Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0a8c0386-56c9-4b16-8d7d-7098ca279773

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Wykorzystanie technologii GIS do modelowania linii produkcyjnej w kontekście przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym

Autorzy Dziemba, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of GIS technology for production line modeling in the context of counter crisis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikacja poświęcona jest zagadnieniom wykorzystania technologii GIS do modelowania linii produkcyjnej dużego zakładu przemysłowego. Modelowane warstwy GIS mają służyć zagadnieniom szeroko pojętemu przeciwdziałaniu powstania sytuacji kryzysowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Dynamika sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych posiadających duże znaczenie dla całego obszaru Polski stanowi wyzwanie nie tylko dla kadry menedżerskiej. Ze względu na rodzaj działalności procesy produkcyjne realizowane w tych przedsiębiorstwach są obarczone ryzykiem awarii mającym duży wpływ na otoczenie. Biorąc pod uwagę skalę produkcji i skalę przedsiębiorstwa musimy brać pod uwagę sytuacje niekontrolowane prowadzące do kryzysu. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom trzeba rozpoznać czynniki krytyczne przedsiębiorstwa i procesy produkcyjne. Potrzebny jest aparat badawczy i koncepcja badań nieingerencyjnych w przedsiębiorstwo. Technologia informatyczna klasy GIS – proponowana już w wielu Publikacjach naukowych przez autora referatu do zastosowania we wspomaganiu zarządzania służbami ratowniczymi – pozwala na dostarczanie informacji do wspomagania podejmowania decyzji w szerokim zakresie działań podejmowanych przez człowieka. Problem w tym jak „napełnić” GIS odpowiednimi informacjami. Niniejszy referat jest próbą odpowiedzi na postawione pytanie.
EN The publication is devoted to issues using GIS technology to model the production line of a large industrial plant. GIS layers are modeled to serve the issues of preventing a situation of crisis related to the activities of the whole company. The dynamics of crisis in manufacturing companies with large importance for the entire region of Poland is a challenge not only for managerial staff. Due to the type of activity production processes implemented in these companies they are at risk of failure having a big impact on the environment. Given the scale of production and enterprise scale, we must take into account the situation uncontrollable leading to the crisis. To prevent such situations, you need to identify the factors critical business and production processes. You need a camera research and concept testing nonintrusive in the company. GIS Information technology – already proposed in a number of scientific publications by the author of the publication to be used in assisting emergency services management – allows you to provide information to support decision-making a wide range of activities undertaken by man. The problem is how to "fill" GIS relevant information. This publication is an attempt to answer the question.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie kryzysowe   GIS   linia produkcyjna  
EN crisis management   GIS   production line  
Wydawca P.A. NOVA S.A.
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 87--97
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Dziemba, Ł.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, L.Dziemba@polsl.pl
Bibliografia
1 Ł. Dziemba. „Modelowanie działania służb ratowniczo-porządkowych w kryzysowych sytuacjach ekologicznych z zastosowaniem wybranych systemów informatycznych”. [Rozp. doktorska]. Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2006.
2 Ł. Dziemba. „Modelowanie działań służb ratowniczo-porządkowych”. III Między-narodowa Konferencja Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem. [CD-ROM]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, r. 57, nr 7, 2006.
3 Ł. Dziemba. „Zastosowanie technologii GIS w modelowaniu działania służb ratowniczo-porządkowych w kryzysowych sytuacjach ekologicznych”. IV Międzynarodowa Konferencja Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem. [CD-ROM]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, r. 58, nr 6, 2007.
4 Gór-Stal Sp. z o.o. „Płyty Warstwowe”, 2014. [On-line]. http://www.gor-stal.pl/pl/firma/liniatechnologiczna. [Dostęp: 01.03.2015].
5 Mapy Google,2015. Pobrane z: www.maps.google.pl [Dostęp: 01.03.2015].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0a8c0386-56c9-4b16-8d7d-7098ca279773
Identyfikatory