PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dystrybucja bezpieczeństwa jako element logistyki w ratownictwie wodnym

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Distribution of safety as an element of logistics in water rescue service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób zachowania człowieka względem środowiska wodnego mogą wpływać na zmniejszanie zagrożeń cywilizacyjnych, a tym samym zwiększać, bezpośrednio lub pośrednio, bezpieczeństwo jednostki i społeczeństwa. Przyjmując pewien uproszczony podział można przedstawić dwa podstawowe rodzaje zagrożeń: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Wykluczenie wymienionych zagrożeń prowadzi do zapewnienia poczucia i rzeczywistej realizacji potrzeby bezpieczeństwa. Może być realizowane poprzez czynniki niezależne od jednostki oraz bezpośrednio przez człowieka. Sądzić można, że fundamentalnym sposobem na czucie się bezpiecznym jest indywidualnie: nabycie względnie wysokiej sprawności pływackiej, umiejętności umożliwiających posługiwanie się sprzętem pływackim oraz wiedzy, w jakich warunkach środowiskowych posiadane kwalifikacje mogą ona być bezpiecznie wykorzystywane oraz społecznie: wyszkolenie odpowiednich osób (ratowników), którzy poprzez własną postawę, umiejętności i właściwe przygotowanie terenu zapewnią bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
EN
The aim of this paper is to answer the question if and in what way human behavior with regard to water environment can influence the reduction of civilization threats and thereby directly or indirectly increase safety of an individual and society. By adopting a simplified categorization, one can present two fundamental types of threats: external and internal. Elimination of these threats results in ensuring safety and satisfies the need for safety in a real way. This can be achieved by means of factors independent from an individual and directly by humans. It can be concluded that a basic mean to feel safe individually: is developing the ability to swim and skills enabling to use swimming equipment as well as acquiring knowledge about environmental conditions in which those qualifications can be used, and socially: training appropriate people (lifeguards) who will ensure safety on water areas by means of their conduct, skills and the right preparation of those areas.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
7574--7587, CD2
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., tab.
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 31-571 Kraków, ul Jana Pawła II 78, Instytut Sportu, juszmi@o2.pl
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 31-571 Kraków, ul Jana Pawła II 78, Instytut Sportu, tadek@ambrozy.pl
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 31-571 Kraków, ul Jana Pawła II 78, Instytut Sportu
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 31-571 Kraków, ul Jana Pawła II 78, Instytut Nauk Biomedycznych, nauka@autograf.pl
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dr ,Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, a.bornikowska@uthrad.pl
Bibliografia
 • 1. Aleksandrowicz J.(1998) Zaburzenia nerwicowe, PZWL, Warszawa, s. 6.
 • 2. Ambroży T. (2014). Trening walki wręcz jako możliwe źródło bezpieczeństwa indywidualnego i społecznego. Funkcje teorii nauk o bezpieczeństwie : monografia naukowa / red. nauk. J. Piwowarski. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON, Kraków 2014, s.241-253.
 • 3. Ambroży T. (2004). Trening holistyczny – metodą kompleksowej uprawy ciała. Monografia, Wyd. Europan Association for Security, Kraków.
 • 4. Ambroży T. (2005). Trening holistyczny. Wpływ aktywności fizycznej na realizację potrzeby bezpieczeństwa osobistego i społecznego , EAS, Kraków, s. 225.
 • 5. Ambroży T., Ambroży D.(2014). Trening sprawności fizycznej w szkoleniu publicznych służb bezpieczeństwa, Kultura Bezpieczeństwa, Nr 15, WSBSiI „Apeiron”, Kraków, s.25-35.
 • 6. Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M., Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 7.
 • 7. Juszkiewicz M., Ostrowski A. (2009), Poczucie bezpieczeństwa jako wartość konstytutywna aktywności ruchowej w środowisku wodnym. [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku T. 13 / red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", s. 25-36.
 • 8. Juszkiewicz M., Pływanie w kategoriach wartości.
 • 9. Korzeniowski L., (2008) Securitologia, EAS, Kraków.
 • 10. Korzeniowski L.F. (2012). Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa, s. 99.
 • 11. Kossowska A., (2001–2002). Refleksje na temat niektórych problemów kryminologii. Zaproszenie do dyskusji, „Archiwum Kryminologii”, nr 26, s. 7–16.
 • 12. Maciejewski J. (2012). Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
 • 13. Maslow A. (1990) Motywacja i osobowość. PAX, Warszawa, s. 76.
 • 14. Nowaczyk O., Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego, Wyd. UW, Wrocław 2006, s. 78.
 • 15. Piwowarski J. (2014). Fenomen bezpieczeństwa. WSBSiI „Apeiron”, Kraków, s. 13,19.
 • 16. Sozański H. (red.) Podstawy teorii treningu. Biblioteka Trenera. COS, Warszawa.1999, s. 73,75.
 • 17. Stańczyk J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, s. 18.
 • 18. Stępnicka N., Bąkowska P.(2013). Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach – wybrane aspekty teoretyczne. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. Rok 17, Nr 2/2013, s. 301.
 • 19. Świerczek A. (2006) Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania logistycznego – próba syntezy (cz. 2), Logistyka nr 4, s. 19.
 • 20. Ulatowski T., (1992), Teoria Sportu. Trening. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa, I, II.
 • 21. Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; (Dz. U. z 2011. Nr 208 poz. 1240).
 • 22. http://sjp.pwn.pl/szukaj/logistyka.html, data pobrania 29.05.2015.
 • 23. http://sjp.pwn.pl/szukaj/towar.html, data pobrania 29.05.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a49d8f6-6109-45b6-8714-8213f1837e84
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.