Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0a095b88-9375-442f-9b89-499a98c31a2b

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Internetowe systemy edukacyjne

Autorzy Marecki, F.  Frąckiewicz, Z. 
Treść / Zawartość http://www.wneiz.pl/studiainformatica
Warianty tytułu
EN The internet education systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego na przykładzie edukacji internetowej. Zwrócono uwagę na różnicę między wiedzą i umiejętnościami. W szczególności przeprowadzono analizę internetowych systemów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów. Przyjęto, że system internetowy cechuje się interaktywnością, czyli możliwością kontaktu studentów z wykładowcą. W systemie takim wyróżniono moduły: wykładowców, studentów, dziekanatu i administratorów. W module wykładowców przedstawiono cechy charakterystyczne wykładów internetowych. Szczególną uwagę zwrócono na zalety hipertekstu, multimediów oraz wspomagania samouków. W module tym przedstawiono metodę opracowywania testów, które pozwalają na wiarygodną ocenę wiedzy studenta, a także zalety wykładów internetowych w porównaniu z wykładami klasycznymi. W module studentów przedstawiono procedury wyboru przedmiotów i form zajęć dydaktycznych. Zaproponowano zastosowanie metod sztucznej inteligencji do minimalizacji czasu uczenia lub maksymalizacji oceny. Przedyskutowano także konstrukcje internetowych testów wiedzy i strategie ich zdawania. W module dziekanatu przedstawiono zarządzanie wykładowcami oraz studentami na podstawie ewidencji czasu pracy studentów w internetowym systemie edukacyjnym. Pozwala to na weryfikację wykładów oraz wiedzy studentów. Moduł administracyjny służy do zarządzania edukacyjnym systemem informatycznych, ewidencji oraz tworzenia raportów statystycznych. Internetowe systemy edukacyjne 157 Autorzy starali się uzasadnić tezę, że pomimo wielu zalet edukacji internetowej, w pewnych dziedzinach jest ona nieefektywna. W zakresie pozyskiwania i testowania wiedzy zalety systemów internetowych są bezdyskusyjne. Lecz nauka umiejętności, a zwłaszcza ich testowanie przez Internet, z zasady jest nieefektywne. W przeprowadzonej dyskusji wykazano, że rozwój społeczeństwa informacyjnego nie może opierać się wyłącznie na udostępnianiu/przekazywaniu informacji (tekstów, obrazów, dźwięków lub filmów). Rozwój społeczny zależy przede wszystkim od umiejętności, dlatego duże znaczenie mają takie metody komputerowe/internetowe, które pozwalają nabywać umiejętności bardziej efektywnie niż w klasyczny sposób. Przykładem takich systemów informatycznych są symulatory komputerowe. W wielu dziedzinach edukacji (np. pływanie, gra na instrumentach) wirtualne metody edukacyjne są nieefektywne. W związku z tym nie każdy e-system jest lepszy od systemu klasycznego – rzeczywistego.
EN The paper highlights the analysis of the Internet education systems which are designed for students. It is assumed that the Internet system is characterized by its interactivity which means a contact possibility between students and a lecturer. This kind of system comprises the lecturer, student, dean’s office and administrator modules. The lecture’s module focuses on characteristic features of Internet lectures. Close attention has been paid to the advantages of hypertext, multimedia and supporting self-learners. This module also presents the method of preparing tests which enable the user to evaluate the reliability of student’s knowledge. The advantages of Internet lectures are presented in comparison with classical lectures. The student’s module presents the procedures of choosing subjects and forms of didactic classes. The use of artificial intelligence methods along with learning time minimization or grade maximization. Moreover, Internet knowledge tests and strategies of their passing are discussed. Managing lectures and students is presented in the dean’s office module. This module is based on students’ work time presented in the Internet education system. It allows verifying lectures and students. The administration module enables the user to manage the education information system, the evidence and statistical report. The paper is based on the thesis that although there are o lot of Internet education advantages, it is ineffective in fact. In terms of education and testing, the advantages of Internet systems are out of question. However, education, especially knowledge testing through the Internet is ineffective.
Słowa kluczowe
PL internetowe systemy edukacyjne   moduł studenta   moduł wykładowcy   edukacja wirtualna   wykład internetowy   test internetowy  
EN Internet education systems   student module   module lecturer   virtual education   online lecture   online test  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2011
Tom Nr 28
Strony 149--158
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Marecki, F.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
autor Frąckiewicz, Z.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. Bell D., The Social Framework for Information Society, MIT Press, Cambridge 1973.
2. Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych, materiały z konferencji, red. F. Marecki, WSIZ, Bielsko-Biała 2001, 2002.
3. Gołąbek M., Portal społecznościowy tras rowerowych, WSIZ, Bielsko-Biała 2011.
4. Internet w społeczeństwie informacyjnym, materiały z konferencji, red. A. Grzywak, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2003–2010.
5. Informatyka ekonomiczna, red. S. Wrycza, PTE, Warszawa 2010.
6. Kosior W., Portal społecznościowy turystyki górskiej, WSIZ, Bielsko-Biała 2010.
7. Marecki F., Wirtualny uniwersytet – wizja czy rzeczywistość, Bielski Festiwal Nauki, WSIZ, Bielsko-Biała 2001.
8. Matlak K., Informatyczny multimedialny system edukacyjny do przedmiotu psychologia biznesu, WSIZ, Bielsko-Biała 2011.
9. Studia Informatica, Vol. 23, No. 2B: (48), (49), (50), Silesian University of Technology Press, Gliwice 2002.
10. Zacher L., Problemy społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0a095b88-9375-442f-9b89-499a98c31a2b
Identyfikatory