PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Postawy i normy społecznego postępowania jako element kultury bezpieczeństwa pracy - próba diagnozy problemu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Attitudes and standards of social demeanour as a part of the culture of safety at work - an attempt to diagnose the problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tematyka postaw i kształtówania się norm społecznego postępowania w zawodach wysokiego ryzyka, jako elementu kultury bezpieczeństwa pracy w organizacji, jest przedmiotem zainteresowań psychologii pracy od wielu już lat. Postawy wobec bezpieczeństwa mogą przekładać się na kształtowanie norm społecznego postępowania, które z kolei służą wzmocnieniu lub ograniczeniu bezpieczeństwa pracy w danej organizacji. Artykuł stanowi próbę poznania postaw i norm związanych z bezczeństwem w grupie pracowników zatrudnionych w górnictwie, jako ważnego aspektu służącemu kształtowaniu pożądanej kultury bezpieczeństwa w organizacji.
EN
Attitudes and norms of social demeanour in high-risk occupations, as a part of safety culture at work in the organiz have been a subject matter of occupational psychology for many years. Attitudes towards security may translate into a factor shaping the standards of social demeanour, and those standards, in turn, may strengthen or reduce the safety at work ini given organization. This paper is an attempt to identify the attitudes and safety standards among workers employed in the mining industry, as an important aspect of shaping the desired safety culture in the organization.
Czasopismo
Rocznik
Strony
54--58
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
 • Uniwersytet Ślaski, Katowice
 • Uniwersytet Ślaski, Katowice
Bibliografia
 • [1] BARAN P. 2015 - Kwestionariusze zachowań w ruchu drogowym KZD i KZD-P: pomiar ryzyka u kierowców. „Czasopismo Psychologiczne" nr 2, (t. 21), s. 253-256.
 • [2] BĄK-GAJDA D., BĄK J. 2009 - Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warszawa. Difin.
 • [3] GELLER E.S. 1996 - Psychology of Safety. Pennsylvania: Chilton Book Company.
 • [4] KENNEDY R.. KIRWAN B. 1998 - Development of a Hazard and Operability- Based Method for Identifying Safety Management Vulnerabilities in High Risk Systems. Safety Science. No.30. s. 249-274.
 • [5] LIS K. 2013 - Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy. Stodia Oeconomica Posnaniesia. Nr 7(256). s. 7-16.
 • [6] MILCZAREK M. 2002- Kultura bezpieczeństwa pracy. CIOP. Warszawa.
 • [7] OLESZAK W. 2012 - Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy. „Edukacja Humanistyczna" nr 1(26), s.181-189.
 • [8] PISIEWICZ K. 1978 - Ocena ryzyka wypadku przy pracy jako wyznacznik bezpiecznych zachowań. „Przegląd Górniczy" nr 10, s. 448-451.
 • [9] RAKOWSKA A. (red) 2013 - Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza, kształtowanie. CeDeWu Sp.z o.o.. Warszawa.
 • [10] STASIŁA- SIERADZKA M. 2013 - Udział psychologii pracy i organizacji w kreowaniu bezpiecznego środowiska pracy. W: Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia. Red. J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź, s. 137-160.
 • [11] STASIŁA-SIERADZKA M., DOBROWOLSKA M. 2015 - Kultura bezpieczeństa w pracy oraz jej związek z klimatem bezpieczeństwa i tożsamością organizacyjną- tło teoretyczne pojęć. W: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrówia w Pracy. Budujemy wspólnie kulturę bezpieczeństwa pracy. Red. Babicz W.. Zadros K. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 117-137.
 • [12] STUDENSKI R. 1999 - Kultura bezpieczeństwa Polaków i Brytyjczyków. „Atest" nr 3. s. 43-44.
 • [13] STUDENSKI R. 2000 - Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. „Bezpieczeństwo Pracy" nr 9. s. 1-4.
 • [14] STUDENSKI R.1992 - Społeczne wzory postępowania a wypadkowość. W: Psychologia i bezpieczeństwo pracy. Red. T. Tyszka. Instytut Psychologii PAN. Warszawa, s. 169-186.
 • [15] SZCZYGIELSKA A. 2011 - Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy. „Bezpieczeństwo Pracy" nr 4. s. 19-21.
 • [16] SZCZYGIELSKA A.. WRZESIŃSKA J. 2009 - Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy. „Bezpieczna Pracy" nr 12. s.16-19.
 • [17] WONTORCZYK A. 2011 - Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogwym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a300df8-87f8-40a6-b2a9-f6b80333bbb2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.