Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0a01375f-eb1d-45b1-a3de-6854190d28b3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Oferta usług oraz dostępność komunikacyjna uzdrowiska Krynica-Zdrój

Autorzy Pieniążek, M.  Legwant-Wójcicka, M.  Płatek-Kępińska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Services offer and availability of communication of health resort Krynica-Zdrój
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Leczenie uzdrowiskowe jest coraz chętniej wybierane przez pacjentów, ze względu na kompleksowe połączenie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i balneologicznych. Z reguły trwa ono 3 tygodnie, więc jest to okres czasu rekonwalescencji, który może w istotny sposób wpłynąć na stan zdrowia. Terapia jest systematyczna a zabiegi można łączyć tak, aby wzajemnie się intensyfikowały. To, co ma duże znaczenie to dostępność komunikacyjna uzdrowiska, ponieważ mimo przewagi pacjentów korzystających z własnego samochodu, część kuracjuszy dociera do ośrodka innym rodzajem transportu. Krynica-Zdrój charakteryzuje się posiadaniem złóż wód leczniczych, dlatego w artykule zwrócono uwagę na schorzenia układu pokarmowego, które można leczyć i łagodzić wodami mineralnymi. Celem artykułu była ocena spektrum usług oraz dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Krynica-Zdrój. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
EN Health resort`s treatment is increasingly eagerly chosen by patients, due to a comprehensive combination of physiotherapeutic, kinesitherapeutic and balneological procedures. Usually it takes three weeks, so this is a period of recovery time, which can have a significant impact on health. Therapy is systematic, treatments can be combined to intensify one another. What is important is the communication accessibility of the health resort, because despite the advantage of patients using their own car, some of the patients get to the center by other means of transport. Krynica-Zdrój is characterized by the possession of medicinal waters, so the article highlights the diseases of the digestive system, which can be treated and mitigated by mineral water. The aim of the article was to evaluate the service spectrum and communication accessibility of the Krynica-Zdrój Health Resort. The study was carried out using the diagnostic survey method, using the author's own method.
Słowa kluczowe
PL uzdrowisko   Krynica-Zdrój   leczenie uzdrowiskowe   oferta rehabilitacyjna   dostępność komunikacyjna   przewozy pasażerskie  
EN health resort   Krynica-Zdrój   spa treatment   rehabilitation offer   transportation accessibility   passenger transport services  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 174--181
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Pieniążek, M.
  • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, pieniazek.m@interia.pl
autor Legwant-Wójcicka, M.
  • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 1, dyrekcja@ubz.pl
autor Płatek-Kępińska, A.
  • Staszowskie Centrum Medyczne, Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Koniemłotach, 28-200 Staszów, pl. Ks. R. Kotlarza 9, kontakt@drplatek.pl
Bibliografia
1. Albertini, M.C., Dachà, M., Teodori, L. and Conti, M.E. Drinking mineral waters: biochemical effects and health implication – the state-of-the-art. Int. J. Environmental Health; 1,1.
2. Drossman A.D., Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features, and Rome IV, Gastroenterology 2016.
3. Dyr. T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
4. Hawlena J., Development prospects of air transport in Poland and its influence on regional economic stimulation, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2011, nr 12.
5. http://mapa.targeo.pl/krynica_zdroj/miasta [dostęp 16.07.2017].
6. http://na-szlaku.pl/zobacz/pijalnia-glowna-krynica-zdroj [dostęp 16.07.2017].
7. http://regeneracja.poradnikzdrowie.pl/rehabilitacja/wody-lecznicze-jak-korzystac-z-ich-uzdrawiajacych-wlasciwosci_39582.html [dostęp 16.07.2017].
8. http://www.krynica.pl/Muzeum-Nikifora-oddzia%C5%82-Muzeum-Okr%C4%99gowego-w-Nowym-S%C4%85czuc77. html [12.07.2017].
9. http://www.krynica.pl/Wody-mineralne-c71.html1 [dostęp 2.07.2017].
10. http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/stary-dom-zdrojowy [dostęp 02..07.2017].
11. https://e-turysta.pl/sanatorium-nowy-dom-zdrojowy-krynica-zdroj-121017.html?kl=1 [dostęp 12.07.2017].
12. https://www.frisco.pl/pid,10416/n,kryniczanka-naturalna-woda-mineralna-niegazowana/stn,producthttp://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1 [04.07.2017].
13. https://www.jawacontrol.pl/pijalnia-krynicy-zdroj [12.07.2017]. Opracowano w ARCADIS Sp. Z o.o, w Zespole Studiów i Analiz Środowiskowych w Katowicach.
14. https://www.jawacontrol.pl/pijalnia-krynicy-zdroj/[12.07.2017].
15. Mirek J., Zrównoważony rozwój turystyki, jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk – wybrane zagadnienia, [w:] Szromek A. R. (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Proksenia, Kraków 2012.
16. Ponikowska I., Współczesna balneologia i medycyna fizykalna, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, http://www.balneologia.pl/596/wspolczesna-balneologia-i-medycyna-fizykalna [dostęp [15.07.2017].
17. Program Ochrony Środowiska Dla Gminy Krynica-Zdrój Na Lata 2012-2015 Z Uwzględnieniem Perspektywy Na Lata 2016-2019.
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13. 04. 2006 r., w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. 2006, nr 80, poz. 565).
19. Sawicki B., Legwant Z., Wójcicki K., Dostępność komunikacyjna i atrakcyjność turystyczna uzdrowiska Busko-Zdrój, Logistyka 2015 nr 3.
20. Tłoczyński D. Rozwój lokalnych portów lotniczych, jako element rozwoju sytemu transportowego kraju. „Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2013, nr 3.
21. www.krynica-zdroj.pl [dostęp 06.07.2017].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0a01375f-eb1d-45b1-a3de-6854190d28b3
Identyfikatory