PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena przydatności drewna, pochodzącego z lasów i terenów leśnych na cele energetyczne

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Suitability of timber used as energy source acquired from woods and forest areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Korzystanie z zasobów naturalnych w XXI w. powinno być oparte na działalności prowadzonej w sposób zrównoważony, z zachowaniem koncepcji zaspokajania potrzeb społecznych w takim stopniu, by nie umniejszać szans na korzystanie z tych zasobów przez przyszłe pokolenia. W myśl tej koncepcji należy przyjrzeć się największemu producentowi materiału drzewnego wykorzystywanego na cele energetyczne, czyli lasom. W celu wykonania oceny przydatności drewna pochodzącego z lasów i terenów leśnych na cele energetyczne, opisano zasoby drzewne, oszacowano jej potencjał oraz określono możliwości jej energetycznego wykorzystania z omówieniem ewentualnych zagrożeń.
EN
In the twenty-first century natural resources should be used in a sustainable manner, meeting the social needs to the extent that would not diminish the opportunities to use those resources by future generations. According to this concept, one should analyze pay special attention to the largest producer of Umber material used for energy purposes, e.g. forests. In order to perform an assessment of the suitability of timber from forests and woodlands in energy production different timber resources were described, their potential was estimated and possibility of their use for energy production purposes were determined followed by a discussion of possible risks.
Czasopismo
Rocznik
Strony
160--168
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Bibliografia
 • [1] Janicki M., Janicka A.: Potencjał energetyczny drewna pochodzącego z lasów i terenów leśnych. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2010, ss. 49-57.
 • [2] Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu lesistości” w 2008 r. Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 2009 r.
 • [3] Informacja o stanie lasów w 2006 r. Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 2007 r. ss. 28.
 • [4] Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu lesistości” w 2011 r. Ministerstwo Środowiska. Warszawa, wrzesień 2012 r.
 • [5] Leśnictwo 2006. GUS. Warszawa 2006.
 • [6] Leśnictwo 2007. GUS. Warszawa 2007.
 • [7] Leśnictwo 2008. GUS. Warszawa 2008.
 • [8] Leśnictwo 2009. GUS. Warszawa 2009.
 • [9] Leśnictwo 2010. GUS. Warszawa 2010.
 • [10] Leśnictwo 2011. GUS. Warszawa 2011.
 • [11] Leśnictwo 2012. GUS. Warszawa 2012.
 • [12] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Uchwała nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2009.
 • [13] Polityka leśna państwa 1997. MOŚZNiL. Warszawa, ss. 29
 • [14] Raport 2007 o stanie lasów w Polsce. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Warszawa, 2008 r.
 • [15] Raport 2008 o stanie lasów w Polsce. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Warszawa, 2009 r.
 • [16] Raport o stanie lasów w Polsce 2009. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Warszawa. 2010 r.
 • [17] Raport o stanie lasów w Polsce 2010. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Warszawa, 2012 r.
 • [18] Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 05.04.201 1 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe energetyczne.
 • [19] Ślężko M., Zieliński H.: Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zabrze-Kraków 2003.
 • [20] Demirbas A.: Combustion characteristics of different biomass fuels. Progress in Energy and Combustion Science 30 (2004) 219-230.
 • [21] Cziple F.A., Velez Marques A. J.: Cell Walls of Wood, Composition. Structure and a few Mechanical Properties. ANALELE UNIVERSITATII "EFTIMIE MURGU" RESITA, ANUL XV, NR 1, 2008, ISSN 1453-7397.
 • [22] Paivi Iehtikangas: Quality properties of pelletised sawdust, logging residues and bark. Biomass and Bioenergy 20 (2001) 351-360.
 • [23] Ohman M., Boman C., Hedman H., Nordin A., BostromD.: Slagging tendencies of wood pellet ash during combustion inresidenlial pellet burners, Biomass and Bioenergy 27 (2004) 585-596.
 • [24] Kruczek S.: Koiły. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 • [25] Saidur R., Adbelaziz E.A., Demirbas A., Hossain M.S., Mekhilef S.: A review on biomass as a fuel for boilers. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15(2011) 2262-228.9
 • [26] Janicki M., Lech-Brzyk K.: Biomass combustion In low-power boilers on example of KD type boiler. Alternative Plants For Sustainable Agriculture, Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań 2006.
 • [27] Jenkins B.M., Baxter L.L., Miles Jr. T.R., Miles T.R.: Combustion properties of biomass. Fuel Processing Technology 54 /1998, 17-46.
 • [28] Ohman, M.: Nordin, A.; Hedman, H.; Jirjis, R.: Reasons for slagging during stemwood pellet combustion and some measures for prevention. Biomass Bioenergy 2004, 27 (6), 597-605.
 • [29] Zhang L., Ninomiya Y., Wang Q., YamashitaT.: Influence of woody biomass (cedar chip) addition on the emissions of PM10 from pulverized coal combustion. Fuel 90 (2011) 77-86.
 • [30] Płaza P., Moroń W., Król K., Ferens W.: Spiekanie popiołów pochodzących z węgli i biopaliw. Systems. 2006 Vol 11. Special Issue ½.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0b06aa1e-84ea-4fbd-a8dc-167fbb668fef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.