Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0af50c11-b589-43c0-b382-122e02e1bef3

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

The Method of Multi-criteria Analysis to Support the Decision on Load or Micro-generation Connection to a Low- or Medium-voltage Power Grid

Autorzy Bućko, P.  Buriak, J.  Dobrzyński, K.  Jaskólski, M.  Skoczko, P.  Zieliński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Metoda analizy wielokryterialnej wyboru wariantu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego i średniego napięcia
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN This paper presents a method that supports the decision in terms on selecting the best option of a load connection to a low- or medium-voltage power distribution grid, and of a micro-generation source connection to a low-voltage grid. The method is based on the search for the option with the lowest aggregate assessment measure, which is the weighted average of partial assessment measures determined for each of eight considered criteria. For each of the first three, economic criteria, partial assessment measure was calculated using the normalisation method. For each of the other five, technical criteria, we  developed a relative measure of the distance of the indicator from the threshold (e.g. the ratio of voltage drop in power supply line nodes in relation to its permissible value). This algorithm rejects variants whereby the thresholds set for partial criteria were exceeded in the time period of load/micro-generation source connection. The method was implemented in an MS Excel workbook and used to analyse complex problems of load or microgeneration source connections.
PL W artykule przedstawiono metodę wspomagającą decyzje w zakresie wyboru najlepszego wariantu przyłączenia odbioru do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego napięcia lub średniego napięcia oraz mikrogeneracji do sieci niskiego napięcia. Metoda bazuje na poszukiwaniu wariantu o najniższej wartości miernika oceny syntetycznej, który jest średnią ważoną mier- ników ocen cząstkowych, wyznaczanych z zastosowaniem ośmiu przyjętych kryteriów. Dla każdego z pierwszych trzech kryteriów o charakterze ekonomicznym obliczono miernik oceny cząstkowej z zastosowaniem metody normalizacji. Dla każdego z kolejnych pięciu kryteriów (technicznych) opracowano względną miarę odległości wskaźnika (np. maksymalny spadek napięcia w węzłach ciągu zasilającego) od jego wartości dopuszczalnej. Opracowany algorytm odrzuca warianty, w których w okresie czasowym przy- łączenia rozpatrywanego odbioru/mikrogeneracji zostały przekroczone wartości dopuszczalne wskaźników dla poszczególnych kryteriów cząstkowych. Metodę zaimplementowano w skoroszycie kalkulacyjnym Microsoft Excel i zastosowano do analizy złożo- nych problemów przyłączenia odbioru lub mikrogeneracji.
Słowa kluczowe
PL planowanie rozwoju   system elektroenergetyczny   operator systemu dystrybucyjnego   przyłączanie odbiorcy   przyłączanie źródła mikrogeneracji  
EN development planning   power system   distribution system operator   load connection   microgeneration source connection  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 4--9
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Bućko, P.
autor Buriak, J.
  • Gdańsk University of Technology (since 2015 The State University of Applied Sciences [PWSZ] in Elbląg), jerzy.buriak@pg.gda.pl
autor Dobrzyński, K.
autor Jaskólski, M.
autor Skoczko, P.
autor Zieliński, P.
Bibliografia
1. W. Kamrat, “Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce” [Methods of investment effectiveness assessment in the power sector], Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004.
2. A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research, No. 2, 1978, pp. 429–444.
3. K. Dobrzyński, “Szacowanie maksymalnej mocy generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym” [Maximum distributed generation output estimation in a power system], Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2014.
4. P. Bućko et al., “Uproszczone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych” [Simplified distribution grid modelling for interconnection analysis], XVII International Scientific Conference “Current Problems in Power Engineering”, conference proceedings, Jastrzębia Góra, 2015.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0af50c11-b589-43c0-b382-122e02e1bef3
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2016101