Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0a5d89c5-2a0e-43a5-b701-f0a75f6ff055

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Uwarunkowania sytuacji konfliktowych w systemie obsługi pojazdów użytkowych

Autorzy Krzaczek, P.  Piekarski, W.  Stamirowska-Krzaczek, E. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Determinants of conflict situations in the system of service utility vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy podjęto próbę analizy uwarunkowań konfliktów z punktu widzenia zewnętrznej firmy świadczącej usługi w zakresie obsługi pojazdów. System obsługi pojazdów użytkowych stwarza konieczność interakcji między jego uczestnikami, co może powodować powstanie sytuacji konfliktowych. Zakres systemu obejmuje proces przekazywanie pojazdów do eksploatacji, pierwsze uruchomienia, przeglądy okresowe, a także eliminacje niesprawności, czy przeprowadzanie napraw. Analiza czynników zewnętrznych wpływających na prowadzenie tych czynności pozwala na ograniczanie ilości sytuacji konfliktów. Poznanie uwarunkowań i zbieranie danych dotyczących prowadzonych czynności obsługowych pozwala na przygotowanie przedstawicieli firmy do rozwiązywania konfliktów, między innymi w drodze negocjacji.
EN The paper attempts to analyze conditions of conflict from the point of view of an external services provider in the operation of vehicles. Operating system utility vehicles necessitates interaction among its participants, which may give rise to conflict situations. Scope of the system covers the process of transfer to exploitation of vehicles, the first start-up, periodic inspections, as well as the malfunctions elimination , or carry out repairs. Analysis of external factors affecting the conduct of these activities allows for limiting the number of conflict situations. Understanding the conditions and data collection regarding the operations process allows you to prepare employees to resolve conflicts, inter alia through the negotiations.
Słowa kluczowe
PL pojazdy użytkowe   obsługa pojazdów   sytuacja konfliktowa  
EN conflict situations   utility vehicles   service vehicles  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 5
Strony 249--254, CD1
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Krzaczek, P.
  • Katedra Energetyki i Środków Transportu, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, pawel.krzaczek@up.lublin.pl
autor Piekarski, W.
  • Katedra Energetyki i Środków Transportu, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
autor Stamirowska-Krzaczek, E.
  • Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
Bibliografia
[1] Balachandra L., Barrett F., Bellman H., Fisher C., Susskind L.: Improvisation and Mediation: Balancing Acts. President and Fellows of Harvard College. Negotiation Journal, October 2005, 425-434.
[2] Balachandra L., Bordone R. C., Menkel-Meadow C., Ringstrom Ph., Sarath E., Improvisation and Negotiation: Expecting the Unexpected. President and Fellows of Harvard College. Negotiation Journal, October 2005, 415-423.
[3] Balachandra L., Crossan M., Devin L., Leary K., Patton B.: Improvisation and Teaching Negotiation: Developing Three Essential Skills. President and Fellows of Harvard College. Negotiation Journal, October 2005, 435-441.
[4] Borkowski S., Zacharski J., Kaszyca K.: Problematik der konflikte im business-kontext und einflussmoglichkeiten durch coaching und mediation. Polish Journal of Management Studies. 2013 vol.8. 26-35.
[5] Grzesiok F.: Wybrane aspekty negocjacyjne modelu ustalania wynagrodzenia za pracę w Polsce. Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej. Seria: Org. i Zarządz. z. 69. 2014 Nr kol. 1906. 19-28.
[6] Kaczorek K., Książek M.: Rozwiązywanie konfliktów w budownictwie. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. Nr 3/2013, 733-740.
[7] Krzaczek P., Kuranc A., Piekarski W. Wybrane aspekty diagnostyki technicznej w systemie obsługi pojazdów i maszyn rolniczych. Logistyka 6/2014, 162-167.
[8] Krzaczek P., Stoma M., Dudziak A.: Problematyka logistyki części zamiennych w aspekcie utrzymania ciągników rolniczych w gotowości technicznej. Logistyka 4/2012. 1035-1041.
[9] Krzaczek P., Wasilewski J., Kuranc A., Piekarski W. Utrzymanie gotowości technicznej pojazdów rolniczych w aspekcie uwarunkowań logistycznych autoryzowanych stacji obsługi. Logistyka 6/2014, 12233-12236.
[10] Laskowski S.: O pewnej grze negocjacyjnej z ograniczoną informacją. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. 1-2/2009, 77-96.
[11] Muller A., Marquez A. C., Iunga B.: On the concept of e-maintenance: Review and current research. Reliability Engineering and System Safety 93 (2008) 1165–1187.
[12] Park M., Jung K. M., Park D. H., 2013.: Optimal post-warranty maintenance policy with repair time threshold for minimal repair. Reliability Eng. and Sys. Safety. 111, 147–153.
[13] Pasyniuk P.: Dealerskie punkty sprzedaży sprzętu rolniczego w systemie obsługowo-naprawczym techniki rolniczej. Agricultural Engineering. Z. 7(95), 161-167.
[14] Peleckis K.: Conflicts and their prevention in intercultural communication of business negotiations: the exchange of information and management of expectations. Economics and Management – 2/2014, 133-156. DOI: 10.12846/j.em.2014.02.11.
[15] Stelmach J.: Rola negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z udziałem sprawców, działających w zorganizowanych grupach i związkach przestępczych. Zeszyty Naukowe WSOWL. Nr 4 (170) 2013. 67-78.
[16] Witaszek Z.: Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. ROK XLVIII NR 1 (168) 2007. 101-119.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0a5d89c5-2a0e-43a5-b701-f0a75f6ff055
Identyfikatory