Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0b22805b-9721-4d4f-a2c8-a579958981ab

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Analiza, ocena i propozycje zmian zarządzania logistycznego w kopalni węgla kamiennego – cz. 1

Autorzy Podosek, A.  Czech, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis, evaluation and changes propositions of logistic management in coal mine – part 1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL We współczesnych warunkach zarządzania przedsiębiorstwami logistyka nabiera coraz większej wagi. Sprawność procesów logistycznych, wykorzystanie nowoczesnych instrumentów sterowania tymi procesami, redukcja kosztów logistycznych to niezbędne warunki zachowania pozycji rynkowej. Dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do nowych warunków było i nadal jest związane z koniecznością przeprowadzenia procesu restrukturyzacji kopalń we wszystkich dziedzinach ich działalności. W literaturze przedmiotu jest wiele pozycji omawiających poszczególne systemy logistyczne [1, 8, 9], jednak wszystkie kopalnie mają opracowane własne procedury, określone w instrukcjach zakładowych. W swoich działaniach zarządzający firmami muszą brać pod uwagę wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych [5-7] czy też nowych rozwiązań projektowych infrastruktury [3]. Artykuł przedstawia analizę zarządzania logistycznego na przykładzie kopalni węgla kamiennego. Stanowi on pierwszą, z dwóch części.
EN In modern conditions of firm management logistic become a more significant. Efficiency of logistic processes, exhaustion of modern tools for operating these processes, cutback of logistic costs are all essential conditions for maintain the market position. Adaptation coal mining industry to modern conditions was and still is connected with necessity to effectuate restructuring process in coal mines at all fields of theirs activity. In literature there is a lot of positions discussing particular logistic systems [1,8,9], though all mines have formulated own procedures specified in mine instructions. Firm managers have to take into account in their decisions using modern computer technologies [5-7] or new project solutions of infrastructure [3]. This paper articulate logistic management analysis on example of coal mine. Pose it one of two parts of article.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie logistyczne   kopalnia węgla kamiennego   mierniki oceny  
EN logistic management   coal mine   rate measurer  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2013
Tom z. 78
Strony 97--107
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Podosek, A.
autor Czech, P.
  • Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych Politechniki Śląskiej, Katowice, Krasińskiego 8, piotr.czech@polsl.pl
Bibliografia
1. Abt S.: Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki. AE, Poznań 1997.
2. Dura P.: Mierniki procesów logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 3, 2002, s. 2-6.
3. Kopas M., Faltinova E.: Innovative-optimisation approach to design of constructive component in bulk solid storage bin. Zeszyty Naukowe. Transport, z. 76. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, str. 87-92.
4. Kowalska K.: Mierniki gospodarowania surowcami i materiałami. PWE, Warszawa 1993.
5. Mikulski J. (ed.): Modern Transport Telematics. Communications in Computer and Information Science 239(2011), Springer-Verlag.
6. Miros M., Hadryś D., Węgrzyn T.: Influence of satellite equipment contol systems of economics working machines exloitation on the examples of excavators. 11th International Conference ”Transport Systems Telematics”, Katowice-Ustroń 19-22.10.2011.
7. Młyńczak J.: Analysis of intelligent transport systems (ITS) in public transport of upper Silesia. CCIS 239(2011), p. 164-171.
8. Nowicka-Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000.
9. Pfohl H.C.: Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyczna. Poznań 1998.
10. Plan techniczno-ekonomiczny kopalni Bielszowice, 2010.
11. Regulamin organizacyjny KWK Bielszowice.
12. Strategia rozwoju i funkcjonowania KW SA w latach 2010-2015. Uchwała Zarządu Nr 1634/2010 z dnia 20.08.2010.
13. Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne. Biblioteka Logistyczna. Poznań 2003.
14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0b22805b-9721-4d4f-a2c8-a579958981ab
Identyfikatory