PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wprowadzanie do obrotu przydomowych oczyszczalni ścieków

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na lokalne systemy oczyszczania ścieków i możliwość dofinansowania budowy tych systemów z różnych źródeł, przydomowe oczyszczalnie ścieków są przedmiotem wielu zamówień publicznych, organizowanych prze jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin). Zarówno w treści ogłoszeń o zamówieniu, jak i w SIWZ, przedmiot zamówieni i wymagane dokumenty dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków są dość często opisywane w sposób wskazujący na nieznajomość przepisów i norm dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu. Również wykonawcy i projektanci, a nawet producent przydomowych oczyszczalni ścieków opracowują i dostarczają niekompletne lub niewłaściwe dokumenty, budzące obawy czy dostarczany wyrób spełnia przypisane mu wymagania.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
40--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
 • [2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88/5 (PL) z 4 kwietnia 2011 r.)
 • [2a] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz.U. L 52/1 (PL) z 21 lutego 2014 r.)
 • [3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz.898)
 • [4] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 Nr 102, poz. 586)
 • [4a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 263, poz. 220) (Wdraża dyrektywę nr 97/23/EWG)
 • [4b] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dlamaszyn (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1228, z 2011 nr 124 poz. 701, wdraża dyrektywę 2006/42/WE)
 • [4c] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1089 wdraża dyrektywę 2006/95/WE)
 • [5] Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 136 z 29 maja 2007 r. z późn. zm.)
 • [6] Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, Dz.U. (UE Nr C 186/24 z 28 czerwca 2013 r.).
 • [7] PN-EN 12566-3 + A1:2009P Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków (idt. EN 12566-3:2005 + A1:2009)
 • [8] PN-EN 12566-3 + A2:2013-10E Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 Część 3: Kontenerowe i/lub montowane: miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków (idt. EN 12566-3:2005 + A2:2013)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a331d6d-7c04-42d1-a07e-3c69accd36bc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.