly stroke. European Journal of Applied Physiology. 2005, 93, 519-523;
 • 16. Hume K.M., Crossman J. Musical reinforcement of practice behaviors among competitive swimmers. Journal of applied behavior analysis. 1992, 725, 665-670;
 • 17. Szczepan S., Kulmatycki L. Psychophysical motivational effects of music on competitive swimming. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2012, 4, 197-204;
 • 18. Maler T. Musik und ekstate in einer ostafikanischen medizinmann praxis/Music and ecstasy in east african medicine man practice. H. Willms (ed.), Musik und Entspannung. Stuttgart, New York: Fischer. 1977;
 • 19. Tate A.R., Gennings C., Hoffman R.A., Strittmatter A.P., Retchin S.M. Effects of bone-conducted music on swimming performance. Journal of strength and conditioning research. 2012, 26(4), 982-988;
 • 20. Karageorghis C.I., Hutchinson J.C., Jones L., Farmer H.L., Ayhan M.S., Wilson R.C., Rance J., Hepworth Ch.J., Bailey S.G. Psychological,psychophysical, and ergogenic effects of music in swimming. Psychology of Sport and Exercise. 2013, 14, 560-568;
 • 21. Simpson S.D., Karageorghis C.I. The effects of synchronous music on 400-m sprint performance. Journal of Sports Sciences. 2006, 24, 1095-1102;
 • 22. Karageorghis C.I., Mouzourides D., Priest D.L., Sasso T., Morrish D., Walley C. Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2009, 31, 18-36;
 • 23. Karageorghis C.I., Terry P.C., Lane A.M. Development and validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport: The Brunel Music Rating Inventory. Journal of Sports Sciences. 1999, 17, 713-724;
 • 24. Hewston R., Lane A.M., Karageorghis C.I., Nevill A.M. The effectiveness of music as a strategy to regulate mood. Journal of Sports Sciences.2005. 22, 181-182;
 • 25. Karageorghis C., Priest D.L. Music in sport and exercise: An update on research and application. Sport Journal. 2008. 11, 1-7;
 • 26. Tenenbaum G., Lidor R., Lavyan N., Morrow K., Tonnel S., Gershgoren A. The effect of music type on running perseverance and coping with effort sensations. Psychology of Sport and Exercise. 2004, 5, 89-109;
 • 27. Karageorghis C.I., Jones L., Low D. Relationship between exercise heart rate and music tempo preference. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2006, 26, 240-250;
 • 28. Terry P.C., Karageorghis C.I. Music in sport and exercise. T. Morris, P.C. Terry (Eds.), The new sport and exercise psychology companion. Morgantown, WV: Fitness Information Technology. 359-380, 2011;
 • 29. Terry P.C., Karageorghis C.I., Mecozzi Saha A., D’Auria S. Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012, 15, 52-57;
 • 30. Rendi M., Szabo A., Szabo T. Performance enhancement with music in rowing sprint. The Sport Psychologist. 2008, 22, 175-182;
 • 31. Nakamura P.M., Pereira G., Papini C.B., Nakamura F.Y., Kokubun E. Effects of preferred and nonpreferred music on continuous cycling exercise performance. Perceptual and motor skills. 2010, 110, 257-264;
 • 32. Borg G. Borg’s Perceived Exertion and Pain Scales. Champaign, IL: Human Kinetics. 1998;
 • 33. Gauvin L., Rejeski W.J. The Exercise-Induced Feeling Inventory: Development and initial validation. Journal of Sport & Exercise Psychology. 1993, 15, 403-423;
 • 34. Richard R., Deci E.L. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology. 2000, 25 (1), 54-67;
 • 35. Cooper K.H. The Aerobics Program for Total Well-Being. New York: Bantam Books. 1982;
 • 36. Atkinson G., Reilly T. Circadian variation in sports performance. Sports Medicine. 1996, 21, 292-312;
 • 37. Johnson J.H., Siegel D.S. Effects of association and dissociation on effort perception. Journal of Sports Behavior. 1992, 15, 119-129;
 • 38. Karageorghis C.I., Terry P.C. The magic of music in movement. Sport and Medicine Today. 2001, 5, 38-41;
 • 39. Rejeski W.J., Best D., Griffith P., Kenney E. Sex-role orientation and the responses of men to exercise stress. Research Quarterly. 1987, 58, 260-264.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0b238451-4212-447b-adcb-d63b0070d7e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.