Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-09a119b9-43c3-4d33-9886-bf7e405149e7

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Badania koniunktury w transporcie samochodowym jako metoda pozyskiwania informacji o kondycji firm przewozowych w Polsce

Autorzy Balke, I. 
Treść / Zawartość http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/
Warianty tytułu
EN Research into business activity in road transport as the method of logging information about condition of Polish transport companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania koniunktury w polskim ciężarowym transporcie samochodowym prowadzone od 1997 r. w Instytucie Transportu Samochodowego bazują na danych pozyskiwanych z ankiet rozsyłanych czterokrotnie w ciągu roku do 1500 przedsiębiorstw krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego ładunków. Prezentowane wyniki, stanowiące 54 edycję badań koniunktury, są źródłem cennych, trudno dostępnych informacji, dotyczących kondycji krajowych firm przewozowych. Respondenci zwracają uwagę na bariery utrudniające rozwój i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw transportu samochodowego.
EN Research into business activity in road transport in Poland conducted since 1997 by Motor Transport Institute are based on data gained over from polls sent out four times a year to 1500 companies of domestic and international road transport of goods. The results presented in the article are 54th edition of the research into business activity and are the source of valuable, hard accessible information regarding the condition of Polish transport companies. The respondents pay a special attention to barriers that make their development more difficult and are limiting efficient functioning of the transport companies.
Słowa kluczowe
PL transport ciężarowy   koniunktura   firma przewozowa   badanie  
EN road transport   business activity   transport company   research  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2010
Tom z. 3
Strony 31--45
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr.
Twórcy
autor Balke, I.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury parku samochodowego w Polsce z uwzględnieniem marek i wieku wybranych rodzajów pojazdów według stanu na koniec 2008 roku, Praca ITS 6904/ZBE, Warszawa 2010.
[2] Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury parku samochodowego w 2007 r. i analiza zmian w strukturze marek i wieku samochodów zarejestrowanych w Polsce w latach 2005-2007, Praca ITS 6803/ZBE, Warszawa 2009.
[3] Barczyk R., Lubiński M., Marczewski K., Kąsek L., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
[4] Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J., Transport samochodowy ładunków, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2009.
[5] Centralna Ewidencja Pojazdów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
[6] Dorosiewicz S., Koniunktura w transporcie. Badania i analiza wyników, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, grudzień 2006 r.
[7] Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., Biuletyny „Koniunktura w transporcie”, Nr 1-41, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 1997-2007.
[8] Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., współpraca: Balke I., Biuletyny „Koniunktura w transporcie”, Nr 42-48, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2007-2009.
[9] Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., Balke I., Biuletyny „Koniunktura w transporcie”, Nr 49-54, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2009-2010.
[10] Dorosiewicz S., Potoki ładunków w sieciach transportowych, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2010.
[11] Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
[12] Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków. Wydanie II poszerzone, Dom wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004.
[13] Narodowy Bank Polski.
[14] Polska Izba Paliw Płynnych.
[15] Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2001-2009, Główny Urząd Statystyczny.
[16] Transport - Wyniki Działalności (za lata 1995-2009), Główny Urząd Statystyczny.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-09a119b9-43c3-4d33-9886-bf7e405149e7
Identyfikatory